Äkillinen kriisitilanne


Yleinen hätänumero 112

Valtakunnallinen kriisipuhelin (Suomen Mielenterveysseura)
Kriisipuhelin päivystää numerossa 010 195 202 (uusi numero 15.4 alkaen 09 2525 0111)

Kriisipuhelin tarjoaa keskusteluapua kriisissä oleville. Päivystäjän tuella voit pohtia keinoja tilanteen helpottamiseksi ja miettiä tarvitsetko Kriisipuhelimen lisäksi muuta apua.

Kriisikeskukset
Kriisikeskuksesta saat tukea vaikeaan elämäntilanteeseesi – lähetteitä tai diagnooseja ei tarvita. Kriisivastaanotoilla neuvotaan tarvittaessa palveluiden hakemisessa. Halutessasi voit asioida nimettömänä. Kriisivastaanotolla voi asioida yksin, puolison tai perheen kanssa. Toimintamuotoja ovat mm:

  • kriisipuhelinpäivystys
  • kriisikeskustelut kasvokkain ajanvarauksella
  • vertaistukiryhmät

Nuorten kriisipiste
Nuorten Kriisipiste palvelee 12–29 -vuotiaita nuoria ja heidän perheitään, riippumatta asuinpaikkakunnasta.