Styrelse


Styrelsen uppgift är att leda Nyytis verksamhet i enlighet med beslut som fattas vid föreningsstämman.

Mandatperiod 2018-2019

Ordförande: Johanna Kujala, johanna.kujala@oph.fi

Vice ordförande: Laura Heinonen, laura.ehei@gmail.com

Styrelsemedlem och personlig suppleant:

  • Heinonen Laura, personlig suppleant: Nylund Jimmy
  • Häkkinen Outi, personlig suppleant: Sallinen Lumi
  • Backman Anne-Mari, personlig suppleant: Tossavainen Pauli
  • Pesonen Anniina, personlig suppleant: Marjamäki Elina
  • Pietikäinen Mikko, personlig suppleant: Löytömäki Eero
  • Wathén Laura, personlig suppleant: Tähkävuori Riikka