Hyppää sisältöön

MiehenTila – miesten mielenterveyden tukena

MiehenTila on korkeakouluissa opiskelevien nuorten (18-29 v) miesten mielenterveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen keskittyvä hanke. Hanke tarjoaa mahdollisuuden miesten väliseen matalan kynnyksen vertaistukeen, yksilöohjaukseen sekä omaehtoiseen työskentelyyn. Toimintaan voi osallistua maksutta, mistä päin Suomea tahansa.

UUTTA!

Haluatko tutustua itsenäisesti miesten kokemuksiin mielenterveydestä ja löytää keinoja oman hyvinvoinnin edistämiseen? Tutustu osoitteeseen www.miestenmielenterveys.fi (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Palvelut miehille

Vertaistukiryhmät

Hankkeen vertaistukiryhmät toteutetaan Zoom -ryhmävideopuheluina, jotka mahdollistavat valtakunnallisen osallistumisen. Ryhmät ovat hankkeen asiantuntijan ohjaamia suljettuja pienryhmiä, jotka alkavat sovittuna ajankohtana ja kestävät sovitusti 8-10 tapaamiskertaa. Yksittäisen ryhmäkerran kesto on 2 tuntia, jonka aikana pidetään lyhyt tauko. Syksyllä 2022 avoimia ryhmiä on 5 kappaletta. Vuosina 2023-2024 noin 8-10 kpl ja koko hankkeen aikana noin 25 kappaletta. Osallistuminen on maksutonta ja luottamuksellista.

Ennakkoilmoittautuminen syksyn ryhmiin on auki (linkki avautuu uuteen välilehteen)!

Ryhmät alkavat jälleen 10.9 alkaen.

Lisätietoa vertaisryhmistä löydät ryhmäsivulta!

Yksilöohjaus

Hankkeen asiantuntijoiden ohjaamat yksilöohjaustapaamiset toteutetaan myös Zoom-videopuheluina, jotka mahdollistavat osallistumisen mistä päin Suomea tahansa. Kerrallaan enintään 45 minuutin mittaista yksilöohjausta tarjotaan enintään kolme kertaa opiskelijaa kohden. Vapaita ohjauspaikkoja on rajoitetusti. Ensimmäiset ohjauskerrat toteutetaan tammikuussa 2023 alkaen. Yksilöohjauksen tavoitteena on tukea ryhmätoimintaan osallistumista. Osallistuminen on maksutonta ja luottamuksellista.

Yksilöohjaukset jatkuvat taas elokuussa!

Lisätietoa yksilöohjauksesta löydät yksilöohjaussivulta!

Miestenmielenterveys.fi – tukea itsenäiseen ajatustyöhön

Hankkeen aikana tuotetaan vertaistukiryhmiin osallistuneiden miesten kokemuksiin sekä yksilöhaastatteluihin perustuva verkkoalusta www.miestenmielenterveys.fi, jota on mahdollista hyödyntää itsenäisesti omaa hyvinvointia edistävän työskentelyn tukena.

Tutustu miesten kokemuksiin mielenterveydestä ja siihen, mikä on auttanut miehiä jaksamaan haasteiden keskellä! (Linkki avautuu uuteen välilehteen)

Hankkeen tausta

Hanketta varten kartoitettiin nuorten miesten kokemuksia mielenterveydestä, avun hakemisesta sekä jaksamista heikentävistä haasteista. Kartoituksen (n= 895) perusteella keskeisiksi esteiksi avun hakemiselle nähtiin siihen liitettävä häpeä, ajatus siitä, etteivät omat ongelmat ole riittävän vakavia sekä koetut vaatimukset yksinpärjäämisestä. Merkittävimmiksi mielenterveyttä heikentäviksi tekijöiksi nousivat yksinäisyys, suoriutumispaineet sekä itseluottamuksen puute.

Kyselyn perusteella miesten mielenterveyteen kiinnitetään huomiota vasta, kun ongelmat ovat jo kasvaneet turhan isoiksi. Sen lisäksi miehet kokivat, että apua on vaikea hakea eikä sitä ole tarjolla riittävän matalalla kynnyksellä. Kyselyn perusteella miesten mielenterveydestä myös puhutaan liian vähän ja yksinpärjäämisen kulttuuri on vahvaa. Omista tunteista ei myöskään ole aina helppo puhua tai kysyä toiselta.

Hankkeen tavoitteet

Hanke pyrkii tarjoamaan helposti saavutettavaa tukea ja työkaluja koettujen haasteiden käsittelemiseen. Hanke pyrkii vahvistamaan miesten yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä osallisuuden kokemusta, ja siten vähentämään yksinpärjäämisen tarvetta. Vertaistuen ja yksilöohjauksen avulla pyritään vahvistamaan osallistujien hyvinvointia sekä löytämään ratkaisuja koettuihin haasteisiin. Hankkeen tavoitteena on myös normalisoida avun hakemista ja vähentää siihen liitettävää häpeää.

Katso tästä lyhyt esittelyvideo MiehenTila-hankkeesta

Lisätietoa

Mies valkoisella taustalla raidallisessa paidassa. Hymyilee kameralle.

Samuli Hietala

Hankepäällikkö

050 585 5436

samuli.hietala@nyyti.fi

Miesoletettu henkilö hymyilee kuvassa. Hänellä on isot silmälasit, joissa on kullan väriset sangat. Henkilöllä on päällään sininen neule.

Atte Rimppi

Asiantuntija

050 476 0627

atte.rimppi@nyyti.fi