Hyppää sisältöön

Opiskeluhuolto Kaikille!

Neliöpohjainen vihreätaustainen kuva, jossa valkoinen kehys. Ylälaidassa teksti Opiskeluhuolto Kaikille? sanat kirjoitettu omille riveilleen. Sanasta Opiskeluhuolto O-kirjain valkoisella ja muut kirjaimet mustalla. Sanasta Kaikille? K-kirjain valkoisella ja muut mustalla. Keskellä vasemmalla valkoisella teksti OK! Kuvan alalaidassa kolme selin olevaa piirroshahmoa kädet ylhäällä. Sormet näyttää voitonmerkkiä.

#OpiskeluhuoltoKaikille

Korkeakouluopiskelijat eivät ole lakisääteisen opiskeluhuollon piirissä, mutta osa koulutuksen järjestäjistä kustantaa psykologi- ja kuraattoripalveluita itse. Valtakunnallisesti tarkasteltuna saatavissa olevat palvelut vaihtelevat eikä niiden ohjaus ole koordinoitua, mistä johtuen korkeakouluopiskelijat ovat väistämättä eriarvoisessa asemassa palvelujen saannin ja laadun suhteen.

Siksi ehdotamme, että eduskunta ryhtyy toimenpiteisiin korkeakouluopiskelijoiden opiskeluhuollosta annettavan lain säätämiseksi, jolloin turvattaisiin psykologi- ja kuraattoripalvelut yhdenvertaisesti kaikille korkeakouluopiskelijoille. Erillinen laki tunnustaisi korkeakouluopiskelijoiden tuen tarpeet, helpottaisi monialaista yhteistyötä sekä loisi opiskeluhuollon jatkumon esiopetuksesta aina korkea-asteelle saakka.

Opiskeluhuolto kaikille -kansalaisaloite on julkaistu 11.4.2022 kannatusilmoitusten keräämistä varten Kansalaisaloite.fi-palvelussa.

Lue tästä 11.4.2022 julkaistu tiedote: ”Opiskeluhuolto kaikille” turvaisi korkeakouluopiskelijoille yhdenvertaisesti ennaltaehkäisevän tuen – kansalaisaloite korkeakouluopiskelijoiden opiskeluhuollon lakisääteistämiseksi