Hyppää sisältöön

Koulutukset

Tarjoamme koulutusta opiskelijoiden hyvinvointiin ja sen edistämiseen liittyvistä teemoista. Järjestämme mm. Nyytin Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksia, Mielenterveyden ensiapukoulutuksia, Starttikoulutuksia elämäntaitojen ohjaamiseen verkossa sekä erilaisia verkostopäiviä ja tapahtumia. Voit myös pyytää meiltä räätälöityjä ja maksuttomia työpajoja tai luentoja.

Koulutuksemme on tarkoitettu  opiskeluyhteisöille ja opiskelijoiden parissa toimiville. Tulevat avoimet koulutukset löydät tapahtumakalenteristamme.

Lisätietoja: asiantuntija Päivi Kohta, paivi.kohta@nyyti.fi, 050 572 4819

TYÖPAJAT JA LUENNOT

Järjestämme toiminnallisia työpajoja ja luentoja opiskelijoiden mielenterveyteen, opiskelukykyyn ja hyvinvointiin liittyvistä aihepiireistä. Kohderyhmänä voivat olla niin korkeakouluopiskelijat kuin heidän parissaan sekä toisella asteella toimivat ammattilaiset. Työpajat ja luennot ovat maksuttomia ja ne voidaan räätälöidä kohderyhmän toiveisiin ja tarpeisiin sopiviksi. Käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi:

  • Ajanhallinta
  • Jaksaminen opiskeluarjessa
  • Jännittäminen ja sen helpottaminen
  • Myötätunto
  • Stressi ja rentoutuminen
  • Uni ja lepo
  • Yksinäisyys ja sen vähentäminen

Ota yhteyttä ja keskustellaan yhteistyöstä sekä siitä, millaisen työpajan tai luennon voimme tarjota. Voit myös tutustua valmiisiin koulutuspaketteihimme, jotka ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI® -OHJAAJAKOULUTUS

Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutus tarjoaa tietoa ja työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukemiseen. Koulutus antaa valmiudet ryhmämuotoisen Elämäntaitokurssin ohjaamiseen itsenäisesti. Osallistu avoimeen ohjaajakoulutukseen tai tilaa koulutus omalle työyhteisöllesi.

Elämäntaitokurssin teemoja voi käsitellä myös lyhyemmissä työpajoissa tai sparraushetkissä. Jos olet kiinnostunut lyhyemmistä työskentelyhetkistä Elämäntaitokurssin parissa, ota yhteyttä ja kysy lisätietoja.

STARTTIKOULUTUS ELÄMÄNTAITOJEN OHJAAMISEEN VERKOSSA

Starttikoulutuksessa tutustutaan siihen, miten hyvinvointia tukevaa kurssia voi ohjata verkossa. Koulutuksess käydään läpi verkko-ohjaamisen perusasioita sekä harjoitellaan verkko-ohjaamista. Koulutus on tarkoitettu kaikille nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin parissa työskenteleville eikä edellytä NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI®n ohjaajakoulutuksen käymistä.

 Lue lisää starttikoulutuksesta

Jos olet kiinnostunut koulutuksesta organisaatiollesi, ota yhteyttä ja kysy lisätietoja.

MIELENTERVEYDEN ENSIAPU® -KOULUTUKSET

Järjestämme pääosin Mielenterveyden ensiapu 2 koulutuksia. Mielenterveyden ensiapu 2 koulutuksessa saat tietoa mielenterveyden häiriöistä, niiden kohtaamisesta sekä avun tarjoamisesta. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia häiriöitä ja niihin liittyvää ensiapua: masennus, ahdistuneisuus, psykoosi, päihdeongelmat sekä mielenterveyden kriisit. Nyyti ry:n työntekijät on koulutettu Mielenterveyden ensiapukoulutusten ohjaajiksi. Ota yhteyttä ja tilaa meiltä koulutus yhteisöllesi.

Voit kysyä meiltä myös Mielenterveyden ensiapu 1 koulutuksia. Tässä koulutuksessa pääpaino on oman mielen hyvinvoinnin vahvistamisessa. Koulutuksessa saa tietoa mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä rohkaisua omasta ja läheisten mielenterveydestä huolehtimiseen.

Nyyti ry on yhteistyökumppanina mukana Suomen Mielenterveysseuran Mielenterveys kuuluu kaikille – hankkeessa, joka kuuluu hallituksen terveyttä ja hyvinvointia edistävään kärkihankkeeseen. Kaksivuotisessa hankkeessa vahvistetaan väestön mielenterveysosaamista järjestämällä Mielenterveyden ensiapu -koulutuksia.

