Hoppa till innehåll

Projektet Miljön, framtiden och välbefinnandet

Miljökrisen har skadliga effekter på den psykiska hälsan och välbefinnandet, speciellt hos unga. Projektet Miljön, framtiden och välbefinnandet (2023-2025) producerar kostnadsfria aktiviteter för individer och grupper, samt stöder frivilliga, professionella och föräldrar i bemötandet av miljökänslor.

Miljöångest, som även innefattar klimatångest, syftar på känningar och känslor, som uppstår med miljöproblem och hot om dessa. Ökande forskning och aktuella rapporter berättar att miljökrisen har skadliga effekter på den psykiska hälsan och välbefinnandet, men att samhällets stödstrukturer ännu är bristfälliga i förhållande till dem. Att känna igen känslor och tankar, acceptera dem och öva på känslokompetens, hjälper i tider av miljöförändringar och klimatkris.

Då miljökrisen väcker känslor, erbjuder vi stöd.

Unga behöver stöd i sin alldagliga miljö för den sorg och ångest som miljökrisen väcker. Då blir livet med känslorna lättare och man kan bättre agera för en hållbarare miljö i sin egen vardag. För dem som upplever miljö- och framtidsoro erbjuder projektet Miljön, framtiden och välbefinnandet (2023–2025) individuellt stöd och handledning, självhjälps övningar, samt kamratstödsgrupper. Därtill ordnar projektet workshops och utbildningar om ungas miljöångest för föräldrar, frivilliga och professionella.

Projektet Miljön, framtiden och välbefinnandet (2023–2025) förverkligas av MIELI Psykisk Hälsa Finland rf, Tunne ry – Känsla rf och Nyyti ry. Projektet finansieras av STEA, Social- och hälsoorganisationernas understödscentral. Det är en fortsättning på projektet Miljöångestens sinne (Ympäristöahdistuksen mieli)) från 2020–2022.

Guider

Under projektet översatt Miljöångestens sinne från 2020–2022 producerades guider:

Omslag till guiden "Lilla miljöångestguiden". Omslaget är uppdelat i två delar. Bakgrunden på den övre halvan är ljusblå med grå människofigurer som går på den. Högst upp syns en människogestalt iförd gul skjorta och blå mössa och kort hår som tittar fram under mössan. Karaktären står i sidled och talar i en megafon. I mitten av omslaget finns ett tvärgående vitt fält med texten: Lilla miljöångestguiden. Bakgrunden på den nedre halvan är ljusblå med grå människofigurer som går på den. Högst upp står en människofigur med gul skjorta och kort hår. Karaktären ser kontemplativ ut. Karaktärens högra hand är krokig, fingrarna vid munnen. Till vänster om figuren finns en mörkblå cirkel med texten: Informationspaket för verksamhet med ungdomar

Lilla miljöångestguiden – informationspaket för verksamhet med ungdomar

Lilla miljöångestguiden ger resurser för att förstå miljöångest och främja psykisk hälsa under miljökrisens tidevarv. Den tankeväckande och praktiskt orienterade guiden riktar sig till vuxna proffs och frivilliga som jobbar med unga till exempel inom ungdomsarbete, på andra stadiets läroanstalter eller vid högskolor. Den här guiden kombinerar aktuell forskning med den praktiska erfarenhet om att stärka psykisk hälsa och utveckla känslomässiga färdigheter.

Ladda ner guiden i pdf -format


Omslag till guiden "Lilla miljöångestguiden". Omslaget är mörkblått. Överst står texten Lilla miljöångestguiden, under vilken till vänster texten: ett tankeväckande men praktiskt materialpaket för lärare och pedagoger. Omslaget till guiden är nästan helt fyllt av tre seriefigurer som kastar jordklotet på varandra.

Lilla miljöångestguiden – ett tankeväckande men praktiskt materialpaket för lärare och pedagoger

Lilla miljöångestguiden hjälper till att behandla och förstå miljöångest då man arbetar tillsammans med barn och unga. Handboken är praktiskt inriktad är riktad till lärare och pedagoger inom småbarnspedagogiken och i grundskolan. Guiden innehåller klar bakgrundsinformation om ämnet, sju beprövade och fungerande övningar samt tips om var mer information står att hämta. Guiden är gjord av Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi – Föreningen för miljöfostran FEE Suomi och utgör en del av publikationerna inom projektet Miljöångestens sinne.

Ladda ner guiden i pdf -format

Websida och sociala medier

Bekanta dig med webbplats av projektet Miljön, framtiden och välbefinnandet. Webbplatsen är huvudsakligen på finska, men det finns en del material på svenska.

Du hittar projektet på Instagram @ymparistotunteet

#Ympäristötunteet #Ympäristöahdistus