Hoppa till innehåll

OPHY – Nätverket för studerandes välmående

Nätverket för studerandes välmående, kortfattat OPHY-nätverket, samlar personer som arbetar med studerandes välmående på olika håll i Finland. Nätverkets syfte är att stöda sådan verksamhet och sådant samarbete som främjar studerandes psykiska välmående och studieförmåga.

Nätverkets uppgifter är att:

 • främja nätverkande, samverkan och samarbete mellan olika aktörer
 • uppmuntra utbyte av bästa praxis och främja spridningen av dem
 • stärka den gemensamma kunskapsbasen kring främjande av studerandes välmående
 • ta ställning, väcka diskussion och påverka saker som är viktiga för studerandes välmående

Nätverket ordnar nätverksdagar då deltagarna fördjupar sig i aktuella teman som har att göra med studerandes välmående. Temat för höstens nätverksdag 2019 var självmord i studiegemenskapen – perspektiv på förebyggande och vårens 2020 webbseminarium behandlade inlärningssvårigheter och psykisk hälsa.

Nätverket står också bakom den årligen i april återkommande Dagen för psykiska hälsa bland studerande samt Lunteriet idébanken för god praxis. Nätverkets verksamhet koordineras av Nyyti ry.

Medlemskap i nätverket

Nätverket är öppet för alla som arbetar med studerandes välmående och för både professionella och studerande som är intresserade av temat. Huvudsaken är en vilja att vara med och främja studerandes psykiska välmående och studieförmåga. Om du vill bli medlem i nätverket ska du prenumerera på nätverkets nyhetsbrev. Du får ingen separat bekräftelse på att du blivit medlem. Via nyhetsbrevet får du aktuell information om nätverkets verksamhet och evenemang. Nyhetsbrevet, som är huvudsakligen på finska, utkommer några gånger om året.

Beställ nätverkets nyhetsbrev och bli medlem

Genom att beställa OPHY-nätverkets nyhetsbrev godkänner du följande villkor:

 • Du blir medlem i OPHY-nätverket.
 • Du uppger åtminstone din e-postadress och ger oss tillåtelse att skicka dig OPHY-nätverkets nyhetsbrev.
 • Du ger din tillåtelse till att Nyyti får skicka dig marknadskommunikation.
 • OPHY-nätverkets nyhetsbrev kommer till dig per e-post en gång i månaden eller mer sällan.
 • De uppgifter du utlämnat sparas i MailChimp-systemet.
 • Du ge ditt samtycke till att de uppgifter som du ger via formuläret (åtminstone e-postadressen) sparas i OPHY-nätverkets medlemsregister (finns hos MailChimp, USA) och att de uppgifter du uppgett (åtminstone e-postadressen) får användas för kommunikation kring OPHY-nätverkets verksamhet och uppgifter samt ärenden som gäller psykisk hälsa och främjandet och stärkandet av den samt marknadsföring av OPHY-nätverkets verksamhet.

Övrigt att beakta:

 • Obligatoriska uppgifter i OPHY-nätverkets medlemsregister: din e-postadress. Frivilliga uppgifter: för- och efternamn, yrkes- eller annan titel, organisation.
 • Nyyti ry fungerar som handläggare av uppgifterna.
 • Nyyti ry lämnar inte ut uppgifterna till utomstående.
 • Du kan när som helst ändra dina uppgifter via Päivitä tietosi-länken som hittas längs ner i varje nyhetsbrev.
 • Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap och annullera prenumerationen på nyhetsbrevet via Lopeta jäsenyys / Peruuta tilaus-länken som hittas längs ner i varje nyhetsbrev.

Information om behandling av personuppgifter i Nyyti ry (på finska).

Genom att fylla i blanketten nedan blir du medlem i OPHY-nätverket och börjar prenumerera på dess nyhetsbrev.

* obligatorisk

 

Jag kommer att bli medlem och prenumerera på nyhetsbrevet *

  JaYtterligare information:


Bekanta dig också med

 • Lunteriet – en kanal för att dela idéer, experiment och praxis kring studerandes välmående. Lunteriet ger dig lov att fuska och själv ta de bästa tipsen i bruk. Du kan också dela dina egna erfarenheter och sätta det goda i omlopp.
 • Facebookgruppen Opiskelijoiden mielen hyvinvointia edistämässä – Gruppen är en plats för gemensam diskussion och erfarenhetsutbyte för alla som är intresserade av studerandes välmående. Hittills har gruppens språk varit finska, men ju fler svenskspråkiga som kommer med, desto mer språklig mångfald blir det. Kom alltså med i diskussionen!
 • Bloggen Sinnet är viktigt. För närvarande finns det inte så många inlägg på svenska, men vi arbetar aktivt för att öka antalet.

Läs mer om nätverkets tidigare nätverksdagar på finska här.