Hyppää sisältöön

Miestenmielenterveys.fi – tukea omaehtoiseen työskentelyyn

Mistä on kyse?

MiehenTila-hankkeen vertaisryhmistä kerättyihin kokemuksiin perustuva www.miestenmielenterveys.fi tarjoaa miehille mahdollisuuden omien ajatusten ja tunteiden työstämiseen. Verkkosivustolta löytyy miesten kokemuksia mielenterveydestä ja siitä, mikä on auttanut jaksamaan haasteiden keskellä. Sivuston tehtävät auttavat kiinnittämään huomiota omaan hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.

Tutustu miesten kokemuksiin täällä! (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Miksi?

Miesten avun hakemisen kynnys on erityisen korkea, minkä seurauksena miehet eivät hae apua ongelmiinsa ennaltaehkäisevästi. Avun hakemisen kynnystä nostavat siihen liitetty häpeä sekä pyrkimys pärjäämään haasteidensa kanssa yksin.

Verkkosivuston sisältämät vertaiskokemukset ja myönteiset esikuvat rohkaisevat miehiä hakemaan apua ja puhumaan avoimesti omista haasteistaan. Lisäksi verkkosivusto tarjoaa mahdollisuuden omien ajatusten tunnistamiseen ja itsenäiseen työstämiseen, minkä toivotaan madaltavan miesten avunhakemisen kynnystä.

Kenelle?

Verkkosivusto on suunnattu ennen kaikkea miehiltä miehille, jotka kaipaavat tietoa mielenterveydestä sekä keinoja sen tukemiseen.

Miesten lisäksi sivusto tarjoaa tietoa myös miesten parissa työskenteleville ammattilaisille sekä miesten läheisille, jotka haluavat ymmärtää paremmin miesten yhteisesti tunnistamia haasteita ja niiden taustoja.

Tavoitteet?

Miesten yhteisesti jakamien kokemusten toivotaan tarjoavan miehille mahdollisuuden tunnistaa omaan mielenterveyteen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä sekä madaltavan tarvittaessa avun hakemisen kynnystä. Tunnistettujen keinojen toivotaan myös rohkaisevan miehiä puhumaan omista tunteistaan sekä kiinnittämään huomiota omaan hyvinvointiinsa.

Miesten kokemusten toivotaan vahvistavan miesten parissa työskentelevien ammattilaisten ymmärrystä mieserityisten tekijöiden vaikutuksesta miesten ajatteluun ja toimintaan.

Lisätietoa

Samuli Hietala

samuli.hietala@nyyti.fi

050 585 5436

Hankepäällikkö, MiehenTila-hanke