Hoppa till innehåll

Fakturering

Mottagarens namn och adress som ska anges på fakturan

Nyyti ry
Elimägatan 26
00520 Helsingfors

Momsnummer           0618512-2

Leverans av fakturor

Fakturor ombeds lämnas in främst som en e-faktura:

E-faktureringskod/EDI-kod: 003706185122
Operatör: Maventa (003721291126)

Andra sätt att leverera en faktura

Pappersfakturor skickas till adress:

Nyyti ry
06185122
PL 100
80020 Kollektor Scan

eller via e-post till 06185122@scan.netvisor.fi (pdf.)

Föreningspost annat än pappersfakturor ska inte skickas till faktureringsadressen. Övrig post skickas till Nyytis kontor Elimägatan 26, 00520 Helsingfors