Hoppa till innehåll

#Vaskavihittapå – Dagen för psykisk hälsa bland studerande 2020

Tack till er alla som deltog i Dagen för psykisk hälsa bland studerande!
Hundratals gester byggde samhörighet i den utmanade situation som vi alla befinner oss i.
Nästa år infaller kampanjen 12-23.4.2021 och den egentliga dagen firas torsdagen 22.4!

Dagen för psykisk hälsa bland studerande ordnas igen i vår. Dagen firas torsdagen den 23 april och den åtföljande kampanjen sker under två veckor 14–24 april 2020. Syftet är att väcka diskussion om de studerandes psykiska hälsa och bjuda in alla till att handla för psykiskt välbefinnande. Kampanjen drivs av Nätverket för studerandes välmående, som koordineras av Nyyti. Innehållet i kampanjen har särskilt inspirerats av Nyytis projekt Yhdessä yhteisöksi – tillsammans blir vi en gemenskap.

Kampanjteman 2020: Vänskap

Dagen för psykisk hälsa bland studerande har varje år ett särskilt tema. År 2020 är temat vänskap. Med kampanjen #vaskavihittapå vill vi lyfta fram vänskapens betydelse för de studerandes välbefinnande och psykiska hälsa. Vänner och tillhörighet till en studiegemenskap har en enorm betydelse för välmåendet. Vänner är en av de största källorna till stöd. Studerande som ingår i en studierelaterad gemenskap upplever sina studier som mindre belastande och erfar att de orkar bättre med studierna än de som inte har något stödnätverk. Därför är det en fråga för alla studerande och alla som jobbar med dem att stödja och skapa gemenskaper. Kampanjen genomförs i sin helhet på sociala medier. Håll alltså utkik och följ hashtaggen #vaskavihittapå!

Delta i kampanjen #vaskavihittapå!

Vi uppmuntrar alla att delta i kampanjen på sociala medier med hashtaggen #vaskavihittapå under Dagen för psykisk hälsa bland studerande den 23 april. Vi utmanar alla att hitta på och utföra olika gärningar som bidrar till vänskap och samhörighet. Dagen för psykisk hälsa är öppen för alla, såväl studerande som medarbetare. Enbart fantasin sätter gränser för vad man kan ordna, och vi har en materialbank som kan användas som stöd för planeringen. Läs mer och anmäl din egen eller din vängrupps gärning!

Delta i utmaningen i sociala medier – #Vaskavihittapå

Vänskap är viktigt för den psykiska hälsan och vi talar till dess ära under Dagen för psykisk hälsa bland studerande den 23 april! Det finns inget givet mönster för vänskap, och därför utmanar vi dig att berätta hur du funnit vänner. Du kan glädja gamla och nya vänner genom att fråga #vaskavihittapå. Genom vänskap främjar vi gemenskap!

 

Kontaktuppgifter

Annu Komulainen, påverkningsexpert
annu.komulainen@nyyti.fi

Sonja Tervala, högskolepraktikant
sonja.tervala@nyyti.fi

Janika Lähdes ansvarar för kampanjens grafiska profil.

#vaskavihittapå #dagenförpsykiskhälsa #mitätehtäis