Avoimet työpaikat

Haemme määräaikaiseen työsuhteeseen

HANKESUUNNITTELIJAA

Tarjolla on mielenkiintoinen opiskelijoiden mielenterveyttä edistävä tehtäväkokonaisuus koulutuksellisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä kiinnostuneelle.

Hankesuunnittelijana toteutat kahta hanketta:

Puolet työajasta toimit Päihdekulttuurin uudistajat -hankkeessa, jonka päämääränä on lisätä opiskelijoiden hyvinvointia, edistää opiskelukykyä ja vähentää päihteistä aiheutuvia haittoja. Hankkeessa vahvistetaan korkeakouluyhteisöjen valmiuksia ehkäistä päihdehaittoja ja tuetaan opiskelijakulttuurin muutosta vähemmän päihdekeskeiseen suuntaan. Hankesuunnittelijan tehtävät liittyvät erityisesti opiskelijatutoreille tarkoitetun koulutusmallin kehittämiseen ja sen toteuttamiseen. Hankkeen päätoteuttajana on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja hanke on saanut STEA-avustusta Veikkauksen voittovaroista.

Toinen puolikas työtehtävästäsi on hankekehittämistä ESR-rahoitteisessa Voimaa opiskeluun -hankkeessa, jonka päätoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak). Hankkeessa kehitetään kokonaisvaltainen ja oikea-aikainen tukimalli keskeyttämisvaarassa oleville ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Hankkeessa vahvistetaan opiskelijoiden opiskelukykyä, lisätään mielenterveyteen ja elämänhallintaan liittyviä tietoja ja taitoja sekä kehitetään vertais- ja mentoritoimintaa. Nyytin hankesuunnittelijan tehtävät liittyvät erityisesti mielenterveys- ja elämänhallintataitojen sekä -tietojen lisäämiseen opiskeluyhteisöissä koulutuksellisin keinoin ja hyödyntämällä NYYTIN ELÄMÄNTAITOKURSSI® -menetelmää. Hankkeen muina osatoteuttajina ovat Suomen Diakoniaopisto (SDO) sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

Olet juuri sopiva henkilö tehtävään, jos:

  • olet innostunut ja osaava opiskelijoiden mielenterveyden edistäjä; sinulla on perehtyneisyyttä opiskelijoiden mielenterveys- ja elämäntaitojen vahvistamiseen sekä ehkäisevään päihdetyöhön
  • kouluttaminen sekä koulutusten ja toimintamallien kehittäminen ovat vahvuuksiasi
  • sinulla on tehtävään soveltuva korkeakoulutasoinen koulutus
  • nautit yhteistyöstä sekä toimit luontevasti ja rakentavasti verkostoissa
  • sinulla on kokemusta ja pystyt toteuttamaan kahden hanketyön tehtäväkokonaisuutta
  • kykenet itseohjautuvaan ja oma-aloitteiseen työskentelyyn
  • osaat viestiä ja toimia suomen kielen lisäksi myös ruotsiksi ja englanniksi

Työskentelet osana Nyytin innostavaa ja asiantuntevaa työyhteisöä ja esihenkilösi on Nyytin toiminnanjohtaja.

Tehtävän palkkaus määrittyy Sosiaalialan järjestöjen TES:n mukaisesti.
Työsuhde on määräaikainen: huhtikuusta 2018 alkaen vuoden 2019 loppuun saakka.

Hakemukset CV:n kera pyydetään toimittamaan sähköpostitse 8.3.2018 mennessä osoitteeseen: minna.savolainen@nyyti.fi
Haastattelut tehtävään voidaan käynnistää jo hakuaikana.

Toivomme hakijoiksi eritaustaisia ja -sukupuolisia henkilöitä.

Tiedustelut:
toiminnanjohtaja Minna Savolainen, puh. 044 589 6117 (keskiviikkona 28.2 klo 15-17 ja torstaina 1.3 klo 9-11)

Tulostettava ilmoitus (PDF)