Dagen för psykisk hälsa bland studerande

Dagen för psykisk hälsa bland studerande


Dagen för psykisk hälsa bland studerande ordnades igen i vår. Dagen firades torsdagen den 25 april, och kring detta datum pågick en två veckor lång kampanj den 15–26 april 2019. Syftet var att väcka debatt om psykisk hälsa bland studerande och att bjuda in alla till att verka för psykisk hälsa. Läs mer om kampanjen.

Kampanjtemat 2019: #ruuhkakevät vad stressar dig?

Dagen för psykisk hälsa bland studerande har ett nytt tema varje år. År 2019 är temat stress. Med valet av temat vill vi sätta fokus på vilken vikt det har för den psykiska hälsan att man känner igen tecknen på stress och tacklar stressen. Hur vi hanterar stress är av oerhörd vikt för vårt välbefinnande. Stress hänger inte alltid bara på individen, utan också omgivningens krav spelar en stor roll. Under kampanjen publicerades mångsidig och intressant information om temat stress i sociala medier med hashtaggen #ruuhkakevät (stressigvår).

Lush Finland stöder Dagen för psykisk hälsa bland studerande

Lush Finland donerar intäkterna för de Charity Pot-krämer som såldes under kampanjperioden till stöd för Dagen för psykisk hälsa bland studerande.

Tack Lush Finland för att ni stöder dagen för psykisk hälsa bland studerande och bidrar till att minska stigmat kring psykisk ohälsa!

Kontaktuppgifter

Annu Komulainen, annu.komulainen@nyyti.fi

 

#ruuhkakevät #opiskelijoidenmielenterveyspäivä