Hyppää sisältöön

Materiaalit

Tuotamme materiaalia ja julkaisuja opiskelijoiden mielenterveyden sekä opiskelukyvyn vahvistamiseen liittyvistä teemoista. Materiaalimme ovat maksuttomia ja voit ladata niitä käyttöösi ilmaiseksi. Tutustu myös opinnäytetöihin sekä viestintämateriaaliimme.

Elämäntaitokurssin materiaalit

Ole oman elämäsi tähti! Opiskelijan opas elämäntaidoista

Opas (2016) on tarkoitettu työkirjaksi ensisijaisesti niille opiskelijoille ja nuorille aikuisille, jotka osallistuvat Nyytin elämäntaitokursseihin. Opas soveltuu mainiosti myös arjen- ja elämäntaitojen itsenäiseen vahvistamiseen sekä tuki- ja taustamateriaaliksi Elämäntaitokurssien ohjaamiseen. (pdf , Issuu)

Booklet: Well-being skills – Training for the students

The booklet (pdf) is  ideally suited to the independent strengthening of everyday well-being skills, as well as support and background material for those conducting life skills courses.

Opas elämäntaitojen ohjaamiseen ammatillisessa koulutuksessa

Opas (2016) on tarkoitettu tukimateriaaliksi elämäntaitokurssin ohjaamiseen ammattiopistojen nuorisoasteen opiskelijoille. Opasta voivat kuitenkin hyödyntää kaikki ammattilaiset, jotka kokevat tarvitsevansa ideoita ja työkaluja opiskelijoiden ja nuorten arjen- ja elämänhallinnan tukemiseen ryhmissä ja henkilökohtaisissa ohjaustilanteissa. (pdf, Issuu)

Mallinnus verkkomuotoisen Elämäntaitokurssin järjestämisestä 

Mallinnuksessa kuvataan millaisia vaiheita verkkomuotoisen elämänhallintaryhmän järjestämiseen liittyy sekä millaisia asioita on hyvä selvittää ja päättää ennen ryhmän alkua, sen aikana ja sen päätyttyä. Mallinnuksesta voi saada vinkkejä ja näkökulmia verkkomuotoisten Elämäntaitokurssien järjestämiseen. (pdf + tiivistetty Infograafi mallinnuksesta)

Raportti Vantaan kaupungin toisen asteen opiskelijoille järjestämästä verkkomuotoisesta Elämäntaitokurssista

Raportissa kerrotaan Vantaalla työskentelevien toisen asteen kuraattoreiden kokemuksia verkkomuotoisen Elämäntaitokurssin järjestämisestä ja ohjaamisesta.

Arabiankielinen Elämäntaito-opas

Fida Internationalin arabiaksi käännättämä ja toimittama Nyytin elämäntaitokurssin opas (2015). (pdf)

Opi elämäntaitoa -verkkomateriaali

Opi elämäntaitoa -materiaali tarjoaa tietoa, vinkkejä ja välineitä oman hyvinvoinnin ja elämäntaitotojen vahvistamiseen. Materiaali sisältäää paitsi monipuolista tietosisältöä hyvinvointiin liittyvistä aihepiireistä myös linkkejä aihepiirejä syventäviin tietopaketteihin ja oivalluksia herätteleviin tehtäviin. Materiaali pohjautuu Nyytin elämäntaitokurssin sisältöihin. Lue lisää >> 

Valmiit koulutusmateriaalit

Koulutuspaketit tarjoavat tietoa, vinkkejä ja välineitä siihen, kuinka pitää huolta niin omasta kuin toisten hyvinvoinnista opiskeluarjessa. Koulutuspaketteja voi hyödyntää mm. luentojen ja työpajojen materiaalina. Ne on suunnattu erityisesti opiskelijoille, mutta myös kaikille muille aihepiiristä kiinnostuneille.

Koulutuspaketit koostuvat diasarjoista. Kunkin diasarjan muistiinpanoista löytyy myös lisätietoa diojen sisällöistä sekä tehtäviä ja kysymyksiä yhteisesti pohdittaviksi. Materiaaleja voi vapaasti räätälöidä ja yhdistellä kulloiseenkin tarkoitukseen parhaiten sopivaksi. Lue lisää >> 

5 tapaa mielen hyvinvointiin -materiaali

5 tapaa mielen hyvinvointiin -materiaali tarjoaa tietoa yksinkertaisista ja näyttöön perustuvista teoista, jotka auttavat edistämään omaa mielen hyvinvointia. Nämä viisi tapaa mielen hyvinvointiin ovat: Liity muihin, Ole aktiivinen, Huomaa, Opi uutta sekä Anna toisille. Lue lisää 5 tapaa mielen hyvinvointiin materiaaleista

Uusien opiskelijoiden kyselyjen raportit

Vuosina 2011 – 2015 toteutettujen kyselyjen raporteissa tarkastellaan korkeakouluopiskelijoiden kokemuksia siitä, miltä opintojen alkuvaihe on tuntunut ja kuinka sopeutuminen uuteen elämäntilanteeseen on käynnistynyt.

MUUT MATERIAALIT