För bättre psykisk hälsa hos studerande

Nyyti ry


Nyyti ry är en riksomfattande och allmännyttig förening som främjar studerandenas mentala hälsa. Föreningens verksamhet stöds av Veikkaus intäkter.

Nyyti ry främjar studerandenas mentala hälsa genom att tillhandahålla mångsidig information och aktiviteter i frågor som rör mentalt välbefinnande och studerandenas uthållighet i vardagen. Dessutom stöder Nyyti ry de som arbetar med studerande
genom utbildning, material, nätverk och sparring. Genom påverkning verksamhet Nyyti ry ökar medvetenheten om studerandenas mentala hälsa och förmåga att studera samt de sätt som påverkar dem bland studerande, studiegemenskap och samhälle. Med påverkning Nyyti ry syftar också till att minska stigma och fördomar i samband med psykiska problem.

Nyyti ry bidrar till att säkerställa att i framtiden i Finland kommer det fortfarande att vara tillräckligt välmående arbetare för arbetslivets behov.

Sinnet är viktigt!

Följ oss