Opinnäytetyöt

Nyytin toiminnasta ja opiskelijoiden hyvinvoinnista on tehty runsaasti opinnäytetöitä. Löydät niitä ohesta. Mikäli olet itse kiinnostunut tekemään opinnäytetyön opiskelijoiden hyvinvointiin tai Nyytin toiminnan kehittämiseen liittyvistä aiheista, lue lisää Opinnäyteyhteistyö-osiosta.

2018

 • Tiia Knaapi: Korkeakouluopiskelijoiden liikkumista ja terveyttä edistäviä käytänteitä ja toimintamalleja. Opinnäytetyö (pdf)
 • Tiina Lehtineva: Kuvittaminen tavoitteellisena työvälineenä. Masennuksen tulkitseminen visuaalisin keinoin, Opinnäytetyö (pdf)

2017

2016

 • Nora Ahlroos: Kaiken keskellä yksin. Korkeakouluopiskelijoiden kokemukset yksinäisyydestä ja selviytymiskeinoista, Kandidaatintutkielma (pdf)
 • Marjo Taipalus:  ” – – kaikki illat menivät yksin yksiössäni.” Pääkaupunkiseudulle muuttaneiden korkeakouluopiskelijoiden kuvauksia yksinäisyydestä opintojen alkuvaiheessa.,Kandidaatintutkielma (pdf)
 • Sanna Tupamäki: Keskustelufoorumin ja nettiryhmien suunnittelu, Insinöörintyö

2014

 • Ahlsved Johanna: Elämäntaito. Aineistolähtöinen tutkimus nuorten aikuisten elämänhallinnasta,
  Pro Gradu (pdf)
 • Kentala Inka & Korhonen Hanna: Ujostuttaa, jännittää, pelottaa! Nuorten aikuisten sosiaalisen ahdituksen kokemuksia ja keinoja selviytyä siitä, Opinnäytetyö (pdf)

2013

 • Neovius Heli & Salo Sirja-Maria: Sinkkuna-ryhmän tarjoama vertaistuki, Opinnäytetyö (pdf)
 • Orivri Sofia: Opiskelijoiden yksinäisyysattribuutiot, Pro Gradu, tiivistelmä (pdf)
 • Vaarala Marja, Uusiautti Satu & Määttä Kaarina: College students’ experiences of and coping with loneliness – possibilities of peer support, artikkeli

2012

 • Paajanen Anna, Raamos Nea & Seppälä Salla: Sinkkuna – Sinkkuuden kokemuksia Nyyti ry:n nettiryhmässä, Opinnäytetyö (pdf)
 • Vaarala Marja: Yksinäisyyden monet kasvot, Pro Gradu, tiivistelmä [pdf]

2011

 • Lehtoviita Saara & Lindholm Sabina: Psykisk hälsa hos högskolestuderande samt hur ensamhet och stress inverkar på den – en studie baserad på diskussionsforum, Opinnäytetyö (pdf)
 • Lindberg Annina: ”Pärjätäkseen pitää olla sosiaalinen, aktiivinen ja menestyvä ihminen. Kaikkea hyvää vaan heille, mutta entäs me muut?” Vertaistuki Yksinäisyys-nettiryhmässä avunsaajan ja avunantajan näkökulmista, Pro Gradu (pdf)
 • Viitaniemi Sari: Yliopisto-opiskelijoiden kokema yksinäisyys – Tarkastelun kohteena Nyyti ry:n Yksinäisyys-nettiryhmään kirjoitetut viestit, Pro Gradu

2010

 • Karjalahti Netta: Selviytyminen suhteen päättymisestä – Nyyti ry:n Eroryhmään 2008 osallistuneiden kokemuksia erosta toipumisesta, Opinnäytetyö (pdf)
 • Löfman Krista: Korkeakouluopiskelijoiden tarinoita identiteetistä – Nyyti ry:n Stressi balanssiin – verkkoryhmään osallistuneiden kuvauksia identiteetin rakentumisesta narratiivisesti, Kandidaatintutkielma (pdf)
 • Mäkelä Katariina: Kukaan ei kuule hiljaista huutoani – Itsensä yksinäisiksi kokevien korkeakouluopiskelijoiden käsityksiä yksinäisyyden syistä, Pro Gradu (pdf)

2008

 • Lätti Maria: Saako oravanpyörän hiljenemään? Opiskelijoiden pahoinvointi kilpailuyhteiskunnan ilmiönä, Kandidaatintutkielma (pdf)
 • Tuuteri Kaisa: Käsityksiä parisuhteen päättymisestä – Nuorten aikuisten selityksiä ja sisäisiä tarinoita internet-ryhmissä, Pro Gradu (pdf)