Hyppää sisältöön

Takaisin opintoihin -mentorointi

Takaisin opintoihin -mentorointi on yksilömuotoista vertaistoimintaa, jossa mentoriopiskelija tukee opintojen kanssa painiskelevaa tai opinnoista tauolla ollut opiskelijaa opintojen jatkamisessa. Mentoreina toimivat tehtävään perehdytetyt korkeakouluopiskelijat, eli vertaismentorit. Mentorointi kohdentuu opiskelijoihin, joilla erilaiset mielenterveyden ja jaksamisen haasteet ovat vaikuttaneet opiskelukykyyn ja opinnoissa suoriutumiseen.  

Vertaismentoroinnista otetta opintoihin

Takaisin opintoihin -mentoroinnissa opiskelija tukee, kannustaa ja innostaa toista opiskelijaa saamaan uudelleen otteen opinnoista ja opiskeluarjesta. Mentorointi sijoittuu yhden lukukauden ajalle, jonka aikana mentori ja mentoroitava tapaavat noin 10 kertaa. Prosessin alussa mentoroitava opiskelija asettaa yhdessä mentorinsa kanssa tavoitteen, joka tukee häntä opintoihin kiinnittymisessä. Tavoite voi liittyä esim. opiskelupaikkaan ja -yhteisöön uudelleen tutustumiseen, opiskelumenetelmien harjoitteluun tai vaikkapa opiskeluarjen aikatauluttamiseen. Mentoroinnin varsinaiset sisällöt määritellään aina asetettua tavoitetta tukien.  

Takaisin opintoihin -mentorointi tarjoaa korkeakouluille aitoa opiskelijalähtöisyyttä ja vertaisuutta korostavan toimintamallin, joka tukee opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin ja opiskeluyhteisöön. Vertaismentorille toiminta tarjoaa mahdollisuuden kehittää omia vuorovaikutus- ja työelämätaitojaan, suorittaa opintopisteitä sekä vaikuttaa myönteisesti omaan opiskeluyhteisöönsä.

Tuemme korkeakouluja Takaisin opintoihin -mentoroinnissa

Mentorointimalli on kehitetty Nyyti ry:n Takaisin opintoihin -hankkeessa (2019 – 2022). Hankkeessa toimintaa pilotoitiin neljänä lukukautena Helsingin yliopistossa myönteisin ja vaikuttavin tuloksin. Sittemmin toimintaa on käynnistetty myös muissa korkeakouluissa, kuten Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa.

Tarjoamme korkeakouluille monipuolista tukea Takaisin opintoihin -mentoroinnin toteuttamiseksi opiskeluyhteisössä. Järjestämme säännöllisesti mentoroinnin starttikoulutuksia sekä kumppanuusprojekteja tukemaan korkeakouluja toiminnan käynnistämisessä ja juurtumisessa opiskeluyhteisöön. Olemme julkaisseet myös oppaat sekä vertaismentoreille että toimintaa järjestävälle korkeakoulun henkilökunnalle.

Kokemuksia Takaisin opintoihin -mentoroinnista

”Kun minulla oli huonompia hetkiä opiskelukykyni kanssa, yhteyden pito mentorin kanssa valoi uskoa siihen, että opiskelukyky vielä paranee, ja hän muistutti minua itsemyötätunnosta.” (aktori)

”Mentoroinnin aikana sekä sain uusia että otin uudelleen käyttöön vanhoja työkaluja, jotka auttoivat erityisesti ajanhallinnan, aloittamisen ja keskittymisen ongelmiin. Niiden avulla sain tehtyä rästissä olleet tehtävät pikkuhiljaa lukukauden mittaan. Oli myös erittäin hyvä, että tapasimme aluksi viikoittain, koska sain joka viikko mentoriltani kannustusta ja positiivista palautetta, minkä myötä omat aivonikin alkoivat pikkuhiljaa tajuta, että saan asioita aikaan, osaan ja kykenen.” (aktori)

”Kuinka tärkeää on edes pieni kontakti toiseen vertaiseen opiskelijaan. Tämä pätee aktorin lisäksi myös minuun – varsinkin tämän poikkeuskevään aikana toiset opiskelijat ovat valtava tuki.” (mentori)

Lisätietoja: asiantuntija Leena Tuuttila,  leena.tuuttila@nyyti.fi, 050 431 8624

Keltareunainen valkoinen neliö, jossa tekstit: Vastaa kyselyyn Nyyti ry:n viestinnästä ja vaikuta! TÄSTÄ KYSELYYN. Svara på enkäten om Nyyti rys kommunikation och påverka! KLICKA HÄR FÖR ATT SVARA. Answer the survey about Nyyti ry's communication and make an impact! CLICK HERE TO RESPOND. Valkoisen alueen vasemmassa yläkulmassa on piirretty megafoni ja oikeassa alakulmassa Nyyti ry:n tunnus.