Hoppa till innehåll

Dagen för psykisk hälsa bland studerande

Dagen för psykisk hälsa bland studerande firas varje vår. I år är dagen onsdagen den 19 april och kampanjen pågår hela veckan den 16:e.


Dagen för psykisk hälsa bland studerande är en kampanjdag som anordnas av OPHY – nätverket för studerandes välmående. Under dagen och kampanjrelaterade studerandes psykiska hälsosituation lyfts fram och alla uppmuntras att agera för att främja studerandes psykiska hälsa. Kampanjen koordineras av Nyyti ry.


Årets kampanjtema är måttfullhet. Du kan delta i kampanjen genom att anordna ett evenemang med anknytning till temat, genom att göra din egen kommunikation i sociala medier eller genom att genomföra någon småskalig handling som främjar psykisk hälsa i din egen eller studiegemenskapens vardag. Kampanjen vänder sig till alla som studerar på universitet och på andra stadiet, yrkesverksamma som arbetar med studerande och andra som är intresserade av ämnesområdet. Så kampanjen är till för alla!


Allt eftersom våren går kommer webbsidan att uppdateras med kampanjens materialbank som du kan använda som du vill.


Mer information
Tommi Yläkangas
sakkunnig, påverkansarbete
tfn. 050 366 7786
tommi.ylakangas@nyyti.fi