Opiskelijahyvinvointiverkosto

Verkosto kokoaa yhteen opiskelijahyvinvoinnin parissa toimivia tahoja ja toimijoita eri puolilta Suomea. Sen tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn edistämiseksi tehtävää toimintaa ja yhteistyötä.

Opiskelijahyvinvointiverkoston on tehtävänä on mm.:

  • Edistää eri toimijoiden verkostoitumista, vuoropuhelua sekä yhteistyötä
  • Kannustaa hyvien käytäntöjen vaihtamiseen sekä edistää niiden leviämistä
  • Vahvistaa opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen yhteistä tietoperustaa
  • Ottaa kantaa, herätellä keskustelua ja vaikuttaa opiskelijoiden hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin asioihin

Verkosto on tarkoitettu kaikille opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa toimiville tai aihepiiristä kiinnostuneille. Sen toimintamuotoja voivat olla mm. yhteinen verkkoympäristö, verkostotapaamiset, seminaarit, työpajat, vertaissparraus sekä kampanjoiden järjestäminen. Verkostoa koordinoi Nyyti ry ja varsinainen toiminta käynnistyy alkuvuodesta 2017.

Mikäli olet kiinnostunut liittymään verkostoon, se onnistuu täältä.

Tervetuloa mukaan!

Tutustu myös