Hyppää sisältöön

Myötätunto-mentorointi tarjosi ryhmään kuulumisen kokemuksen koulutusalasta riippumatta 5 / 2021

Hanketiedote 25.5.2021

Myötätunto-mentoroinnin avulla voidaan vahvistaa opiskelijan kognitiivisia ja emotionaalisia valmiuksia sekä tukea kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä.

Kolme naisoletettua opiskelijaa istuu kampusrakennuksen aulassa pöydän ympärillä keskustelemassa

Jyväskylän yliopisto ja Nyyti ry:n Myötätuntoa korkeakouluihin -hanke (2019–2021) ovat kehittäneet vertaispedagogisen ryhmätoiminnan mallin, myötätunto-mentoroinnin, jota pilotoitiin keväällä 2021 Jyväskylän yliopistossa. Myötätunto-mentorointi tähtää myötätuntovalmiuksien vahvistamiseen ja samalla tietoisen, myönteisen ryhmäkokemuksen tarjoamiseen toisille opiskelijoille. Mentorointiin perehdytetyt opiskelijat fasilitoivat kuuden tapaamiskerran ryhmäprosessin, joka oli avoin kaikille perustutkinto-opiskelijoille.

Pilotti toteutettiin kasvatustieteiden laitoksella osana aikuiskouluttajan pedagogisia opintoja. Mentorointia fasilitoineet opiskelijat toteuttivat mentoroinnin osana pedagogista harjoitteluaan. Opetusharjoittelun ja mentoroinnin päätavoitteet ja -periaatteet olivat sovitettavissa hyvin yhteen ja tukivat toisiaan. Opiskelijat lähtivät innolla mukaan pilottiin.

Mentorointiryhmiin osallistuneet opiskelijat katsoivat ryhmäprosessin vaikuttaneen erityisesti yhteenkuuluvuuden kokemukseen. Kyselyn perusteella ryhmä tarjosi hyvin monelle ryhmään kuulumisen kokemuksen. Lisäksi ryhmätoiminta lisäsi ymmärrystä myötätunnon ja itsemyötätunnon merkityksestä yksilöille ja ryhmien toiminnalle.

Mentorointia fasilitoineet opiskelijat kokivat mentoroinnin vahvistaneen itsemyötätuntoa ja antaneen kokemuksen, että he voivat itse edistää muiden opiskelijoiden hyvinvointia. ”Myötätunto-mentoroinnista sain monipuolisesti erilaisia ohjaustaitoja ja tärkeitä oppeja myös opetustyöhön”, eräs mentoreista kuvailee. Toinen mentori puolestaan kiteyttää kokemustaan seuraavasti: ”Tuntuu, että perehdytysten jälkeen sekä mentoroinnin aikana opittuja asioita on alkanut omassa elämässään tiedostaa paremmin. Lisäksi minusta on ollut ihanaa olla tukemassa ja ohjaamassa muita opiskelijoita näiden teemojen parissa.”

”Aikuiskouluttajan pedagogisten opintojen eli APO-opintojen keskeisiksi toimintaperiaatteiksi ovat muodostuneet omakohtaistuminen, tutkiva asenne ja dialogisuus. Myötätuntomentorointi sekä koulutuksena että oman ohjaajakokemuksen kautta tuki moniulotteisesti APO-opiskelijoilla näiden kaikkien periaatteiden konkretisoitumista”, kertoo yliopistonopettaja Eija Hanhimäki.

Etätoteutus mahdollisti ja rajoitti

Koronatilanteesta johtuen ryhmäprosessi perehdytyksineen toteutettiin keväällä kokonaan etänä. Palautteen perusteella etäyhteyksille siirtyminen näytti madaltavan monen osallistujan osallistumiskynnystä. Fyysinen sijainti omassa kotiympäristössä tuntui opiskelijoiden mukaan vapauttavalta ja helpotti osallistumista tapaamiskerroille. Toisaalta etänä tapahtuvan vuorovaikutuksen koettiin myös rajoittaneen vielä tiiviimmän keskinäisen yhteyden muodostumista.

”Myötätuntotaitojen vahvistamisessa keskeistä on vuorovaikutus. Tässä sanallista viestintää merkityksellisemmäksi nousee non-verbaalinen viestintä, jolla välitämme kohdatuksi ja hyväksytyksi tulemista. Lähtökohtaisesti kasvokkaiseksi suunnitellun ryhmän muuttaminen etäryhmäksi ei siten ole yksioikoista ja tähän nähden hankkeen tulokset ovatkin erinomaiset”, Nyytin toiminnanjohtaja Minna Savolainen korostaa.

Pilotin tavoitteena on ollut kokeilla ja arvioida, millä tavalla mentorimalli olisi juurrutettavissa pysyväksi osaksi pedagogisten opintojen harjoittelua. Onnistunut pilotti tarjoaa hyvän alustan tutkimusperustaiselle jatkokehittelylle. Myötätuntoa korkeakouluihin -hanke tukee mallin leviämistä koko korkeakoulukentälle käsikirjakiertueen ja ohjaajakoulutusten muodossa tulevana syksynä.

Myötätuntoa korkeakouluihin -yhteishanke edistää ja tukee myötätuntoista toimintakulttuuria korkeakouluissa. Keinoina ovat henkilöstökoulutukset sekä opiskelijoille suunnattu palveluoppimis-projektitoiminta ja myötätunto-mentorointi.

Tiedote julkaistu Jyväskylän yliopiston sivuilla: https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2021/05/myotatunto-mentorointi-tarjosi-ryhmaan-kuulumisen-kokemuksen-koulutusalasta-riippumatta

Lisätietoja:

Laura Heimonen,

Hankepäällikkö, Nyyti ry

laura.heimonen@nyyti.fi

Anita Malinen

Lehtori, kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

anita.malinen@jyu.fi

Eija Hanhimäki

Yliopistonopettaja, kasvatustieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

eija.h.hanhimaki@jyu.fi

Hae mukaan vertaismentoroinnin kumppanuusprojektiin

Haluatko edistää opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin ja opiskeluyhteisöön? Kiinnostaako opiskelijoiden opiskelukyvyn tukeminen vertaismentoroinnin keinoin? Kaipaatko asiantuntevaa kumppania tukemaan em. toiminnan käynnistämistä…

Lue lisää

Nyyti ry:n lausunto opintotukilain muuttamisesta

Hallitus esittää muutoksia opintotukilakiin. Muutosesityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia siten, että jatkossa opintolainan valtiontakauksen määrää korotetaan. Esityksessä ehdotetaan myös, että muiden…

Lue lisää

Hae myötätuntomentoroinnin kumppanuusprojektiin! 

Haluatko edistää välittämistä, vertaistukea ja aitoja kohtaamisia opiskeluyhteisössäsi?Kiinnostaako opiskelijoiden myötätuntotaitojen vahvistaminen vertaismentoroinnin keinoin?Kaipaisitko asiantuntevaa kumppania tukemaan ko. toiminnan käynnistämistä korkeakoulussasi?…

Lue lisää

Keltareunainen valkoinen neliö, jossa tekstit: Vastaa kyselyyn Nyyti ry:n viestinnästä ja vaikuta! TÄSTÄ KYSELYYN. Svara på enkäten om Nyyti rys kommunikation och påverka! KLICKA HÄR FÖR ATT SVARA. Answer the survey about Nyyti ry's communication and make an impact! CLICK HERE TO RESPOND. Valkoisen alueen vasemmassa yläkulmassa on piirretty megafoni ja oikeassa alakulmassa Nyyti ry:n tunnus.