Hoppa till innehåll

Rekommendationer för högskolor för att stötta återgång i studierna

”Tröskeln att återuppta studierna var hög och jag fick själva ta reda på allt om t.ex. stödtjänster.”

Hur skulle högskolor kunna göra det lättare för studenter att återgå till sina studier? Hur kan man ta hänsyn till studenternas mångfald när man stödjer återvändandet?

”Rekommendationer för högskolor för att stötta återgang i studierna” har producerats inom Nyyti ry:s projekt Tillbacka till studierna. Syftet med rekommendationerna är inte att styra genomförandet punkt för punkt. Vi hoppas att rekommendationerna framför allt kommer att fungera som en utlösande faktor för att göra förändringar, så att återgången till studierna skulle bli smidig för studenterna och stödja psykiskt välbefinnande. Du kan skicka din feedback per e-post till adressen toimisto@nyyti.fi.

Du kan också ladda ner rekommendationerna som en PDF-fil från denna link.