Hyppää sisältöön

QueerMieli – sateenkaariopiskelijoiden mielenterveyden edistäminen

QueerMieli on Nyytin sateenkaariopiskelijoiden mielenterveyttä edistävä kolmivuotinen (2024-2026) hanke. Hankkeen tavoitteena on lhbtiqa+-korkeakouluopiskelijoiden mielen hyvinvoinnin tukeminen, tiedon lisääminen vähemmistöstressin vaikutuksista ja sateenkaarevan saavutettavuuden parantamisen keinojen löytäminen yhdessä korkeakouluyhteisön kanssa.


Vertaisryhmätoiminta

Vertaisryhmätoiminnan tavoitteena on tukea sateenkaariopiskelijoiden mielen hyvinvointia:
tarjota sateenkaariopiskelijoille valmiuksia tunnistaa vähemmistöstressiä sekä vahvistaa resilienssikeinoja kokemusten kanssa selviämiseen. Ryhmissä annetaan tilaa kokemusten, ajatusten ja mielen hyvinvointia edistävien keinojen jakamiselle turvallisessa vertaisyhteisössä. Toiminta käynnistyy syksyllä 2024.
Ryhmien toimintaa keskeisesti ohjaavia periaatteita ja lähestymistapoja ovat luottamuksellisuus, saavutettavuus, voimavarakeskeisyys, antirasismi ja intersektionaalisuus.

Lue lisää vertaisryhmätoiminnasta täältä.


Koulutustoiminta

Koulutustoiminnan tavoitteena on lisätä korkeakouluissa toimivien ammattilaisten ja opiskelijajärjestöjen aktiivien tietoisuutta vähemmistöstressistä ja sen mielenterveysvaikutuksista. Koulutuksilla halutaan tarjota välineitä vähemmistöstressiä ruokkivien rakenteiden tunnistamiseen sekä työkaluja yhdenvertaisuuden ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseen. Toiminta käynnistyy syksyllä 2024.


Vaikuttamistoiminta

Vaikuttamistoiminnan tavoitteena on rakentaa kuvaus niistä rakenteista ja toimintatavoista, jotka lisäävät sateenkaariopiskelijoiden vähemmistöstressin kokemuksia, sekä kerätä käytännön keinoja lisätä sateenkaarevaa saavutettavuutta korkeakouluissa. Kuvauksen tuottaminen sekä keinojen löytäminen on tarkoitus toteuttaa fasilitoiduissa vuoropuhelutilaisuuksissa sateenkaarevien kokemusasiantuntijoiden ja opiskelijajärjestöjen sekä korkeakouluympäristön ammattilaisten kanssa vuoden 2025 aikana.