Hoppa till innehåll

Sexualitet och sexuell hälsa

Seta rf
Setas målsättning är ett samhälle där alla är likvärdiga och har samma möjligheter och där varje individ kan må bra oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Nedan tjänster som finns på svenska.

 • Kompetenscentrum för könsmångfald (tidigare Transstödcentrum) fungerar som en specialenhet inom Seta som erbjuder psykosociala stödtjänster och rådgivning för transpersoner, ickebinära och intersexuella, samt deras närstående.
 • Regnbågsankan rf erbjuder information, tips och resurser för dig som funderar på HBTQ+ frågor och identitet samt dina närstående. Ingen fråga är för liten eller för stor, och de guidar dig vidare vid behov. De har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Kontakta dem på regnbagsankan@regnbagsankan.fi. Svar inom en vecka under terminerna utlovas.

Du kan alltid kontakta HBTQ+ föreningen på din högskola. Om din högskola inte har en egen förening, går det bra att kontakta den närmaste som finns till hands. Information om din lokala förening hittar du hos din studentkår.

Våldtäktskriscentralen Tukinainen

 • erbjuder stöd och handledning till personer som utsatts för sexuellt våld och/eller utnyttjande samt till deras närstående
 • Till serivicen hör bl.a. gratis krisjour och juristjour

Brottsofferjouren
Hjälpande telefon 116 006 jour på svenska mån-fre kl. 12–14
Brottofferjouren erbjuder stöd- och rådgivningstjänster med låg tröskel till dig som:

 • är ett brottsoffer eller misstänker att du har blivit offer för ett brott
 • någon av dina närmaste har blivit offer för ett brott
 • du är vittne i ett brottmål
 • du undrar över juridiska frågor gällande något.
 • någon av dina kunder/klienter/ungdomar/deltagare etc. har blivit offer för ett brott
 • du vill ha råd eller samtalshjälp som hör samman med ett brott du har upplevt
 • du vill ha råd som professionell/frivilligarbetare i ett ärende som rör en klient