Hyppää sisältöön

Koulutukset

Tarjoamme koulutusta opiskelijoiden hyvinvointiin ja sen edistämiseen liittyvistä teemoista. Vuonna 2021 tarjoamme koulutuksia seuraavista aiheista:  jaksaminen opinnoissa, yhteisöllisyyden tukeminen ja muutokseen sopeutuminen. Lisäksi tarjoamme Nyytin Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutuksia ja Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutuksia sekä järjestämme erilaisia verkostopäiviä ja tapahtumia.

Löydät sivuilta myös hyvinvointia tukevaa materiaalia  hyödynnettäväksi osana opetusta toisen asteen oppilaitoksissa ja nuorten ryhmien kanssa. Lisäksi löytyy materiaalia tuutorkoulutuksiin.

Koulutuksemme on suunnattu opiskelijoiden parissa työskenteleville, kuten opiskelijajärjestöaktiiveille, tuutoreille ja työkseen opiskelijoita kohtaaville henkilöille. Koulutukset ovat pääosin maksuttomia. Koulutukset toteutetaan verkossa, jos korona-tilanne niin vaatii.

Lisätietoja: asiantuntija Päivi Kohta, paivi.kohta@nyyti.fi puh. 050 572 4819

Avoimet koulutukset ja webinaarit syksyllä 2021

18.11. klo 15 – 16.30       Webinaari ammattilaisille: Opiskelu-uupumuksen ehkäisy ja jaksamisen tukeminen
23.11. klo 15 – 16.30       Webinaari opiskelijoille jaksamisen tukemiseksi: Jaxuhaleista konkretiaan

Tilattavat koulutukset

Opiskelu-uupumuksen ehkäisy ja jaksamisen tukeminen

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta opiskelu-uupumuksesta ja keinoista tukea opiskelijoiden jaksamista ja ehkäistä uupumista. Koulutuksen tavoitteena on tukea varhaista opiskelu-uupumukseen puuttumista.

Lue lisää koulutuksesta ja tilaa koulutus täältä.

Työkaluja yhteisöllisyyden edistämiseen

Koulutuksessa käydään läpi toiminnallisella otteella korkeakouluopiskelijoiden yhteisöllisyyden edistämiseen liittyviä keskeisiä teemoja esimerkiksi yhteisöllisyyden edistämisen vaikutuksista, keinoista vaikuttaa siihen ja aiheeseen liittyvistä hyvistä käytännöistä. Koulutuksessa teemoja käsitellään käytännönläheisesti ja konkreettisella tavalla, josta osallistuja voi saada hyödyllisiä vinkkejä ja näkökulmia oman työnsä tueksi.

Lue lisää koulutuksesta ja tilaa koulutus täältä.

Millainen oppija olen? Oppimisen itsesäätely ja perfektionismi osana käsitystä itsestä oppijana

Koulutuksessa käsitellään oppimisen itsesäätelyä, motivaation säätelyä ja perfektionismia. Nämä kolme auttavat luomaan käsityksen opiskelijasta oppijana. Oppimisen itsesäätelyyn kuuluvat, kognitiiviset strategiat (opiskelutekniikat) resurssien hallinta (esim. ajanhallinta) ja metakognitiivset strategiat (miten opin, miten reagoin tylsiltä vaikuttaviin tehtäviin). Perfektionismia lähestytään perfektionististen tavoitteiden ja perfektionististen huolten välisen suhteen avulla, joiden avulla perfektionistit voidaan jakaa neljään eri tyyppiin.

Lue lisää koulutuksesta ja tilaa koulutus täältä.

NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI® -ohjaajakoulutus

Elämäntaitokurssin ohjaajakoulutus tarjoaa tietoa ja työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja elämänhallinnan tukemiseen. Koulutus antaa valmiudet ryhmämuotoisen Elämäntaitokurssin ohjaamiseen itsenäisesti.

Osallistu avoimeen ohjaajakoulutukseen tai tilaa koulutus omalle työyhteisöllesi.

Ohjaajakoulutus on osallistujille maksullinen.

Elämäntaitokurssin teemoja voi käsitellä myös lyhyemmissä sparraushetkissä. Jos olet kiinnostunut lyhyemmistä työskentelyhetkistä Elämäntaitokurssin parissa, ota yhteyttä ja kysy lisätietoja  paivi.kohta@nyyti.fi

Mielenterveyden ensiapu®2 -koulutus

Mielenterveyden ensiapu 2 -koulutuksessa saat tietoa mielenterveyden häiriöistä, niiden kohtaamisesta sekä avun tarjoamisesta.

Valmiit koulutusmateriaalit

Koulutusmateriaaleja voit käyttää itsenäisesti oppitunneilla, opiskelijatapahtumissa ja  koulutustilaisuuksissa.

KUPLA-hankkeen koulutukset

KUPLA-hanke on tuottanut koulutusmateriaalia tukemaan monipuolisten, saavutettavien, turvallisten ja houkuttelevien opiskelijatapahtumien järjestämistä. Löydät hankkeen sivuilta materiaalia myös tuutorikoulutuksien järjestämiseen. Materiaalit on tarkoitettu opiskelijatuutoreiden ja tuutoreita kouluttavien tahojen tueksi.

Järjestämme verkostopäiviä, joissa paneudutaan opiskelijoiden hyvinvointia käsitteleviin ajankohtaisiin teemoihin.