Hoppa till innehåll

Tester

Abilitator vänder sig till alla som är intresserade av deras arbetsförmåga och funktion. Läs mer och ladda ner Abilitator-enkäten här.

Depressionsenkäten (BDI) identifierar depressionssymptom.

Enkät om sinnesstämningar (RBDI) hjälper dig att identifiera dina humörsvängningar och att förstå hur de påverkar din funktionsförmåga. Svaren är riktgivande, och är inte underlag för diagnos. Enkätens feedback ger också allmän information om depression och om hur rusmedel påverkar humöret.

Enkäten AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) är ett test som har utvecklats av WHO och är lämplig vid sållning av överdriven alkoholanvändning. Målet är att hitta riskanvändare av alkohol så tidigt som möjligt och motivera dem till att fundera över och minska alkoholanvändningen eller vid svårare alkoholproblem hänvisa dem till lämplig vård.

Stresstestet hjälper dig att få en uppfattning om du ligger i riskzonen för att drabbas av utmattningssyndrom. Testet är baserat på KEDS – skalan (Karolinska Exhaustion Disorder Scale) och har tagits fram av en forskargrupp på Karolinska Institutet. Testet används inom (den svenska) sjukvården som en hjälp i utredningen av utmattningssyndrom.