Hoppa till innehåll

Dagen för psykisk hälsa bland studerande

Dagen för psykisk hälsa bland studerande firas nästa år i den 13 april.

Dagen ordnas igen i vår. Syftet är att väcka diskussion om de studerandes psykiska hälsa och bjuda in alla till att handla för psykiskt välbefinnande.

Kampanjen drivs av Nätverket för studerandes välmående, som koordineras av Nyyti.

Kontaktuppgifter

titta.hiltunen@nyyti.fi

Grafiska profil

Janika Lähdes ansvarar för kampanjens grafiska profil.

Kom med – Sinnet är viktigt!

#OMTP

#Mielenterveys