Hyppää sisältöön

Vertaismentoroinnin oppaat

Myötätuntomentoroinnin käsikirjan kansikuva

Myötätuntomentoroinnin opas

Käsikirja toimii käytännön oppaana myötätuntomentoroinnin järjestämiseen niin toimintaa koordinoivalle korkeakoulun henkilökunnalle kuin myötätuntoryhmien vertaisohjaajina toimiville opiskelijoille – eli myötätuntomentoreille. Käsikirja antaa valmiudet mentoroinnin käynnistämiseen sekä mentoreiden perehdytykseen ja ohjaamiseen. Se toimii myös mentoreiden tukimateriaalina ryhmäprosessin aikana. Käsikirjaa käytetään lisäksi Nyytin järjestämien starttikoulutusten koulutusmateriaalina.
Täältä voit ladata käsikirjan käyttöösi pdf-versiona.


Takaisin opintoihin -mentoroinnin opiskelijan oppaan kansikuva

Takaisin opintoihin -mentoroinnin opas opiskelijalle

Opas perehdyttää lukijansa Takaisin opintoihin -mentoroinnin periaatteisiin ja käytänteisiin. Se on suunnattu toimintaan osallistuville vertaismentoreille. Oppaassa valotetaan mentoroinnin lähtökohtia ja teoriaperustaa, kuvataan mentorointiprosessin vaiheet sekä esitellään erilaisia käytännönläheisiä harjoitteita ja vinkkejä mentoroinnissa hyödynnettäväksi. Opasta käytetään koulutusmateriaalina vertaismentorien koulutuksissa ja se toimii mentoreille myös tukimateriaalina mentorointiprosessin aikana.
Täältä voit ladata käsikirjan käyttöösi pdf-versiona.


Takaisin opintoihin -mentoroinnin koordinoijan oppaan kansikuva

Takaisin opintoihin -mentoroinnin opas toiminnan koordinointiin

Opas tarjoaa tietoa ja työkaluja Takaisin opintoihin -mentoroinnin järjestämiseen. Opas on suunnattu korkeakoulujen henkilöstölle, ja se antaa valmiudet toiminnan käynnistämiseen, organisointiin ja toteuttamiseen. Oppaassa kuvataan koko toiminnan koordinoinnin kaari, mm. markkinointi, opinnollistaminen, mentorien perehdyttäminen, palautteen keruu ja arviointi. Opas toimii myös koulutusmateriaalina Nyytin järjestämissä starttikoulutuksissa.
Täältä voit ladata käsikirjan käyttöösi pdf-versiona