Hyppää sisältöön

Koulutukset

Tarjoamme sekä avoimia että tilauskoulutuksia opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä teemoista. Lisäksi tarjoamme Nyytin Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksia ja Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutuksia sekä järjestämme erilaisia verkostopäiviä ja tapahtumia.

Löydät sivuilta myös hyvinvointia tukevaa materiaalia  hyödynnettäväksi osana opetusta toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorten ryhmien kanssa. Lisäksi löytyy materiaalia tuutorkoulutuksiin.

Koulutukset ovat pääosin maksuttomia. Koulutukset toteutetaan verkossa, jos korona-tilanne niin vaatii.

Koulutuksemme on suunnattu opiskelijoiden parissa työskenteleville, kuten opiskelijajärjestöaktiiveille, tuutoreille ja työkseen opiskelijoita kohtaaville henkilöille.

Voit myös tilata korkeakouluopiskelijoille työpajan aiheista Jaksamisen tukeminen ja Yhteisöllisyyden edistäminen. Toisen asteen opiskelijoille suunnattuja koulutuksia voit kysyä Yeesi ry:ltä.

Avoimet webinaarimme on suunnattu sekä opiskelijoille että opiskelijoiden parissa työskenteleville.

Lisätietoja: asiantuntija Päivi Kohta, paivi.kohta@nyyti.fi puh. 050 572 4819

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn Nyytissä.

Avoimia koulutuksia ja webinaareja syksyllä 2022

Yksinäisyys puheeksi -puheeksiottokoulutukset syksyllä – useita ajankohtia

28.9. ja 6.10. kaksipäiväinen NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI® -ohjaajakoulutus

4.10. Miten tukea opiskelijaa opintoihin paluussa?

7.-8.10. Ympäristötunteiden vertaisryhmän ohjaajien koulutus

20.10. Opiskelu-uupumuksen ehkäisy ja jaksamisen tukeminen -koulutus henkilöstölle

1.11. Webinaari opiskelijoille: Elämän paras aika? – Yksinäisenä korkeakoulussa

2.-3.11. Myötätuntomentoroinnin koulutus korkeakouluhenkilöstölle

9.11. Webinaari opiskelijoille: Miten jaksan opiskeluarjessa

9.11. Eväitä ympäristöahdistuksen kohtaamiseen opettajille ja kasvattajille

15.11. Vanhempainilta korkeakouluopiskelijoiden läheisille

8.12. Webinaari: Maailmanlopun skenaarioista toivon rakentamiseen III

Tilattavat koulutukset opiskelijoiden parissa työskenteleville

Opiskelu-uupumuksen ehkäisy ja jaksamisen tukeminen

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta opiskelu-uupumuksesta ja keinoista tukea opiskelijoiden jaksamista ja ehkäistä uupumista. Koulutuksen tavoitteena on tukea varhaista opiskelu-uupumukseen puuttumista.

Lue lisää koulutuksesta ja tilaa koulutus täältä.

Työkaluja yhteisöllisyyden edistämiseen

Koulutuksessa käydään läpi toiminnallisella otteella korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyyden edistämiseen liittyviä keskeisiä teemoja esimerkiksi yhteisöllisyyden edistämisen vaikutuksista, keinoista vaikuttaa siihen ja aiheeseen liittyvistä hyvistä käytännöistä. Koulutuksessa teemoja käsitellään käytännönläheisesti ja konkreettisella tavalla, josta osallistuja voi saada hyödyllisiä vinkkejä ja näkökulmia oman työnsä tueksi.

Lue lisää koulutuksesta ja tilaa koulutus täältä.

Millainen oppija olen? Oppimisen itsesäätely ja perfektionismi osana käsitystä itsestä oppijana

Koulutuksessa käsitellään oppimisen itsesäätelyä, motivaation säätelyä ja perfektionismia. Nämä kolme auttavat luomaan käsityksen opiskelijasta oppijana. Oppimisen itsesäätelyyn kuuluvat, kognitiiviset strategiat (opiskelutekniikat) resurssien hallinta (esim. ajanhallinta) ja metakognitiivset strategiat (miten opin, miten reagoin tylsiltä vaikuttaviin tehtäviin). Perfektionismia lähestytään perfektionististen tavoitteiden ja perfektionististen huolten välisen suhteen avulla, joiden avulla perfektionistit voidaan jakaa neljään eri tyyppiin.

Lue lisää koulutuksesta ja tilaa koulutus täältä.

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI® -ohjaajakoulutus

Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutus tarjoaa tietoa ja työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukemiseen. Koulutus antaa valmiudet ryhmämuotoisen Elämäntaitokurssin ohjaamiseen itsenäisesti.

Osallistu avoimeen ohjaajakoulutukseen tai tilaa koulutus omalle työyhteisöllesi.

Ohjaajakoulutus on osallistujille maksullinen.

Elämäntaitokurssin teemoja voi käsitellä myös lyhyemmissä sparraushetkissä. Jos olet kiinnostunut lyhyemmistä työskentelyhetkistä Elämäntaitokurssin parissa, ota yhteyttä ja kysy lisätietoja paivi.kohta@nyyti.fi

Mielenterveyden ensiapu®2 -koulutus

Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutuksessa saat tietoa mielenterveyden häiriöistä, niiden kohtaamisesta sekä avun tarjoamisesta.

Valmiit koulutuspaketit

Valmiita koulutuspakettejamme voit käyttää itsenäisesti oppitunneilla, opiskelijatapahtumissa ja  koulutustilaisuuksissa.

KUPLA-hankkeen koulutukset

KUPLA-hanke on tuottanut koulutusmateriaalia tukemaan monipuolisten, saavutettavien, turvallisten ja houkuttelevien opiskelijatapahtumien järjestämistä. Löydät hankkeen sivuilta materiaalia myös tuutorikoulutuksien järjestämiseen. Materiaalit on tarkoitettu opiskelijatuutoreiden ja tuutoreita kouluttavien tahojen tueksi.

Jaksaa jaksaa -hankkeen koulutukset

Jaksaa jaksaa -hanke on tuottanut kulutusmateriaalia hyödynnettäväksi osana opetusta toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorten ryhmien kanssa. Mitä kuuluu? -koulutuskokonaisuuden teemoja ovat

  • Mielenterveys- ja tunnetaidot
  • Uupumus ja jaksaminen
  • Sosiaaliset taidot ja yhteisöllisyys
  • Puheeksi ottaminen ja avun hakeminen

Verkostopäivät

Järjestämme verkostopäiviä, joissa paneudutaan opiskelijoiden hyvinvointia käsitteleviin ajankohtaisiin teemoihin.