Dagen för psykisk hälsa bland studerande

Dagen för psykisk hälsa bland studerande


Dagen för psykisk hälsa bland studerande ordnades igen i vår. Dagen firades torsdagen den 23 april 2020 och kring detta datum pågick en två veckor lång kampanj den 14–24 april 2020. Syftet var att väcka debatt om psykisk hälsa bland studerande och att bjuda in alla till att verka för psykisk hälsa. Läs mer om kampanjen.

Kampanjtemat 2020

Dagen för psykisk hälsa bland studerande har ett nytt tema varje år.

Kontaktuppgifter

Annu Komulainen, annu.komulainen@nyyti.fi

 

#opiskelijoidenmielenterveyspäivä