Hyppää sisältöön

NyytiCoaching

Ovatko opintosi loppusuoralla? Haluatko saada coachausta oman suuntasi löytämiseen ja potentiaalisi tunnistamiseen? Kaipaatko tukea työelämään ja ammattiin liittyvien tavoitteidesi kirkastamiseen? Tule mukaan NyytiCoachingiin!

Tule mukaan NyytiCoachingiin! Ensi syksyn 2024 ohjelmaan haku käynnistyy 2.9. Pysyhän kuulolla ja hae mukaan! Tarkemmat hakuohjeet löydät alta. 

Mistä kyse?

NyytiCoachingin tavoitteena on tukea opiskelijaa työelämään siirtymisessä ja oman suunnan hahmottamisessa. Coachingin avulla on mahdollista lisätä itsetuntemustaan sekä oppia tunnistamaan omaa potentiaaliaan ja voimavarojaan.  

NyytiCoaching on yksilövalmennusta, jossa coach auttaa opiskelijaa selkeyttämään tavoitteitaan ja mahdollisuuksiaan. Coachingin yleisiin perusperiaatteisiin kuuluu coachattavan oman ajattelun tukeminen ja oivalluttaminen vuorovaikutuksellisin keinoin. Coach ei tarjoa valmiita vastauksia, vaan auttaa coachattavaa itse löytämään parhaat ajattelu- ja toimintatavat sekä ratkaisut hänen tilanteeseensa. NyytiCoaching ei tarkoita työnhakuvalmennusta, kuten hakuprosessissa opastamista tai ansioluettelon laatimista, vaan coachingin keskiössä on työelämään ja -uraan liittyvien henkilökohtaisten tavoitteiden ja potentiaalinen tunnistaminen, ja sitä kautta oman ammatillisen suunnan kirkastaminen. Coaching perustuu coachin ja coachattavan väliseen luottamukselliseen suhteeseen, jossa painottuu asiakasta arvostava, yhdenvertaisuutta korostava asenne.

Coachingprosessiin sisältyy kolme kahdenkeskistä tapaamista (á 60 min) coachin ja coachattavan kesken, jotka toteutetaan noin kahden viikon välein pääasiassa verkkovälitteisesti (esim. Zoomissa, Teamsissa). Coaching on  maksutonta. Coacheina toimivat koulutetut ammatticoachit. Toimintaa koordinoi Nyyti ry yhteistyössä valtakunnallisen ammatticoach-verkoston kanssa. 

Kenelle? 

NyytiCoaching on suunnattu opintojensa loppuvaiheessa oleville ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille sekä tohtorikoulutettaville. Koska coaching tapahtuu verkossa, voi mukaan hakea kaikkialta Suomesta. 

Coachingiin osallistuminen edellyttää coachattavalta omaa aktiivisuutta, riittäviä voimavaroja ja vahvaa henkistä sitoutumista koko coachingprosessiin. Tämä tarkoittaa osallistumista prosessiin sen alusta loppuun saakka, eli kaikkiin kolmeen tapaamiskertaan ja niiden välillä tapahtuvaan itsenäiseen työskentelyyn. 

Miten mukaan?

Järjestämme NyytiCoaching-ohjelman säännöllisesti, kerran lukukaudessa. Haku ensi syksyn 2024 ohjelmaan käynnistyy maanantaina 2.9. klo 10, jolloin tälle sivulle ilmestyy tarkemmat hakuohjeet sekä linkki hakulomakkeeseen.

Syyskuussa olemme yhteydessä kaikkiin hakeneisiin ja muodostamme coaching-parit. Varsinainen coaching-prosessi tapahtuu loka-joulukuussa itsenäisesti coaching-parien, eli ammatticoachin ja coachattavan opiskelijan kesken. Pysyhän kuulolla!

Lue lisää:

Oiva väylä oman tilanteen päivitykseen ja jatkoaskelien pohtimiseen <3 

Coachattava, syksy 2021

Lisätietoja: asiantuntija Leena Tuuttila,  leena.tuuttila@nyyti.fi, 050 431 8624