Hyppää sisältöön

Testit

Pohditko omaa jaksamistasi opinnoissa? Haluatko oppia tunnistamaan opiskeluun liittyviä voimavaroja? Haluatko tietää, miltä stressi tuntuu, mistä se johtuu ja mikä on oma stressitasosi? Pohditko omaa hyvinvointiasi ja sitä miten sinulla menee?

Näihin kysymyksiin saat vastauksia tutustumalla ja tekemällä alla olevia testejä.

Kuormistusmittari

Opinnoissa jaksaminen on yksilöllinen kokemus, johon liittyy kyky tunnistaa, luoda ja säädellä omia voimavaroja. Lisäksi siihen sisältyy kyky tasapainottaa ja muokata omia voimavaroja opiskeluympäristön vaatimusten kanssa.

Opinnoissa jaksamiseen vaikuttavat monet tekijät. Tässä mittarissa opiskeluun liittyvää jaksamista tarkastellaan seuraavien keskeisten tutkimuksessa tunnistettujen tekijöiden avulla (Salmela-Aro, 2018):

  • Opiskeluinto
  • Yhteisöllisyys
  • Uupumusasteinen väsymys
  • Kyynisyys
  • Riittämättömyys
  • Keskittymisongelmat
  • Tunteiden hallinnan vaikeudet.

Kuormitusmittari mittaa itse koettua ja arvioitua jaksamista.  Tulokset kertovat omasta jaksamisesta ja kuormituksestasi tällä hetkellä. Saat vinkkejä jaksamisen vahvistamiseen. Muista, että tulokset eivät ole pysyviä, vaan omaan jaksamiseen voi vaikuttaa. Mittari on kehitetty toiseen asteen opiskelijoiden käyttöön.

Pääset tekemään testin tästä.

Mittarin ovat tuottaneet professori Katariina Salmela-Aro ja väitöstutkija Kati Puukko. Mittari on tuotettu osana Nuorten mielenterveysseura Yeesin ja Nyytin Jaksaa Jaksaa? -hanketta. Mittarissa on sovellettu professori Katariina Salmela-Aron tutkimusta sekä Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen Minds hub -tutkimusryhmän tuloksia. Mittarin teknisestä toteutuksesta on vastannut Mainostoimisto Synergia.

Lisätietoa uupumuksesta ja  voimavaroista, resilienssistä sekä vinkkejä oman mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen löydät verkkosivujemme Opi elämäntaitoa -osiosta.

Tee stressitesti – testaa tietosi ja tilanteesi

Testin avulla voit opetella tunnistamaan, mistä stressi johtuu ja miltä se tuntuu, sekä millaisia keinoja sinä voit käyttää stressin vähentämiseen. Lopuksi voit tehdä testin, jonka avulla saat suuntaa antavaa tietoa omasta stressitasostasi.

Testin pääset tekemään tästä.

Lisätietoa stressistä ja ja stressinhallinnan keinoista saat verkkosivujemm Opi elämäntaitoa -osiosta.

ZEKKI – Miten sulla menee? Zekkaa tilanteesi ja suunnista eteenpäin

Nuorille suunnattu Zekki kannustaa pohtimaan omaa hyvinvointiasi ja ohjaa matalan kynnyksen palveluihin. Vastaamalla 10 kysymykseen saat yhteenvedon, joka auttaa sinua pohtimaan tulevaisuuttasi. Saat myös vinkkejä hyödyllisistä palveluista ja lisätiedon lähteistä.

Pääset tekemään testin tästä. (Linkki ohjaa sinut  pois Nyyti ry:n sivuilta.)

Zekki perustuu 3X10D®-elämäntilannemittariin, tutkimuksiin ja asiantuntijatietoon. Zekin ovat kehittäneet yhdessä Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diakonissalaitoksen Vamos, Ehyt, HelsinkiMissio, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Marttaliitto, Mieli, Nuorisoasuntoliitto, Nuorten Ystävät, Pelastakaa Lapset, Takuusäätiö, Väestöliitto ja Yeesi STEAn tuella.