Hoppa till innehåll

För bättre psykisk hälsa hos studerande

Nyyti ry

Nyyti ry främjar studerandes mentala hälsa och inlärningsförmåga. Vi förser studenter och lärande samhällen med information, stöd och aktiviteter för mentalt välbefinnande och hantering. Vi gör också förespråkande arbete för en mentalt vänlig studiemiljö och för att normalisera psykiska problem. Vi för vår del vill se till att det finns tillräckligt med välbefinnande i morgondagens arbetsliv och samhälle.

Nyyti ry gör allt detta för Sinnet är viktigt!

Stöd våra aktiviteter och donera.

Följa oss