För bättre psykisk hälsa hos studerande

Nyyti ry


Nyyti ry är en riksomfattande och allmännyttig förening som främjar studerandenas mentala hälsa. Föreningens verksamhet stöds av Veikkaus intäkter.

Nyyti ry främjar studerandenas mentala hälsa genom att tillhandahålla mångsidig information och aktiviteter i frågor som rör mentalt välbefinnande och studerandenas uthållighet i vardagen. Dessutom stöder Nyyti ry de som arbetar med studerande
genom utbildning, material, nätverk och sparring. Genom påverkning verksamhet Nyyti ry ökar medvetenheten om studerandenas mentala hälsa och förmåga att studera samt de sätt som påverkar dem bland studerande, studiegemenskap och samhälle. Med påverkning Nyyti ry syftar också till att minska stigma och fördomar i samband med psykiska problem.

Nyyti ry bidrar till att säkerställa att i framtiden i Finland kommer det fortfarande att vara tillräckligt välmående arbetare för arbetslivets behov.

Sinnet är viktigt!

Följ oss

Besvara enkäten om Nyyti ry:s verksamhet – du kan vinna ett presentkort

Vi samlar in respons och utvecklingsförslag om Nyytis verksamhet och innehåll på webben samt Nyytis webbplats. Din åsikt är viktig för oss och hjälper oss utveckla vår verksamhet.

Enkäten är avsedd för såväl studerande (högskolor och andra stadiet) och proffs som arbetar med studerande. Enkätens resultat behandlas konfidentiellt och deltagarna kan inte identifieras av svaren.

Bland dem som lämnat sina kontaktuppgifter lottar vi ut ett presentkort på 100 euro till Verkkokauppa.com. Kontaktinformationen kombineras inte med svaren.

Det tar 5 – 10 minuter att besvara enkäten.

Studerande – besvara enkäten med den här länken: https://my.surveypal.com/Verkkotoiminnan-kysely-2018-OPISKELIJAT-RU

Proffs – besvara enkäten med den här länken: https://my.surveypal.com/Verkkotoiminnan-kysely-2018-AMMATTILAISET-RU