Hyppää sisältöön

Koulutukset

Tarjoamme avoimia koulutuksia opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä teemoista opiskelijoiden parissa työskenteleville, kuten opiskelijajärjestöaktiiveille, tuutoreille ja työkseen opiskelijoita kohtaaville henkilöille. Lisäksi järjestämme verkostopäiviä ja tapahtumia.

Opiskelijoille tarjoamme avoimia webinaareja opiskelukyvyn tukemiseen liittyvistä teemoista.

Koulutukset ovat pääosin maksuttomia ja ne toteutetaan verkossa.

Löydät sivuilta myös hyvinvointia tukevaa materiaalia hyödynnettäväksi osana opetusta toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorten ryhmien kanssa. Lisäksi löytyy materiaalia tuutorkoulutuksiin.

Kesälle ja syksylle 2023 emme ota vastaan tilauksia koulutuksista tai työpajoista. 

Tutustu henkilötietojen käsittelyyn Nyytissä.

Avoimia koulutuksia ja webinaareja

31.10. Jaksaminen ja itsemyötätunto -webinaari opiskelijoille

Webinaarissa tarkastellaan kuormitustekijöitä, tasapainoa ja keinoja tukea omaa jaksamista sekä pohditaan, miten itsemyötätuntoisuus voi tukea hyvinvointia ja suorituskulttuurin vastustamista. Aihepiiriä lähestytään sekä tietosisällön että harjoitteiden ja pohdintatehtävien kautta. Lue lisää webinaarista ja ilmoittaudu mukaan.

8.11. & 9.11. Starttikoulutus Takaisin opintoihin -mentorointiin

Koulutuksessa saat eväät vertaismentoroinnin käynnistämiseen omassa korkeakoulussasi tukemaan opiskelijoiden opintoihin ja opiskeluyhteisöön kiinnittymistä. Lue lisää ja ilmoittaudu!

23.11. & 30.11. Yksinäisyyttä ryhmissä -koulutus

Tule mukaan Yksinäisyyttä ryhmissä -koulutukseen oppimaan lisää yksinäisyyden kohtaamisesta ryhmämuotoisesti korkeakoulukontekstissa. Lue lisää koulutuksesta.

28.11. Elämän paras aika? Yksinäisenä korkeakoulussa -webinaari opiskelijoille

Webinaarissa puhutaan niin monelle opiskelijalle tutusta asiasta: yksinäisyyden kokemuksista ja siitä, millaisia vaikutuksia niillä voikaan olla opiskeluarkeen. Webinaarissa syvennetään ymmärrystä yksinäisyydestä ja myös niistä keinoista, joilla tilanteeseen voi vaikuttaa. Lue lisää webinaarista ja ilmoittaudu mukaan!

29.11. klo 13 Maailmanlopun skenaarioista toivon rakentamiseen -webinaari

Webinaarissa keskustellaan tunnetaitojen ja mielenterveyden merkityksestä ilmastokriisin ja muiden nykyisten kriisien aikana. Miten voimme pitää huolta mielemme hyvinvoinnista ekokriisin aikana? Miten toimia valona pimeydessä palamatta itse loppuun? Millaista voimaa aktivismista saa? Millainen on toivon merkitys? Puhujina psykologi Juho Mertanen, ympäristöaktivisti Ida Korhonen sekä tutkimusprofessori Sofia Laine. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Mielenterveys ekokriisissä -verkoston aamukahvit 30.11. klo 9-10.30

Verkosto on valtakunnallinen ja kokoontuu etänä 2–4 kertaa vuodessa. Verkoston tavoitteena on yhdistää mielenterveyden ja ekokriisin parissa toimivia ja aiheesta kiinnostuneita ihmisiä, nostaa esiin ajankohtaisia puheenaiheita sekä tarjota vertaistukea. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan verkostoon satu.turhala@mieli.fi .

Valmiit koulutuspaketit

Valmiita koulutuspakettejamme voit käyttää itsenäisesti oppitunneilla, opiskelijatapahtumissa ja  koulutustilaisuuksissa.

KUPLA-hankkeen koulutukset

KUPLA-hanke on tuottanut koulutusmateriaalia tukemaan monipuolisten, saavutettavien, turvallisten ja houkuttelevien opiskelijatapahtumien järjestämistä. Löydät hankkeen sivuilta materiaalia myös tuutorikoulutuksien järjestämiseen. Materiaalit on tarkoitettu opiskelijatuutoreiden ja tuutoreita kouluttavien tahojen tueksi.

Jaksaa jaksaa -hankkeen koulutukset

Jaksaa jaksaa -hanke on tuottanut kulutusmateriaalia hyödynnettäväksi osana opetusta toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorten ryhmien kanssa. Mitä kuuluu? -koulutuskokonaisuuden teemoja ovat

  • Mielenterveys- ja tunnetaidot
  • Uupumus ja jaksaminen
  • Sosiaaliset taidot ja yhteisöllisyys
  • Puheeksi ottaminen ja avun hakeminen

Verkostopäivät

Järjestämme verkostopäiviä, joissa paneudutaan opiskelijoiden hyvinvointia käsitteleviin ajankohtaisiin teemoihin.

Keltareunainen valkoinen neliö, jossa tekstit: Vastaa kyselyyn Nyyti ry:n viestinnästä ja vaikuta! TÄSTÄ KYSELYYN. Svara på enkäten om Nyyti rys kommunikation och påverka! KLICKA HÄR FÖR ATT SVARA. Answer the survey about Nyyti ry's communication and make an impact! CLICK HERE TO RESPOND. Valkoisen alueen vasemmassa yläkulmassa on piirretty megafoni ja oikeassa alakulmassa Nyyti ry:n tunnus.