Hoppa till innehåll

Nyyti ry

Nyyti ry är en riksomfattande och allmännyttig förening som främjar studerandenas psykiska hälsa. Föreningen är grundad år 1984. Social- och hälsovårdsministeriet stöder vår verksamhet med tipsbolaget Veikkaus vinstmedel.

Vår verksamhet syftar till att stödja studerandenas psykiska hälsa och livskontroll. Vi vill stärka studerandenas studieförmåga, förmåga att klara sig i vardagen och kamratstöd. Vi strävar också efter att öka färdigheterna hos dem som arbetar i studiegemenskaper och med studerande när det gäller att främja den psykiska hälsan och förebygga problem hos studerandena.

Vår verksamhet styrs av våra gemensamma värderingar: samhörighet, öppenhet och studerandenas välbefinnande. Centrala principer som genomsyrar vårt arbete är likvärdighet, delaktighet och kamratskap.

Nyytis medlemskår består av sju medlemsorganisationer. Den högsta beslutanderätten utövas av föreningsstämman. Styrelsen ansvarar för den strategiska ledningen av Nyyti enligt de beslut som fattats i föreningsstämman. Verksamhetsledaren lyder under styrelsen och är chef för personalen.

Våra mål

  • Stärka studerandenas färdigheter att upprätthålla psykisk hälsa och studieförmåga.
  • Studiegemenskaperna främjar och stödjer studerandenas psykiska hälsa och studieförmåga.
  • Stärka medvetenheten om studerandenas psykiska hälsa och studieförmåga samt de faktorer som påverkar dessa i samhället.

BEKANTA DIG MED VÅR FÖRENINGS DOKUMENT

Officiella dokument hittar du på finska här.

Våra verksamhetsformer

  • Stödja psykisk hälsa hos studerande: bl.a. genom information, kamratstöd på nätet samt frivilligverksamhet.
  • Stärka kunskaperna hos dem som arbetar i studiegemenskaper och med studerande: bl.a. genom information, utbildning och gemensam utveckling.
  • Påverka samhälleliga frågor som är centrala med tanke på studerandenas psykiska hälsa.

Läs mera om våra verksamhetsformer för studerande.

Vår målgrupp

Vår målgrupp är studerande. Största delen av den verksamhet som riktas till studerande är avsedd särskilt för högskolestuderande och unga vuxna. En del av verksamheten lämpar sig också för gymnasister och yrkesskolelever.

Vår målgrupp är också studiegemenskaper och professionella som arbetar med studerande. Tillsammans med dem strävar vi efter att stärka studerandenas psykiska hälsa. Dessutom riktas vår verksamhet till s.k. påverkare, såsom beslutsfattare, experter och medier, genom vilka vi vill påverka faktorer som definierar studerandenas hälsa och främjandet av dessa.


GE RESPONS

Du kan ge respons på vår verksamhet med hjälp av blanketten nedan – vad som fungerar, vad som inte fungerar och vad som kunde förbättras. Du kan ge din feedback anonymt och vi publicerar inte heller meddelandena. Kom ihåg att lämna din e-postadress ifall du vill ha svar på din feedback.

Tack för din respons!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Nyyti ry – För bättre psykisk hälsa hos studerande.