Hoppa till innehåll

Hälsovård

SHVS – Studenternas hälsovårdsstiftelse
SHVS ansvarar för högskolestuderandes sjukvård i Finland (både för universitets- och yrkeshögskolestuderande). Du kan anlita SHVS tjänster om du avlägger grundexamen eller masterexamen och har betalat FPAs hälsovårdsavgift. Kontakta omedelbart jouren på din hemort ifall du behöver vård. Som student har du även alltid rätt att använda dig av akutsjukvård och vårdcentraler.

OBS! Studerande vid Högskolan på Åland kan inte använda SHVS tjänster, eftersom deras studeradehälsovård ordnas inte enligt samma lagstiftning som de på fastlandet och därmed behöver de inte heller betala hälsovårdsavgiften. För dig som studerar eller ska studera på Åland, läs mer här.

Sveps uppsökande arbete erbjuder individuell handledning och hjälper dig att bygga din kontakt med vården ifall du känner att det är oklart var eller hur du ska börja. Uppsökarna kan även delta i möten vid behov och finns med som stöd så länge som du tycker det behövs. En kontakt med Sveps är kostnadsfri, frivillig och förbinder dig inte till något. Sveps uppsökare är till för dig som bor eller studerar i huvudstadsregionen i åldern 16–28.

FPA – Folkpensionsanstalten (KELA)
Studerande i Finland kan få stöd från FPA för studier som bedrivs efter grundskolan (alltså gymnasie- och högskolenivå). Med hjälp av deras snabbguide och telefontjänster på svenska får du en klar bild av vilka förmåner som är aktuella för dig. Till FPA kan du också ställa frågor om t.ex. huruvida du kan sjukskriva dig som student och vad som gäller då.

SHVS:s hälsodatabank
Oroar du över din hälsa? Du hittar information och egenvårdsanvisningar i hälsodatabanken.