Hyppää sisältöön

Materiaalit

Tuotamme erilaisia julkaisuja, mallinnuksia ja muita materiaaleja opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseen sekä opiskelukyvyn vahvistamiseen liittyvistä teemoista. Materiaalimme ovat maksuttomia ja voit ladata niitä käyttöösi ilmaiseksi. Tutustu myös opinnäytetöihin sekä viestintämateriaaliimme.

5 tapaa mielen hyvinvointiin -materiaali

5 tapaa mielen hyvinvointiin -materiaali tarjoaa tietoa yksinkertaisista ja näyttöön perustuvista teoista, jotka auttavat edistämään omaa mielen hyvinvointia. Nämä viisi tapaa mielen hyvinvointiin ovat: Liity muihin, Ole aktiivinen, Huomaa, Opi uutta sekä Anna toisille. Lue lisää 5 tapaa mielen hyvinvointiin materiaaleista

Elämäntaito-oppaat ja mallinnukset

Tutustu ja lataa käyttöösi NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI -konseptiin perustuvat oppaat ja mallinnukset.

Löydät kaikki Elämäntaito-oppaat ja mallinnukset kootusti täältä.

Koulutusmateriaalit

Koulutuspaketit tarjoavat tietoa, vinkkejä ja välineitä siihen, kuinka pitää huolta niin omasta kuin toisten hyvinvoinnista opiskeluarjessa. Koulutuspaketteja voi hyödyntää mm. luentojen ja työpajojen materiaalina. Ne on suunnattu erityisesti opiskelijoille, mutta myös kaikille muille aihepiiristä kiinnostuneille. Tutustu ja lataa valmiit koulutuspaketit käyttöösi täältä.

Opintoihin palaajan paketti

Opintoihin palaajan paketin äärellä pääset tutustumaan niihin asioihin, joihin itse voit vaikuttaa opintoihin palatessa. Löydät paketista tietoa, tukea ja harjoitteita opintoihin paluun tueksi. Materiaalia on teksti- ja videomuodossa. Lisäksi paketissa on osuuksia kokemusasiantuntijalta, opiskelijalta sekä asiantuntijoilta. Paketti on jaettu osioihin, jotka löydät valikosta. Voit käydä osioita haluamassasi järjestyksessä ja omassa tahdissa. Voit valita kiinnostuksesi ja tarpeesi mukaan sinulle sopivimmat osiot tai käydä halutessasi kaikki osiot läpi. Pienikin hetki tämän paketin äärellä on suuri teko. Kiitä itseäsi siitä.

Tästä Opintoihin palaajan pakettiin.

Opintoihin palaamisen sanasto

Olemme koonneet Opintoihin palamisen sanastoon erilaisia opintoihin palaamiseen liittyviä käsitteitä. Voit perehtyä käsitteisiin tästä.

Suosituksia korkeakouluille opintoihin paluun tukemiseksi

Suosituksia korkeakouluille opintoihin paluun tukemiseksi on Nyyti ry:n Takaisin opintoihin
-hankkeessa julkaistu materiaali. Suositusten tarkoitus ei ole ohjeistaa kohta kohdalta itse
toteutusta. Toivomme suositusten toimivan ennen kaikkea sytykkeenä tehdä muutoksia,
jotta opintoihin paluu olisi opiskelijoille sujuvaa sekä mielen hyvinvointia tukevaa.

Tutustu ja lataa suositukset omaan käyttöösi täältä.

Takaisin opintoihin ohjauskortit

Takaisin opintoihin ohjauskortit on kohdennettu korkeakoulujen henkilöstölle, mutta toki niiden sisällöistä on hyötyä muillakin opiskeluasteilla. Kortit on suunniteltu niin, että niistä voi nopeasti silmäilemällä katsoa, mitä on hyvä ottaa huomioon ohjauksessa ja opetustilanteissa. Niiden tarkoitus on auttaa ymmärtämään opiskelijoiden erilaisia tarpeita, ja tarjota tarpeiden huomioimiseksi työkaluja. Kortit on saatavina kolmikielisinä.

Tutustu ja lataa kortit täältä.

Verkkotyökalut ja -materiaalit

Nyytissä on kehitetty kolme verkkotyökalua, jotka tarjoavat niin vertaistukea sekä tietoa, vinkkejä ja välineitä oman hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämiseen. Lue lisää ja tutustu Opi elämäntaito -verkkomateriaaliin sekä Elämäntaito-, Apua yksinäisyyteen sekä Apua ja tukea miesten mielenterveyteen (miestenmielenterveys.fi) -verkkotyökaluihin tästä.

Vertaismentoroinnin oppaat

Vertaismentoroinnin oppaat tarjoavat käytännön tietoa ja työkaluja vertaismentorointitoiminnan järjestämiseksi korkeakoulussa, niin vertaismentorien kuin toimintaa koordinoivan henkilökunnan näkökulmasta.

Tutustu ja lataa oppaat käyttöösi tästä.

Vinkkejä ja ohjeita tuutoreille

Olemme koonneet yhteen vinkkejä ja ohjeita tuutoreille. Tästä pääset tutustumaan vinkkeihin sekä muihin KUPLA-hankkeessa tuotettuihin materiaaleihin, kuten kolmikielisesti tuotettuun Osaava tuutori – opiskelijatuutorin tehtäväkirjaan sekä tuutorikoulutusmateriaaleihin.

Yksinäisyys-materiaalit

Yksinäisyystyö korkeakouluissa -hanke on tuottanut paljon erilaista opiskelijoiden yksinäisyyteen liittyvää materiaalia. Tarjolla on niin julisteita, esitteitä, videoita, podcasteja kuin myös Yksinäisyyttä ryhmissä -ohjauskortit, Yksinäisyys-työkirja sekä Korkeakouluopiskelijoiden yksinäisyyskysely 2024 -raportti.

Tutustu kaikkiin Yksinäisyys-materiaaleihin tästä.

MUUT MATERIAALIT