Hyppää sisältöön

Myötätuntomentorointi

Myötätuntomentorointi on vertaisryhmätoimintaa, jossa opiskelijat tutustuvat yhdessä myötätunnon ja itsemyötätunnon rooliin elämässä, opinnoissa ja opiskeluyhteisössä, sekä vahvistavat myötätuntotaitojaan. Ryhmiä ohjaavat tehtävään perehdytyksen saaneet korkeakouluopiskelijat – eli myötätuntomentorit.   

Myötätuntomentorointi on vertaisryhmätoimintaa

Myötätuntomentorointi on pienryhmätoimintaa, jossa korostuu vertaisuus, vuorovaikutteisuus ja yhteinen tiedon rakentaminen. Ryhmissä keskustellaan myötätuntoon ja itsemyötätuntoon liittyvistä aiheista, tehdään aihepiiriin liittyviä harjoituksia sekä tutustutaan toisten ryhmäläisten kanssa. Ryhmät ovat lempeitä, rauhallisia ja energisoivia kohtaamisen ja myötätuntovalmiuksien vahvistamisen paikkoja.

Myötätuntoryhmiä luotsaavat myötätuntomentorit eli kanssaopiskelijat, jotka ovat saaneet perehdytyksen toimia ryhmien vertaisohjaajina. Myötätuntomentorit toimivat pareittain, ja huolehtivat ryhmän fasilitoinnista sekä keskustelun ja harjoitteiden ohjaamisesta. Mentorien lisäksi ryhmän jäsenet tukevat toistensa oppimista. Keskiössä on yhteinen keskustelu ja vertaisilta saatava tuki. Ryhmät kokoontuvat keskimäärin kuusi kertaa.

Myötätuntomentorointi tarjoaa korkeakouluille myötätuntoisempaa toimintakulttuuria ja yhteisöllisyyttä vahvistavan, opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelu- ja työelämätaitoja tukevan toimintamallin. Myötätuntomentorille toiminta tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa myönteisesti omaan opiskeluyhteisöön, kehittää vuorovaikutus- ja työelämätaitoja sekä suorittaa opintopisteitä tai vaikkapa opintoihin kuuluva harjoittelujakson.   

Tuemme korkeakouluja myötätuntomentoroinnissa

Myötätuntomentorointi on kehitetty Nyyti ry:n Myötätuntoa korkeakouluihin -hankkeessa (2019-2022). Hankkeessa mentorointia pilotoitiin Jyväskylän yliopistossa erinomaisin tuloksin. Opiskelijat kokivat paitsi monien myötätuntovalmiuksien vahvistuneen, myös vahvaa ryhmän kuulumisen tunnetta. Sittemmin toiminta on integroitunut osaksi Nyytin jatkuvaa toimintaa kumppanuustoiminnan muodossa. Toteutamme myötätuntomentorointia kumppanuudessa mm. Jamkin, Hamkin, Vaasan yliopiston sekä Aalto yliopiston kanssa.  

Tarjoamme korkeakouluille monipuolista tukea myötätuntomentoroinnin toteuttamiseksi opiskeluyhteisössä. Järjestämme säännöllisesti myötätuntomentoroinnin starttikoulutuksia sekä kumppanuusprojekteja tukemaan korkeakouluja toiminnan käynnistämisessä ja juurtumisessa opiskeluyhteisöön. Olemme julkaisseet myös oppaan, joka tarjoaa käytännön tietoa ja työkaluja toiminnan toteuttamiseen niin myötätuntomentoreille kuin toimintaa koordinoiville toimijoille.

Kokemuksia myötätuntomentoroinnista

Oheisella videolla kuullaan myötätuntomentoroinnissa mukana olleita opiskelijoita Jyväskylän yliopistolta ja heidän kokemuksiaan toiminnasta. Ääneen pääsee niin myötätuntoryhmään osallistunut opiskelija kuin ryhmää ohjannut myötätuntomentori.


Lisätietoja: asiantuntija Leena Tuuttila,  leena.tuuttila@nyyti.fi, 050 431 8624