Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Nyyti ry

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://www.nyyti.fi/sv har upprättats 22.09.2020 och uppdaterats 15.12.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

1. Omfattas inte av lagstiftningens krav.

  • innehåll som har publicerats i tjänsten av användarna eller av utomstående aktörer, och som inte produceras, finansieras eller övervakas av tjänsteleverantören.
  • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020 – Dessa videor soch ljudiinspelningar aknar textning och/eller textmotsvarigheter. Dessa podcastavsnitt saknar textmotsvarigheter. Video- och ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020 och som saknar undertexter och / eller textmotsvarigheter är inte tillgängliga i ett tillgängligt format.

2. Oproportionell börda

Video- och ljudinspelningar som har publicerats mellan 23 september och 31 december 2020 är för närvarande inte tillgängliga på grund av oproportionell börda. Video och ljudinspelningar som publicerats under denna period kommer att textas och textmotsvarigheter kommer att publicerats för podcasts senast 28 februari 2021. Den nödvändiga tidsfristen på 14 dagar kan inte uppfyllas eftersom tillgänglighetskraven för video- och ljudinspelningar medför en oproportionell börda för organisationen.

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

  • Möjlig att uppfatta: TIDSBUNDEN MEDIA

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Bland webbinnehållet finns det tidsbunden media, som har producerats och publicerats 23.9.2020 eller före eller efter. Dessa videor saknar textning och/eller textmotsvarigheter. Dessa podcastavsnitt saknar textmotsvarigheter.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
  • 1.2.2 Textbeskrivningar (förinspelade)
  • 1.2.4 Textbeskrivningar (direktsända)
  • 1.2.1 Enbart ljud och enbart video (förinspelad)
Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

De pdf-dokument som hittas på webbplatsen är inte tillgängliga, det vill säga de är inte läsbara med till exempel skärmläsningsprogrammet NVDA.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 3.1.1 Sidans språk
  • 3.2.3 Konsekvent navigering

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland Öppnas i ett nytt fönster. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000