Lue lisää Mielenterveyden ensiapukoulutuksista Suomen Mielenterveysseuran sivuilta >>

KUPLA-HANKKEEN KOULUTUKSET

Päihteet ja mielen hyvinvointi puheeksi korkeakoulussa

Päihteet ja mielen hyvinvointi puheeksi korkeakoulussa –koulutus on suunnattu korkeakoulun ohjaus- ja opetushenkilöstölle. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien osaamista päihdehaittojen ehkäisyn ja opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin tukemisen kysymyksissä sekä madaltaa kynnystä puheeksi ottoon. Koulutus tarjoaa käytännön työkaluja ohjauksen ja puheeksi oton tueksi.

Tapahtumakoulutukset opiskelijajärjestöaktiiville

Opiskelijoiden moninaisuuden huomioon ottavaa ja yhteisöllistä opiskelijakulttuuria voi rakentaa järjestämällä monipuolisia ja houkuttelevia tapahtumia, joihin kaikkien on helppo ja mukava osallistua.
Tapahtumakoulutukset koulutukset ovat suunnattuja kaikille opiskelijatapahtumia järjestäville – opiskelija- tai ylioppilaskuntien tapahtumavastaaville, opiskelijayhdistysten tapahtumavastaaville ja asiasta kiinnostuneille opiskelijatoimijoille. Koulutus jakaantuu neljään teemakokonaisuuteen, joita voidaan käyttää joko osissa tai kokonaisuutena.

KUPLA_saavutettavuus_tapahtumanjarjestamisessa (1)

KUPLA_tapahtumaturvallisuus (1)

KUPLA_tapahtumaviestinta (1)

KUPLAn_tapahtumakonseptipaja (1)

Tuutorikoulutukset

Tuutorina mahdollistat sen, että uusi opiskelija kokee olevansa tervetullut opiskeluyhteisöön ja helpotat tutustumista muihin opiskelijoihin. Tunne ryhmään ja yhteisöön kuulumisesta sujuvoittaa opinnoissa alkuun pääsemistä ja on keskeinen opiskeluhyvinvointia ylläpitävä tekijä. Siksi on tärkeää jo ennen uusien opiskelijoiden saapumista miettiä, millä keinoilla voit tuutorina tukea hyvää ilmapiiriä sekä ryhmään kuulumisen tunnetta ja huomioida esimerkiksi opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet ja odotukset opiskelijaelämää kohtaan.

Tuutorikoulutukset ja materiaalit on tarkoitettu opiskelijatuutoreiden ja tuutoreita kouluttavien tahojen tueksi. Koulutus on suunniteltu kokonaisuudeksi, joka aloitetaan koulutuksesta 1. Tuutorin rooli ja joka päättyy osioon 6. Päihteiden rooli opiskeluyhteisössä. Koulutusosioita on kuusi ja niitä voidaan käyttää myös yksittäisinä koulutuskokonaisuuksina tai niiden materiaalia voi yhdistellä ja muokata. Koulutusten lisäksi voit käyttää Osaava tuutori – opiskelijatuutorin tehtäväkirjaa tuutoroinnin suunnittelun, toteuttamisen ja raportoinnin apuna.

Suomeksi

1_Tuutorin_rooli

2_Tuutoritoiminnan_suunnittelu

3_Tuutorin_ryhmanohjaustaidot_ryhmaprosessi_ja_turvallinen_ilmapiiri

4_Moninaisuuden_huomioiminen_ja_inklusiivisuus_tuutoritoiminnassa

5_Opiskelukyky_ja_mielen_hyvinvointi

6_Paihteiden_rooli_opiskeluyhteisossaKupla_Tuutorin_opas_A4

In English

1_The_tutors_role

2_planning_tutoring_activities

3_Group_process_safe_atmosphere_and_tutors_group_guiding_skills

4_Acknowledging_diversity_and_inclusiveness_in_tutoring

5_Study_ability_and_mental_well-being

6_Role_of_substances_in_study_community

På svenska

1_Tutorns_roll

2_Planering_av_tutor_verksamheten

3_Tutorns_grupphandledningsfardigheter_grupp_processen_och_en_trygg_atmosfar

4_Mangfald_och_inkludering_i_tutorverksamheten

5_Studieformaga_och_psykisk_halsa

6_Rusmedlens_roll_i_studiegemenskapen

 

Tukimateriaalit

KUPLA-hanke on tuottanut erilaisia tukimateriaaleja korkeakoulun hyvinvointitoimijoille, opiskelijatapahtumien järjestäjille sekä opiskelijatuutoreille. Tältä  https://kupla-hanke.fi/tukimateriaalit/ sivulta löydät paitsi KUPLAn tuottamat materiaalit, myös linkkejä muiden tuottamiin aineistoihin.