Hoppa till innehåll

Ekonomi och boende

Fpa
På Fpa:s sidor finns information om de stöd som studerande kan få efter grundskolan.

Penno.fi – ha kontroll över din ekonomi

Penno är en gratis online- tjänst som hjälper dig att ha kontroll över din ekonomi. Genom att mata in dina inkomster och utgifter i Penno ser du enkelt varifrån dina pengar kommer och vart de går. Med hjälp av Penno kan du också sätta upp besparingsmål och därmed förbereda dig inför framtiden och att spara för dina drömmar.

Sveps uppsökande arbete erbjuder individuell handledning och hjälper dig att utreda och söka de stöd du har rätt till, planera din ekonomi och söka bostad vid behov. Uppsökarna kan även handleda inom frågor som rör stipendier och löneinkomster. En kontakt med Sveps är kostnadsfri, frivillig och förbinder dig inte till något. Sveps uppsökare är till för dig som bor eller studerar i huvudstadsregionen i åldern 16–28. 

Garanti-Stiftelsen
Garanti-Stiftelsen är en riksomfattande organisation som hjälper hushåll i ekonomisk kris att lösa skuld- och betalningssvårigheter. Garanti-Stiftelsen ger t.ex. telefonrådgivning och går i borgen för sanerinslån.

Boenderådgivning

Enligt ARA är hyresskulder och betalningsstörningar på grund av hyran både den vanligaste orsaken till att kunder söker boenderådgivning och det som boenderådgivningen har som avsikt att åtgärda. Boenderådgivning ordnas i åtminstone 54 kommuner i Finland. I de flesta övriga kommuner tillhandahålls verksamheten som en del av kommunens socialservice. Ta reda på hur servicen ordnas i just din kommun!

Svenska studiefonden beviljar stipendier för heltidsstudier vid högskolor och universitet i Finland och i utlandet.

Fyrk.fi – en sida med olika stipendium och understöd

Svenska Konkordiaförbundet rf finns till för att stöda svenskspråkiga kvinnor i deras studier. Med svenskspråkiga kvinnor menas här kvinnor som är finska medborgare och som antingen har svenska som modersmål eller studiespråk.

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry är ett oberoende organ som bevakar konsumenternas intressen och rättigheter.

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivningen är en riksomfattande service som ger information om konsumentens rättigheter och medlingshjälp i tvister mellan konsumenter och företag.

Marthaförbundet
Marthaförbundet jobbar med frågor som står dig och din vardag nära: mat, miljö, ekonomi, relationer och välmående. På Marthaförbundets nätsidor hittas mångsidig information om t.ex. ekonomi, textilvård och hållbarhet samt olika recept.