Takaisin opintoihin -hanke


Hankkeessa kehitetään keinoja ja tukimuotoja edistämään korkeakouluopiskelijoiden paluuta takaisin opintoihin tilanteessa, jossa opinnot ovat keskeytyneet tai jumiutuneet mielenterveyden haasteiden takia. Hanke käynnistyi keväällä 2019, ja on kolmivuotinen.

Hankkeen yhteistyökorkeakoulut ovat Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Helsingin yliopisto, joissa pilotoidaan sekä mentoritoimintaa että henkilökunnan koulutuksia.

MENTORITOIMINTA

Mentoritoiminnassa koulutetaan opiskelijoita toimimaan opintoihin palaavien opiskelijoiden vertaismentoreina. Mentoroinnin tarkoituksena on ohjata opiskelijaa opintoihin paluuvaiheessa sekä käytännön asioissa että paluussa opiskeluyhteisöön.

Ensimmäiset mentorikoulutukset ovat loka-marraskuussa 2019 Humakissa ja Helsingin yliopistossa.

Mentorointitapaamiset ajoittuvat kevätlukukauteen 2020.

Mentoroinnissa voidaan keskittyä esimerkiksi

  • opiskelijayhteisöön palaamiseen,   
  • opiskelemiseen liittyviin pohdintoihin,
  • yhdessä opiskelemiseen
  • kampuksen palveluihin perehtymiseen tai
  • opiskeluarjen rytmittämiseen.

Mentoritapaamisia on 5-10 kertaa  kevätlukukauden 2020 aikana. Tapaamiset toteutetaan joustavasti mentoroitavan tarpeiden mukaan.

Mentorointi on luottamuksellista ja maksutonta.

Hae itsellesi mentoria 

Jos olet Helsingin yliopiston tai pääkaupunkiseudulla sijaitsevan ammattikorkeakoulun opiskelija, voit hakea omaa vertaismentoria kevätlukukaudeksi jo nyt.

Voit lähettää sähköpostin hankekoordinaattori Virpi Palviaiselle virpi.palviainen@eskot.org 

Kerro sähköpostissa lyhyesti tilanteestasi opiskeluissasi sekä perustele lyhyesti, miksi haluaisit mentorin.

 

TAKAISIN OPINTOIHIN -KOULUTUKSET

Hankkeessa kehitetään korkeakoulujen henkilökunnalle koulutuskokonaisuus, joka antaa keinoja opintoihin palaavan opiskelijan tukemiseen sekä tietoa mielenterveyden ongelmista ja mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista opiskelukykyyn ja hyvinvointiin. Koulutuksia pilotoidaan hankkeen pilottikorkeakouluissa.

TIETOA OPINTOIHIN PALUUSTA

Hankkeessa tuotetaan infomateriaalia opintojen paluun tueksi sekä opiskelijoille että korkeakouluille. Opiskelijoille kohdennetaan tietopaketti opintoihin paluusta, mielenterveydestä ja opiskelukyvystä. Korkeakouluyhteisöille tuotetaan materiaalia, joka antaa suosituksia, millaisia asioita tulisi huomioida, jotta paluu opintoihin olisi mahdollisimman sujuvaa.

Lisäksi hankkeessa tehdään vaikuttamistyötä tapahtumien ja kampanjoiden myötä opintoihin paluun edistämiseksi.

Hanke on  Nyyti ry:n ja Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry:n yhteishanke.

Yhteystiedot

Marjo Siltanen
hankepäällikkö
marjo.siltanen@nyyti.fi
p. 050 449 9360

Atte Rimppi
hankekoordinaattori, hankkeen koulutustoiminta
atte.rimppi@nyyti.fi
p. 050 476 0267

Virpi Palviainen
hankekoordinaattori, hankkeen mentoritoiminta
virpi.palviainen@eskot.org
p. 040 7709 292

 

 

 

 

Kuvassa on ESKOT ry:n logo.

 

 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö tukee Veikkauksen tuotoilla