Hyppää sisältöön

Koulutukset

Tarjoamme avoimia koulutuksia opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä teemoista opiskelijoiden parissa työskenteleville, kuten opiskelijajärjestöaktiiveille, tuutoreille ja työkseen opiskelijoita kohtaaville henkilöille. Lisäksi järjestämme verkostopäiviä ja tapahtumia.

Opiskelijoille tarjoamme avoimia webinaareja opiskelukyvyn tukemiseen liittyvistä teemoista.

Koulutukset ovat pääosin maksuttomia ja ne toteutetaan verkossa.

Löydät sivuilta myös hyvinvointia tukevaa materiaalia hyödynnettäväksi osana opetusta toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorten ryhmien kanssa. Lisäksi löytyy materiaalia tuutorkoulutuksiin.

Kesälle ja syksylle 2023 emme ota vastaan tilauksia koulutuksista tai työpajoista. 

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn Nyytissä.

Avoimia koulutuksia ja webinaareja keväällä

17.5. & 24.5. Yksinäisyyttä ryhmissä -koulutus

Tule mukaan Yksinäisyyttä ryhmissä -koulutukseen oppimaan lisää yksinäisyyden kohtaamisesta ryhmämuotoisesti korkeakoulukontekstissa. Lue lisää koulutuksesta.

Kuukausittaiset Yksinäisyyden työkalupakki -koulutuskokonaisuudet

Joka kuukausi järjestettävä kolmiosainen koulutuskokonaisuus (3h) tarjoaa tiiviissä muodossa perustiedot ja -taidot, jotka jokaisen korkeakoulussa toimivan tulisi hallita opiskelijoiden yksinäisyyden kohtaamiseen liittyen. Lue lisää koulutuskokonaisuudesta.

Valmiit koulutuspaketit

Valmiita koulutuspakettejamme voit käyttää itsenäisesti oppitunneilla, opiskelijatapahtumissa ja  koulutustilaisuuksissa.

KUPLA-hankkeen koulutukset

KUPLA-hanke on tuottanut koulutusmateriaalia tukemaan monipuolisten, saavutettavien, turvallisten ja houkuttelevien opiskelijatapahtumien järjestämistä. Löydät hankkeen sivuilta materiaalia myös tuutorikoulutuksien järjestämiseen. Materiaalit on tarkoitettu opiskelijatuutoreiden ja tuutoreita kouluttavien tahojen tueksi.

Jaksaa jaksaa -hankkeen koulutukset

Jaksaa jaksaa -hanke on tuottanut kulutusmateriaalia hyödynnettäväksi osana opetusta toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorten ryhmien kanssa. Mitä kuuluu? -koulutuskokonaisuuden teemoja ovat

  • Mielenterveys- ja tunnetaidot
  • Uupumus ja jaksaminen
  • Sosiaaliset taidot ja yhteisöllisyys
  • Puheeksi ottaminen ja avun hakeminen

Verkostopäivät

Järjestämme verkostopäiviä, joissa paneudutaan opiskelijoiden hyvinvointia käsitteleviin ajankohtaisiin teemoihin.