Hyppää sisältöön

Tule coachiksi 

NyytiCoachingissa tuetaan korkeakouluopiskelijoita työelämään siirtymisessä sekä oman polun löytämisessä. Coachingissa vahvistetaan opiskelijan voimavaroja ja itseohjautuvuutta sekä autetaan häntä tunnistamaan omaa potentiaaliaan ja mahdollisuuksiaan työelämään siirtymisen kynnyksellä. 

Coaching-prosessi sisältää kolme kahdenkeskistä ohjaustapaamista (á 60 min) coachattavan opiskelijan sekä sertifioidun ammatticoachin kesken. Tapaamiset voidaan järjestää joko etänä verkon välityksellä tai kasvokkain.

NyytiCoachingia toteutetaan pro bono -periaatteella. Coachit ovat mukana vapaaehtoispohjalta, ja coaching on opiskelijoille maksutonta. Coacheilta edellytetään vähintään 60 tuntia ICF:n ja/tai EMCC:n hyväksymää coach-koulutusta ja käytännön kokemusta coachingtyöstä.

Coachaus  on suunnattu opintojen loppuvaiheessa oleville ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille sekä tohtorikoulutettaville kaikkialla Suomessa.

Haku coachiksi kevään 2022 NyytiCoaching-ohjelmaan on päättynyt. Kiitos kaikille mukaan ilmoittautuneille. Olemme yhteydessä kaikkiin ilmoittautuneisiin maaliskuun loppuun menneessä.

Lue lisää NyytiCoachingin taustasta ja tarkoituksesta.