Koulutukset

Koulutukset


Tarjoamme koulutusta opiskelijoiden hyvinvointiin ja sen edistämiseen liittyvistä teemoista. Järjestämme mm. Nyytin Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksia, Mielenterveyden ensiapukoulutuksia, Starttikoulutuksia elämäntaitojen ohjaamiseen verkossa sekä erilaisia verkostopäiviä ja tapahtumia. Voit myös pyytää meiltä räätälöityjä ja maksuttomia työpajoja tai luentoja.

Koulutuksemme on tarkoitettu  opiskeluyhteisöille ja opiskelijoiden parissa toimiville. Tulevat avoimet koulutukset löydät tapahtumakalenteristamme.

Lisätietoja: asiantuntija Päivi Kohta, paivi.kohta@nyyti.fi, 050 572 4819

TYÖPAJAT JA LUENNOT

Järjestämme toiminnallisia työpajoja ja luentoja opiskelijoiden mielenterveyteen, opiskelukykyyn ja hyvinvointiin liittyvistä aihepiireistä. Kohderyhmänä voivat olla niin korkeakouluopiskelijat kuin heidän parissaan sekä toisella asteella toimivat ammattilaiset. Työpajat ja luennot ovat maksuttomia ja ne voidaan räätälöidä kohderyhmän toiveisiin ja tarpeisiin sopiviksi. Käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi:

  • Ajanhallinta
  • Jaksaminen opiskeluarjessa
  • Jännittäminen ja sen helpottaminen
  • Kiusaamiseen puuttuminen ja sen ehkäisy
  • Myötätunto
  • Stressi ja rentoutuminen
  • Sosiaaliset taidot
  • Uni ja lepo
  • Yksinäisyys ja sen vähentäminen

Ota yhteyttä ja keskustellaan yhteistyöstä sekä siitä, millaisen työpajan tai luennon voimme tarjota. Voit myös tutustua valmiisiin koulutuspaketteihimme, jotka ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI® -OHJAAJAKOULUTUS

Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutus tarjoaa tietoa ja työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukemiseen. Koulutus antaa valmiudet ryhmämuotoisen Elämäntaitokurssin ohjaamiseen itsenäisesti. Osallistu avoimeen ohjaajakoulutukseen tai tilaa koulutus omalle työyhteisöllesi.

Elämäntaitokurssin teemoja voi käsitellä myös lyhyemmissä työpajoissa tai sparraushetkissä. Jos olet kiinnostunut lyhyemmistä työskentelyhetkistä Elämäntaitokurssin parissa, ota yhteyttä ja kysy lisätietoja.

Lue lisää ohjaajakoulutuksista >>

STARTTIKOULUTUS ELÄMÄNTAITOJEN OHJAAMISEEN VERKOSSA

Starttikoulutuksessa tutustutaan eri tavoin toteutettuihin elämäntaitoja vahvistaviin verkkokursseihin, käydään läpi verkko-ohjaamisen perusasioita sekä harjoitellaan verkko-ohjaamista.Koulutus on tarkoitettu kaikille nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin parissa työskenteleville eikä edellytä NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI®n ohjaajakoulutuksen käymistä.

Avoimia koulutuksia järjestetään pari kertaa vuodessa. Lue lisää starttikoulutuksesta

Jos olet kiinnostunut koulutuksesta organisaatiollesi, ota yhteyttä ja kysy lisätietoja.

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU® -KOULUTUKSET

Järjestämme pääosin Mielenterveyden ensiapu 2 koulutuksia. Mielenterveyden ensiapu 2 koulutuksessa saat tietoa mielenterveyden häiriöistä, niiden kohtaamisesta sekä avun tarjoamisesta. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia häiriöitä ja niihin liittyvää ensiapua: masennus, ahdistuneisuus, psykoosi, päihdeongelmat sekä mielenterveyden kriisit. Nyyti ry:n työntekijät on koulutettu Mielenterveyden ensiapukoulutusten ohjaajiksi. Ota yhteyttä ja tilaa meiltä koulutus yhteisöllesi.

Voit kysyä meiltä myös Mielenterveyden ensiapu 1 koulutuksia. Tässä koulutuksessa pääpaino on oman mielen hyvinvoinnin vahvistamisessa. Koulutuksessa saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä rohkaisua omasta ja läheisten mielenterveydestä huolehtimiseen.

Nyyti ry on yhteistyökumppanina mukana Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveys kuuluu kaikille – hankkeessa, joka kuuluu hallituksen terveyttä ja hyvinvointia edistävään kärkihankkeeseen. Kaksivuotisessa hankkeessa vahvistetaan väestön mielenterveysosaamista järjestämällä Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia.

Lue lisää Mielenterveyden ensiapukoulutuksista Suomen Mielenterveysseuran sivuilta >>