Hyppää sisältöön

Tietosuoja

Henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn suhtaudutaan Nyyti ry:ssä vakavasti. Tähän kuuluu tietojen oikeudenmukainen, läpinäkyvä käsittely sekä tietosuojan periaatteiden tunnustaminen ja noudattaminen. Rekisteröidyn oikeuksia kunnioitetaan ja tietoja käsitellään vain laillisin perustein ja siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä Nyyti ry:n toiminnan ja tehtävien hoitamiseksi.

Nyyti ry noudattaa kaikkea tietosuojasääntelyä, mukaan lukien Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Henkilötietojen käsittely tehdään läpinäkyväksi siten, että rekisteröidyllä on mahdollisuus saada tietoa heitä koskevan tiedon käsittelystä Nyyti ry:ssä. Läpinäkyvyys vaatii myös, että tarvittaessa on mahdollista osoittaa dokumenteista päätökset, valinnat ja toteutukset perusteluineen liittyen henkilötietojen käsittelyyn.

Nyyti ry:n henkilötietojen käsittelyn suojaustarpeet ja -menetelmät valitaan riskiarvioinnin perusteella. Tällöin riskejä arvioidaan sekä toiminnan tarpeiden, että myös rekisteröityjen henkilöiden ja heistä tallennettujen tietojen kannalta.

Nyyti ry ostaa palveluja ulkopuoliselta yritykseltä. Nyyti ry:n sopimuskumppanin käsitellessä henkilötietoja Nyyti ry:n lukuun Nyyti ry on huolehtii myös siitä, että sopimuskumppani käsittelee tietoja samoin periaattein kuin Nyyti ry.  Eri henkilörekisterien tietosuojaselosteessa on yksilöity ne sopimuskumppanit, jotka käsittelevät ko. rekisterin tietosisältöä.

Henkilötietojen väärinkäyttöön tai niihin kohdistuvaan uhkaan tai väärinkäytöksiin liittyvät tapaukset tutkitaan, ja niistä raportoidaan ja tiedotetaan tapauksen vakavuuden vaatimalla tavalla.

Nyyti ry noudattaa henkilötietoja käsiteltäessä seuraavia tietosuojan periaatteita:

 • Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
  Henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.
 • Käyttötarkoitussidonnaisuus
  Henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä myöhemmin tämän tarkoituksen kanssa yhteen sopimattomalla tavalla.
 • Tietojen minimointi
  Henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia sekä rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin käyttötarkoituksiin, joita varten tietoja käsitellään.
 • Täsmällisyys
  Käsiteltävien henkilötietojen tulee olla paikkansapitäviä, virheettömiä ja tarvittaessa päivitettyjä.
 • Säilytyksen rajoittaminen
  Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen käyttötarkoituksen toteuttamista varten.
 • Aitous, eheys ja luottamuksellisuus
  Henkilötietoja on käsiteltävä tavalla, jolla varmistetaan niiden asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta tai lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta (tietoturvallisuus).

Tietojärjestelmät

Sosiaalisen median sovellusten, kuten Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ja Discord, osalta käytämme sovellusten omia tilastointitietoja sosiaalisen median käyttäjäseurantaan ja sivustojen käytön analysointiin. Sovelluksissa kerättyjä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin eikä muihin evästetietoihin. Suoritamme Facebook ja Instagram mainontaa sovellusten tarjoamien tietojen perusteella. Sovellusten osalta noudatetaan sovelluksen omia käyttö- ja muita ehtoja. Lisäksi käytössämme on Tuudo-sovellus, jonka osalta käytämme sovelluksen omia tilastointitietoja käyttäjäseurantaan ja sovelluksen käytön analysointiin.

Nyyti.fi -verkkosivuilla hyödynnetään kolmannen osapuolen sovellusta mielenTEKoja chat- ja bottipalveluiden tarjoamiseksi käyttäjille. mielenTEKoja-chatpalvelua ja -bottia ylläpidetään Ninchat-palvelussa. Käyttäjän henkilötietoja ei kerätä. Chatissä syntyneet keskustelut tallennetaan työnohjauksellista ja tutkimuksellista käyttöä varten.

NyytiChat-palvelua ylläpidetään hyvakysymys.fi-verkkosivuston julkaisujärjestelmällä. Hyvä kysymys -verkkosivujen käyttäjäseurantaan ja sivuston käytön analysointiin käytetään Google Analytics’ia. Kerättyjä tietoja ei yhdistetä henkilötietoihin eikä muihin evästetietoihin. Käyttäjän henkilötietoja ei kerätä. Chatissä syntyneet keskustelut tallennetaan työnohjauksellista ja tutkimuksellista käyttöä varten.

Evästeiden käyttö

Henkilötietojen käsittelyn selainpohjaisissa tietojärjestelmissä käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeitä käytetään palvelujen toteuttamiseen, helpottamaan palveluihin kirjautumista sekä mahdollistamaan palvelujen käytön tilastointi. Käyttäjä voi selainohjelmassaan estää evästeiden käytön, mutta tämä voi estää järjestelmän asianmukaisen toiminnan.

Sivustolla käytetään evästeitä (cookies) ja kolmannen osapuolen sovelluksia palvelun kehittämiseen sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Nyyti.fi -sivustolla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia käyttö- ja muita ehtoja. Evästeillä (”cookies”) seurataan verkkokäyttäytymistä. Esimerkiksi sitä, miltä sivuilta nyyti.fi-sivuston sivuille saavutaan, mitkä ovat suosituimpia sivuja ja miten sivuilla liikutaan. Lisäksi kerätään käyttöön liittyviä teknisiä tietoja esimerkiksi päätelaitteesta ja selaimista sekä siitä, oletko uusi vai palaava käyttäjä. Evästeitä käytetään myös sisältöjen suositteluun, mainonnan kohdentamiseen ja laadun parantamiseen.

Tietoja ei käytetä käyttäjän yksilöintiin.

Vierailemalla nyyti.fi-sivustolla hyväksyt evästeiden käytön. Mikäli selaimesi ei käytä evästeitä sinun kannattaa huomioida, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toimintaan.