Hoppa till innehåll

Akuta krissituationer

BEHÖVER du AKUT HJÄLP NU, RING 112. BEHÖVER DU BRÅDSKANDE HJÄLP, TA DIG TILL DIN NÄRMASTE AKUTMOTTAGNING.

Riksomfattande kristelefon (MIELI – Psykisk Hälsa Finland rf)

Den svenskspråkiga telefonjouren på numret 09 2525 0112 är öppen må, ons kl. 16-20. Ti, to och fre kl. 9-13.

Mieli – Psykisk Hälsa Finland rf:s svenskspråkiga kristelefon erbjuder samtalsstöd för personer i svåra livssituationer eller till deras närstående. Samtalen tas emot av professionella krismedarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner. Kristelefonen är öppen för alla oberoende av kön, ålder eller boendeort. Målsättningen är att kunna hjälpa vid svåra situationer samt att förhindra självmord. De jourhavande hjälper den som ringer att hitta alternativ och metoder för att underlätta situationen, stärka de egna resurserna och lösa problemen. Den finskspråkiga kristelefonen på numret 09 2525 0111 kan man ringa till 24/7 varje dag på året.

Krisjouren för unga
Krisjouren för unga erbjuder samtalshjälp för 12–29-åriga ungdomar, unga vuxna och deras familjer. Servicen kostar inget och samtalen är konfidentiella. Krisjouren har mottagning endast i Helsingfors, men man kan ringa jourtelefonen 045 341 0574 måndagar kl. 9.00-11.00 och tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.00–12.0