Hoppa till innehåll

Praktikplats och jobb

Praktik hos Nyyti

Förutom att delta i Nyytis verksamhet förverkligar praktikanter ofta något eget projekt som anknyter till att främja studerandes mentala hälsa. Sådana projekt har t.ex. varit att redigera en självhjälpskurs till nätmiljö, att producera en podcast-serie och att förverkliga en kampanj som hör till ett visst tema.

Ofta får praktikanter även delta i välmåendedagar och verkstäder samt vara med och moderera chattar. Vi strävar efter att hitta sådana helheter i vår verksamhet som personligen inspirerar praktikanten. Nyyti erbjuder svenskspråkig verksamhet och utökar den gärna till nya områden såsom podcasts och webbkurser. Vi tar alltså gärna emot svenskspråkiga praktikanter!

Praktikplatserna för vårterminen 2021 har fyllts. Vi tar emot öppna ansökningar för praktikperioder under höstterminen 2021 fram till april månad. Närmare tidtabell för beslutsfattandet angående höstterminens praktikperioder uppdateras på webbsidan senast inom mars månad.

Du kan skicka din öppna ansökan till utvecklingschef Laura Kallio, epost: laura.kallio@nyyti.fi.

Lediga jobb

För tillfället har vi inga lediga jobb, men du kan ändå skicka en öppen ansökan till epost: rekry@nyyti.fi.