Hoppa till innehåll

Mental hälsa

Om du läser det här och behöver akut hjälp nu, ring 112. Behöver du brådskande hjälp, ta dig till din närmaste akutmottagning.

SHVS – Studenternas hälsovårdsstiftelse
SHVS tillhandahåller tjänster inom mental hälsa, så som psykologtjänster, för högskolestuderande (både universitets- och yrkeshögskolestuderande). Du kan anlita SHVS tjänster om du avlägger grundexamen eller masterexamen och har betalat FPAs hälsovårdsavgift.

OBS! Studerande vid Högskolan på Åland kan inte använda SHVS tjänster, eftersom hälsovården på Åland regleras av en egen lagstiftning. För dig som studerar/ska studera på Åland, läs mer här.

Riksomfattande kristelefon (MIELI Psykisk Hälsa Finland rf)

  • MIELI – Psykisk Hälsa Finland rf:s svenskspråkiga kristelefon erbjuder samtalsstöd för personer i svåra livssituationer eller till deras närstående. Samtalen tas emot av professionella krismedarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner. Kristelefonen är öppen för alla oberoende av kön, ålder eller boendeort. Målsättningen är att kunna hjälpa vid svåra situationer samt att förhindra självmord. De jourhavande hjälper den som ringer att hitta alternativ och metoder för att underlätta situationen, stärka de egna resurserna och lösa problemen.
  • Telefonjouren finns på numret 09 2525 0112 och är öppen må, ons kl. 16-20. Ti, to och fre kl. 9-13.
  • MIELI rf ökar medvetenheten om mental hälsa via att samla in och förmedla information samt publicera rapporter, böcker och tidskrifter. Förutom kristelefonen tillhandahåller de också information om självmord, bl.a. om hur man kan känna igen riskfaktorer för självmord samt hur man kan hjälpa den som överväger självmord.

Krisjouren för unga (HelsingforsMission)
Krisjouren för unga erbjuder samtalshjälp för 12–29-åriga ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Servicen kostar inget och samtalen är konfidentiella. Krisjouren har mottagning endast i Helsingfors, men man kan ringa jourtelefonen 045 341 0574 från varsomhelst i Finland måndagar kl. 9.00-11.00 och tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.00–12.00

Är du högskolestudent och lider av ensamhet?
Nyyti ry och HelsingforsMission driver tillsammans projektet Ensamhetsarbete i högskolorna, som bl.a. erbjuder professionellt samtalsstöd till högskolestudenter som upplever ensamhet. Du har möjlighet att få samtalsstöd 1–5 gånger. På svenska erbjuds tjänsten via Krisjouren för unga, läs mer om deras villkor och boka tid här. Om hjälpen inte räcker till funderar man tillsammans med medarbetarna hur det är bäst att gå vidare.

Finska kyrkans walk-in terapi är en öppen mottagningsform för 16–29-åringar. Du är välkommen utan tidsbeställning och kan vara anonym under besöket. Väl där får du prata med en lösningsfokuserad terapeut. Tjänsten kan användas även om du också har annan vårdkontakt alt. står i kö för terapi, och du får även återkomma om du skulle vilja prata mer än en gång. Mottagningen har öppet på måndagar mellan 12- 17 och ligger i Matteuskyrkans Varustamo-Livsrum, Åbohusvägen 3 (Helsingfors). Matteuskyrkans mottagning erbjuder samtal på svenska.

Sveps uppsökande arbete erbjuder individuell handledning och hjälper dig att bygga din eventuella kontakt med vården ifall du känner att det är oklart var eller hur du ska börja. Uppsökarna kan även delta i möten vid behov och finns med som stöd så länge som du tycker det behövs. En kontakt med Sveps är kostnadsfri, frivillig och förbinder dig inte till något. Sveps uppsökare är till för dig som bor eller studerar i huvudstadsregionen i åldern 16–28. 

Barn- och ungdomstelefonen samt nätbrevstjänsten (MLL) är svenskspråkiga, gratis och anonyma samtalstjänster för barn, unga och unga vuxna upp till 25 år. Tjänsterna kan kontaktas oavsett vad man funderar på eller går igenom. Ring: 0800 96 116 måndag-onsdag kl. 14-17 och på torsdagar kl. 17–20. Nätbrevstjänsten finns på adressen skriv.mll.fi och är öppen dygnet runt.

Ärligt talat – chatten är en chatt för 13-29 åringar där man kan fråga eller prata om det som känns viktigt just då, t.ex. psykisk hälsa. Man chattar anonymt med en psykolog eller handledare. Chatten är öppen varje måndag, tisdag och torsdag kl. 19-22.

Psykporten är en samling nätbaserade tjänster som främjar psykiskt välbefinnande och är öppna för alla. Till tjänsterna hör information, egenvårdsprogram, guider och symtomnavigatorer riktade för både ungdomar och vuxna. Man kan också söka service och tjänster på Psykportens nätsidor.

Psykosociala förbundet stöder och hjälper dig när du, eller någon i din närhet, drabbas av psykisk ohälsa. Förbundet erbjuder bl.a. rådgivning och överklagandestöd vid officiella ärenden eller bidragsansökningar.

Syömishäiriöliitto-SYLI ry (Ätstörningsförbundet) Information för insjuknade och deras anhöriga. Information om ätstörningar samt en rådgivningstelefon för svenskspråkiga finns också hos Ätstörningscentrum.

Finfami rf – Anhörigrådgivning för anhöriga och närstående till någon med psykisk ohälsa/missbruk. Finfami stöder anhöriga att själva orka, ger hopp i den förändrade livssituationen och information om olika tjänster. Rådgivningen sker genom kostnadsfritt samtalsstöd och kan ske genom telefonsamtal, zoom, teams, e-post eller genom överenskomna besök. Ungdomsverksamheten erbjuder även anhörigrådgivning för ungdomar via SnapChat och Instagram.

Tycker du om att lyssna på poddar?