Hoppa till innehåll

NyytiCoaching

Är du inne på slutsträckan av dina studier? Vill du få coachning för att ta steget in i arbetslivet och finna din egen riktning? Behöver du stöd med att identifiera dina mål och styrkor samt med att förstärka dina resurser och bli mer självständig? Kom med i NyytiCoachning!

Ansökan till höstens 2021 NyytiCoachning-program har avslutats. Vi kontaktar alla som skickat en ansökan i borjan av november angående urval.

Vad handlar det om?  

Målet med NyytiCoachning är att stödja studerande i övergången till arbetslivet och hjälpa dem att hitta sin egen riktning. Med hjälp av coachning kan du öka din självkännedom och lära dig känna din egen potential och dina resurser.

Coachning är en process där en coach hjälper studeranden att klargöra sina mål och möjligheter. Till de grundläggande principerna i coachning hör att stödja och stärka den coachades självständiga tänkande och självinsikt genom interaktion. Coachen ger inga färdiga svar, utan hjälper studeranden att själv hitta de bästa sätten att tänka och agera samt finna lösningar på hens situation. Coachning bygger på ett konfidentiellt förhållande mellan coachen och den coachade. Ett icke-anklagande förhållningssätt, som värdesätter kunden och betonar jämställdhet, hör till de grundläggande principerna i coachning.

I coachningsprocessen ingår tre möten (á 60 min) mellan caochen och studeranden, som huvudsakligen genomförs online (t.ex. Zoom, Teams). Coachningen är gratis för studerande. Coacherna är utbildade proffs.

Vem är coachningen för och vad förutsätts?

NyytiCoachning är riktad till yrkeshögskole- och universitetsstuderande i slutskedet av sina studier samt doktorander. Eftersom coachningen sker över nätet kan du ansöka och delta var som helst i Finland.

Att delta i coachningen förutsätter att du är aktiv, har tillräckliga resurser och ett starkt engagemang i hela coachningsprocessen. Detta innebär att delta i processen från början till slut, det vill säga i alla tre mötena och det självständiga arbetet mellan dem.

Ansök om att vara med!   

Ansökan till höstens 2021 NyytiCoachning-program har avslutats. Vi kontaktar alla som skickat en ansökan i borjan av november angående urval. Själva coachningsprocessen sker i november-december 2021 självständigt mellan coachningsparen.