Hoppa till innehåll

Information om kampanjen

Bakgrund till Dagen för psykisk hälsa bland studerande

Dagen för psykisk hälsa bland studerande är en nationell kampanj för att väcka diskussion om aktuella och viktiga frågor om den psykiska hälsan bland studerande. Samtidigt tar vi upp saker och handlingar som kan främja välbefinnandet i studiegemenskaper. Avvikande för i år är att kampanjen genomförs i sin helhet enbart på sociala medier.

Temat för kampanjveckan är jämlikhet och fokuserar särskilt på social tillgänglighet. Social tillgänglighet syftar till en accepterande och uppskattande attityd gentemot människors mångfald. Genom social tillgänglighet kan lika möjligheter för alla att delta och engagera sig, exempelvis inom utbildningsinstitutioner och studentgemenskaper, underlättas.

För närvarande känner många studenter att de saknar stöd från sin lokala gemenskap under sina studier. Enligt forskning om hälsa och välbefinnande hos universitetsstudenter uppgav cirka 24% av universitetsstudenterna att de känner sig ensamma. Forskning indikerar också att mindre än hälften av studenterna känner att de hör till gemenskapen av studenter inom sitt ämnesområde.

Målet med kampanjen är att bygga en mer gemensam och inkluderande studiekultur för att därigenom förbättra studenternas mentala välbefinnande. Genom kampanjevenemang sänks tröskeln för deltagande och gemenskapens anda främjas. Kampanjen erbjuder också en utmärkt möjlighet att öka medvetenheten om mentala hälsoproblem i studenternas vardagsliv.