Tiedote 11.4.2022

Merkittävä osa korkeakouluopiskelijoista kokee vaikeuksia jaksamisessa ja opiskelussa. Psyykkisiä vaikeuksia kuten jatkuvaa ylirasitusta, tehtäviin keskittymisen vaikeuksia ja runsasta stressiä koki lähes joka kolmas opiskelija jo vuonna 2016 (Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016, YTHS). Koronapandemia poikkeusoloineen lisäsi opiskelijoiden psyykkistä kuormittuneisuutta siten, että nyt joka kolmas on niin kuormittunut, että tarvitsisi tilanteeseen mielenterveysapua. (Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus 2021, THL)

“Opiskelijoilla pitäisi olla mahdollisuus saavutettavaan ja riittävään tukeen opiskeluyhteisöissä. Tämä on oleellista ongelmien vaikeutumisen ehkäisemiseksi ja opiskelukyvyn ylläpitämiseksi. Silti korkeakouluopiskelijat eivät ole lakisääteisen opiskeluhuollon piirissä”, korostaa Minna Savolainen, yksi kansalaisaloitteen vastuuhenkilöistä. 

Moni korkeakoulutuksen järjestäjistä kustantaa psykologi- ja kuraattoripalveluita itse. Valtakunnallisesti tarkasteltuna saatavissa olevat palvelut vaihtelevat eikä niiden ohjaus ole koordinoitua, mistä johtuen korkeakouluopiskelijat ovat väistämättä eriarvoisessa asemassa palvelujen saannin ja laadun suhteen.

Opiskeluhuolto kaikille -kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että eduskunta ryhtyy toimenpiteisiin korkeakouluopiskelijoiden opiskeluhuollosta annettavan lain säätämiseksi. Tällä turvattaisiin psykologi- ja kuraattoripalvelut yhdenvertaisesti kaikille korkeakouluopiskelijoille opiskelupaikasta riippumatta.

“Opiskelijoiden hyvinvointi edellyttää nyt pitkäkestoisia panostuksia. Lakisääteinen opiskeluhuolto tunnustaisi korkeakouluopiskelijoiden tuen tarpeet sekä loisi opiskeluhuollon jatkumon esiopetuksesta aina korkea-asteelle saakka”, toteaa Sanni Lehtinen, yksi aloitteen vastuuhenkilöistä.

Opiskeluhuolto kaikille -kansalaisaloite on julkaistu 11.4.2022 kannatusilmoitusten keräämistä varten Kansalaisaloite.fi-palvelussa. Linkki aloitteeseen: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/10507

Sosiaalisessa mediassa aloitetta kampanjoidaan aihetunnisteilla #OpiskeluhuoltoKaikille #PsykologitKorkeakouluihin #KuraattoritKorkeakouluihin. Seuraa kansalaisaloitteen etenemistä Instagramissa ja Facebookissa @opiskeluhuoltokaikille ja Twitterissä @opiskeluhuolto

Yhteydenotot ja lisätiedot:

Sanni Lehtinen
mielenterveysvaikuttaja
@sannileh
ssanni.lehtinen[at]gmail.com

Minna Savolainen
toiminnanjohtaja
Nyyti ry
minna.savolainen@nyyti.fi
puh. 044 589 6117