Hyppää sisältöön

Lisätietoa NyytiCoachingista

NyytiCoaching -toiminta korkeakouluopiskelijoiden tukena työelämään siirtymisessä

NyytiCoaching -toiminnassa sertifioidut ammatticoachit toimivat korkeakouluopiskelijoiden tukena työelämään siirtymisessä. Toiminta on nuorille täysin maksutonta ja se on otettu innolla vastaan. Tähän saakka järjestetyssä neljässä NyytiCoaching-ohjelmassa paikat ovat täyttyneet vauhdilla ja coachingiin on osallistunut kaikkiaan jo peräti 265 korkeakouluopiskelijaa ympäri Suomen. Monet heistä ovat saaneet selkiyttäviä, silmiä avaavia kokemuksia jo muutamasta tapaamiskerrasta.

NyytiCoaching -toiminta sai alkunsa loppuvuodesta 2019, kun coaching-ammattilaiset Hanna-Kaisa Lindfors ja Inkeri Ruuska pohtivat hyvän tekemistä ja osaamisen jakamista ja totesivat, että heillä molemmilla on palava halu auttaa nuoria ja tukea heitä työelämään siirtymisessä coachingin avulla. Kollegan suosituksesta syntyi pian keskusteluyhteys Nyyti ry:hyn, jossa sytyttiin heti idealle ja lähdettiin kehittämään coaching-toimintaa yhdessä.

”Me olemme Nyytissä olleen ilahtuneita tästä yhteydenotosta ja erittäin vaikuttuneita, kun meille valkeni, että ammatticoachit tekevät pro bono -työtä ja antavat arvokasta ohjausta myös vapaaehtoispohjalta hyvää tarjoten. Opiskelijoiden taloudellinen tilanne ei aina mahdollista tällaisen palvelun ostamista samoin kuin paremmassa tulotilanteessa olevilla henkilöillä”, sanoo Nyyti ry:ssä asiantuntijana toimiva Leena Tuuttila

”Tulimme siihen tulokseen, että Nyyti ry voi puolueettomana järjestötoimijana tarjota neutraalin maaperän ja huolehtia nuorten ja coachien yhdistämisestä. Meillä Nyytillä on pitkä historia opiskelijoiden kanssa toimimisesta opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseksi. Korona-aikana opiskelijoiden jaksaminen on ollut koetuksella ja myös tulevaisuuteen ja työelämään siirtymiseen liittyvä huoli on lisääntynyt.  Siksi coaching-toiminta työelämään siirtymisen tueksi tuntui meille arvokkaalta”, Tuuttila sanoo. 

Yhteys opiskelijoihin saatiin Nyytin kautta 

”Meille coaching-ammattilaisina oli selvää, että tarvitsemme nuorten löytämiseen osaavan yhteistyökumppanin. Siksi oli tärkeää saada Nyyti mukaan, sillä he avun antamisen ammattilaisina varmistavat, että apu menee oikeille nuorille. Meidän tehtävämme on varmistaa ohjaustyön laatu edellyttämällä hankkeeseen osallistuvilta coacheilta alalla hyväksyttyjä sertifiointikoulutuksia, NyytiCoaching-toiminnan toinen perustaja ja coach Inkeri Ruuska sanoo. 

”Opiskelijoilla on suuria suorituspaineita sekä sisäistä ja ulkoista vaativuutta, ja työelämään siirtyminen voi olla hankalaa missä opintojen vaiheessa tahansa. Nuorilla on haasteita löytää polkuaan ja he kaipaavat tähän tueksi luottamuksellista ajattelukumppania. Olen nähnyt tämän jo aiemmalla urallani yliopistomaailmassa opiskelijoita ohjatessani”, Ruuska jatkaa.  

”Coaching-prosessin aikana opetellaan itseohjautuvuuden ja ajattelun taitoja, että voin myös itse pohtia tällaisia kysymyksiä. Meissä jokaisessa on itsessämme ratkaisun avaimet. Tällöin nimenomaan coachaavan otteen vaikuttavuus on suuri, kun coach ei neuvo tai anna valmiita vastauksia, vaan auttaa opiskelijaa löytämään omat ratkaisunsa, Ruuska tiivistää. 

Tulevaisuuden visiona coachingin yleistyminen nuorten parissa 

Laajempana visiona on viedä coaching-taitoja yliopistoyhteisöön ja tarjota coachingia tulevaisuudessa kaikille opiskelijoille työelämään siirtymisen yhteydessä.  

”Soisin tapahtuvan laajemmin sen, että mielenterveystyön rajapinnoissa alettaisiin nähdä, että coaching on yksi mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävä interventiomuoto. Coachingin yleistyminen opiskelijoiden tukemisessa vaatisi sitä, että saataisiin osapuolet oivaltamaan, että tällaista auttamistyötä on mahdollista toteuttaa järjestökentän tuella, pro bono  -periaatteella ja julkisen rahoituksen turvin, sanoo NyytiCaochingin toinen perustaja ja coach Hanna-Kaisa Lindfors. 

”Coaching on megatrendi, ja coaching-taitoja arvostetaan monilla aloilla. Coaching mielletään Suomessa silti yhä johtajien ja työelämän edustajien etuoikeudeksi. Maailmalla coaching-menetelmää hyödynnetään laajalti lasten ja nuorten parissa, ja Suomessakin on alettu ottaa askelia tähän suuntaan”, Lindfors jatkaa. 

Pro bono -periaate osana coaching-ajattelutapaa ja yhteiskuntavastuuta 

Myös ammatticoachien keskuudessa NyytiCoaching on otettu upeasti vastaan, ja koko yhteisö on haluttu haastaa mukaan hyvän tekemiseen. Vastuullisuuden näkökulmasta Lindfors puhuu sen puolesta, että ammatticoachit tekisivät osan työstään pro bonona ja jakaisivat vankkaa ammattiosaamistaan laajemmalle yleisölle. 

”NyytiCoaching-prosessissa coach tarjoaa coachattavalleen ajattelun tukea hänen omien tavoitteidensa suuntaisesti.  Coachingin tarkoituksena on auttaa coachattavaa tiedostamaan omia vahvuuksiaan ja potentiaaliaan sekä kirkastaa suuntaa. Coachingin avulla vahvistetaan muun muassa yksilön voimavaroja, itseohjautuvuutta ja vastuunottokykyä”, Lindfors kertoo. 

”Nyyti ry:n tavoitteena on edistää opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä. Tässä on tärkeää lähteä liikkeelle positiivisen psykologian, tavoitteiden ja elämän tärkeiden asioiden näkökulmasta. Tässä ajassa identiteetin muodostaminen ja sen selvittäminen, kuka minä olen ja mihin elämäni on menossa, ei ole helppo tehtävä. Kun tulevaisuus on epävarma ja valinnan mahdollisuuksia on jatkossakin runsaasti, on selvää, että siitä on hankala selvitä yksinään mietiskellen. On erittäin hienoa, että voimme tarjota tähän tukea esimerkiksi coachingin kautta”, Tuuttila päättää. 

(Alkuperäinen teksti: Katja Nurminen, Ignite Communications Oy, 2020. Päivitetty 1.2.2023.)