Hoppa till innehåll

För bättre psykisk hälsa hos studerande

Nyyti ry


Nyyti ry är en riksomfattande och allmännyttig förening som främjar studerandenas mentala hälsa. Föreningens verksamhet stöds av social- och hälsovårdsministeriet med tipsbolaget Veikkaus vinstmedel.

Nyyti ry främjar studerandenas mentala hälsa genom att tillhandahålla mångsidig information och aktiviteter i frågor som rör mentalt välbefinnande och studerandenas uthållighet i vardagen. Dessutom stöder Nyyti ry de som arbetar med studerande genom utbildning, material, nätverk och sparring. Genom påverkningsverksamhet ökar Nyyti ry medvetenheten om studerandenas mentala hälsa och förmåga att studera samt om de sätt som påverkar dem bland studerande, studiegemenskaper, professionella och i samhället. Genom påverkning syftar Nyyti ry också till att minska stigma och fördomar i samband med psykiska problem.

Nyyti ry bidrar till att säkerställa att det i Finland också i framtiden kommer att finnas tillräckligt med välmående arbetare för arbetslivets behov.

Sinnet är viktigt!

Följa oss