Hoppa till innehåll

NyytiCoaching

Närmar du dig slutet av dina studier? Behöver du hjälp med att identifiera din väg framåt i arbetslivet och karriären? Kom med i NyytiCoaching!

Vi anordnar NyytiCoaching-programmet en gång per termin. Ansökan till hösten 2024 NyytiCoaching-programmet startar den 2 september kl. 10.00, då ansökningsformuläret kommer att publiceras på denna sida. Håll ögonen öppa!   

Vad är NyytiCoaching?  

NyytiCoaching – programmet anordnas två gånger per läsår under höst- och vårterminerna (en per termin). Målet med med programmet är att stödja studerande i övergången till arbetslivet och hjälpa dem att hitta sin egen riktning.

Med hjälp av coachning kan du öka din självkännedom och lära dig känna din egen potential och dina resurser. Coachning är en process där en coach hjälper studeranden att klargöra sina mål och möjligheter. Till de grundläggande principerna i coachning hör att stödja och stärka den coachades självständiga tänkande och självinsikt genom interaktion, motiverande samtal och lösningsfokuserade metoder. Coachen ger inga färdiga svar, utan hjälper den coachade att själv komma på de bästa sätten att tänka/agera och hitta lösningar till sin egen situation. Coachning bygger på ett konfidentiellt förhållande mellan coachen och den coachade. Ett icke-anklagande förhållningssätt, som värdesätter den som coachas och betonar jämställdhet, hör till de grundläggande principerna i coachning.

I coachningsprocessen ingår tre möten (á 60 min) mellan coachen och studeranden, som huvudsakligen genomförs online (t.ex. Zoom eller Teams). Coachningen är gratis för studerande. Coacherna är ICF eller EMCC– certifierade proffs med tidigare yrkeserfarenhet. Ytterligare information om våra coacher hittar du här (på finska).

Vem kan söka till programmet och vad förutsätts?

NyytiCoaching är riktad till yrkeshögskole- och universitetsstuderande samt doktorander i Finland som är i slutskedet av sina studier. Eftersom coachningen sker över nätet kan du ansöka och delta var som helst i Finland.

Att delta i coachningen förutsätter att du är aktiv och har resurser till att engagera dig i hela coachningsprocessen. Detta innebär att du kan delta i processen från början till slut, det vill säga alla tre möten och genomföra det självständiga arbetet mellan dem.

Hur ansöker jag?  

Vi anordnar NyytiCoaching-programmet en gång per termin. Ansökan till hösten 2024 NyytiCoaching-programmet startar den 2 september kl. 10.00, då ansökningsformuläret kommer att publiceras på denna sida.

Urval av sökande och matchning av coachingpar kommer att ske i slutet av september. Själva coachingprocesserna kommer att pågå i oktober-december 2024, för att schemaläggas oberoende mellan coachingparen.

Mer information och frågor:

sakkunnig Leena Tuuttila, leena.tuuttila@nyyti.fi eller tel. (+358) 50 431 8624