Hoppa till innehåll

Studievård åt alla! 

Fyrkantig bild med grön bakgrund. Överst i texten Studentvård för alla? Längst ner på bilden står tre seriefigurer på rygg med händerna uppåt. Fingrarna visar segertecknet.

#StudievårdÅtAlla!

Högskolestuderande omfattas inte av lagstadgad studievård, men vissa högskolor betalar själva för psykolog- och kuratortjänster. Nationellt varierar de tillgängliga tjänsterna och deras vägledning är inte koordinerad, vilket sätter högskolestuderanden i en ojämlik ställning när det gäller tillgång till och kvaliteten av tjänsterna.

Det är därför vi föreslår att riksdagen vidtar åtgärder för att stifta en lag om vårdnad av högskolestuderanden, så att psykolog- och kuratortjänster ges lika till alla högskolestuderanden. En separat lag skulle erkänna högskolestuderandens stödbehov, underlätta samarbete och skapa en kontinuitet av studievården från förskola ända till tredje stadiet.

Medborgarinitiativet Studievård åt alla publicerades den 11 april 2022 i tjänsten Kansalaisaloite.fi för insamling av stödförklaringar.