Hyppää sisältöön

Koulutukset

Koulutuksemme on suunnattu opiskelijoiden parissa työskenteleville, kuten opiskelijajärjestöaktiiveille, tuutoreille ja työkseen opiskelijoita kohtaaville henkilöille.

Tarjoamme sekä avoimia että tilauskoulutuksia opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä teemoista. Lisäksi erilaisia verkostopäiviä ja tapahtumia.

Löydät sivuilta myös hyvinvointia tukevaa materiaalia  hyödynnettäväksi osana opetusta toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorten ryhmien kanssa. Lisäksi löytyy materiaalia tuutorkoulutuksiin.

Koulutukset ovat pääosin maksuttomia. Koulutukset toteutetaan verkossa, jos korona-tilanne niin vaatii.

Voit myös tilata suoraan korkeakouluopiskelijoille työpajan aiheista Jaksamisen tukeminen ja Yhteisöllisyyden edistäminen. Toisen asteen opiskelijoille suunnattuja koulutuksia voit kysyä Yeesi ry:ltä.

Avoimet webinaarimme on suunnattu sekä opiskelijoille että opiskelijoiden parissa työskenteleville.

Lisätietoja: asiantuntija Päivi Kohta, paivi.kohta@nyyti.fi puh. 050 572 4819

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn Nyytissä.

Avoimia koulutuksia ja webinaareja keväällä

13.2. Webinaari: Itsetuntemus ja itsensä johtaminen – Maailman onnellisin opiskelija -yhteistyö

Maailman onnellisin opiskelija -kurssin kanssa järjestettävä kaikille avoin webinaari, jossa kuullaan puheenvuoroja myötätuntoisen itsetuntemuksen ja itsensä johtamisen tärkeydestä sekä näihin liittyvistä työelämätaidoista. Lue lisää webinaarista.

21.2. Webinaari opiskelijoille: Mistä voimia opiskeluarkeen?

Mistä voimia opiskeluarkeen? -webinaarissa voit pysähtyä hetkeksi pohtimaan, miten jaksat tällä hetkellä ja mistä saat voimia opiskeluun ja arkeen. Lue lisää webinaarista.

14.-15.3. Myötätuntomentoroinnin starttikoulutus korkeakouluhenkilöstölle

21.3. Webinaari opiskelijoille: Miten selviytyä liiallisen itsekriittisyyden kanssa?

5.4. & 12.4. Yksinäisyyttä ryhmissä -koulutus

Tule mukaan Yksinäisyyttä ryhmissä -koulutukseen oppimaan lisää yksinäisyyden kohtaamisesta ryhmämuotoisesti korkeakoulukontekstissa. Lue lisää koulutuksesta.

25.4. Webinaari opiskelijoille: Elämän paras aika? Yksinäisenä korkeakoulussa

Elämän paras aika? Yksinäisenä korkeakoulussa -webinaarissa syvennetään ymmärrystä yksinäisyydestä ja myös niistä keinoista, joilla tilanteeseen voi vaikuttaa. Lue lisää webinaarista.

9.5. Henkilöstökoulutus: Keinoja uupumuksen ehkäisyyn

Kuukausittaiset Yksinäisyyden työkalupakki -koulutuskokonaisuudet

Joka kuukausi järjestettävä kolmiosainen koulutuskokonaisuus (3h) tarjoaa tiiviissä muodossa perustiedot ja -taidot, jotka jokaisen korkeakoulussa toimivan tulisi hallita opiskelijoiden yksinäisyyden kohtaamiseen liittyen. Lue lisää koulutuskokonaisuudesta.

Tilattavat koulutukset opiskelijoiden parissa työskenteleville

Keinoja uupumuksen ehkäisyyn

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta opiskelu-uupumuksesta ja keinoista tukea opiskelijoiden jaksamista ja ehkäistä uupumista. Koulutuksen tavoitteena on tukea varhaista opiskelu-uupumukseen puuttumista.

Lue lisää koulutuksesta ja tilaa koulutus täältä.

Työkaluja yhteisöllisyyden edistämiseen

Koulutuksessa käydään läpi toiminnallisella otteella korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyyden edistämiseen liittyviä keskeisiä teemoja esimerkiksi yhteisöllisyyden edistämisen vaikutuksista, keinoista vaikuttaa siihen ja aiheeseen liittyvistä hyvistä käytännöistä. Koulutuksessa teemoja käsitellään käytännönläheisesti ja konkreettisella tavalla, josta osallistuja voi saada hyödyllisiä vinkkejä ja näkökulmia oman työnsä tueksi.

Lue lisää koulutuksesta ja tilaa koulutus täältä.

Millainen oppija olen? Oppimisen itsesäätely ja perfektionismi osana käsitystä itsestä oppijana

Koulutuksessa käsitellään oppimisen itsesäätelyä, motivaation säätelyä ja perfektionismia. Nämä kolme auttavat luomaan käsityksen opiskelijasta oppijana. Oppimisen itsesäätelyyn kuuluvat, kognitiiviset strategiat (opiskelutekniikat) resurssien hallinta (esim. ajanhallinta) ja metakognitiivset strategiat (miten opin, miten reagoin tylsiltä vaikuttaviin tehtäviin). Perfektionismia lähestytään perfektionististen tavoitteiden ja perfektionististen huolten välisen suhteen avulla, joiden avulla perfektionistit voidaan jakaa neljään eri tyyppiin.

Lue lisää koulutuksesta ja tilaa koulutus täältä.

Valmiit koulutuspaketit

Valmiita koulutuspakettejamme voit käyttää itsenäisesti oppitunneilla, opiskelijatapahtumissa ja  koulutustilaisuuksissa.

KUPLA-hankkeen koulutukset

KUPLA-hanke on tuottanut koulutusmateriaalia tukemaan monipuolisten, saavutettavien, turvallisten ja houkuttelevien opiskelijatapahtumien järjestämistä. Löydät hankkeen sivuilta materiaalia myös tuutorikoulutuksien järjestämiseen. Materiaalit on tarkoitettu opiskelijatuutoreiden ja tuutoreita kouluttavien tahojen tueksi.

Jaksaa jaksaa -hankkeen koulutukset

Jaksaa jaksaa -hanke on tuottanut kulutusmateriaalia hyödynnettäväksi osana opetusta toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorten ryhmien kanssa. Mitä kuuluu? -koulutuskokonaisuuden teemoja ovat

  • Mielenterveys- ja tunnetaidot
  • Uupumus ja jaksaminen
  • Sosiaaliset taidot ja yhteisöllisyys
  • Puheeksi ottaminen ja avun hakeminen

Verkostopäivät

Järjestämme verkostopäiviä, joissa paneudutaan opiskelijoiden hyvinvointia käsitteleviin ajankohtaisiin teemoihin.

Valkoinen neliö keltaisella pohjalla. Valkoisen neliön vasemmassa yläkulmassa piirretty megafoni. Tekstinä: Opiskelijoiden ja henkilöstökehittämisen parissa toimiva Vastaa kyselyyn Nyytin koulutustoiminnasta! Kyselyyn pääset tästä