Hyppää sisältöön

NyytiCoaching

Suuren suosion johdosta NyytiCoaching on tällä hetkellä täyteen varattu.

Uusia coachattavia otamme jälleen myöhemmin ja ilmoitamme siitä erikseen. Kevään 2020 ilmoittautuneisiin ja jonossa oleviin olemme yhteydessä erikseen sähköpostilla.

Mistä on kyse?

Haluaisitko saada coachausta työelämään siirtymisen ja oman suunnan löytämisen tueksi? Coachingin tavoitteena on tukea opiskelijoita työelämään siirtymisessä ja oman suunnan löytämisessä. Coachingin avulla on mahdollista lisätä itsetuntemustaan ja saada selkeyttä omaan tilanteeseensa.

Coaching on prosessi, jossa coach auttaa opiskelijaa saavuttamaan määritellyt tavoitteet ottamalla käyttöön vahvuutensa ja voimavaransa. Coach tukee ja haastaa coachattavaa itse löytämään parhaat ajattelu- ja toimintatavat kulloiseenkin tilanteeseen.

Coachingprosessiin sisältyy kolme tapaamista (á 60 min), jotka voidaan tarvittaessa pitää myös virtuaalisesti. Coaching on opiskelijoille maksuton. Coacheina toimivat sertifioidut ammatticoachit.

Coaching perustuu coachin ja coachattavan väliseen luottamukselliseen suhteeseen. Coachingin perusperiaatteisiin kuuluu asiakasta arvostava, yhdenvertaisuutta korostava ei-tuomitseva asenne.

Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Elina Marttinen,  sähköposti: elina.marttinen@nyyti.fi