Hoppa till innehåll

Delta i kampanjen

Kärnan i Veckan för psykisk hälsa bland studerande består av evenemang som hålls på campus. Evenemangen kan vara av vilken natur och storlek som helst, och alla evenemang är värdefulla.

I linje med kampanjens tema hoppas vi att social tillgänglighet beaktas så mycket som möjligt vid organisering av evenemang, för att säkerställa att alla studenter har möjlighet att delta.

Kom ihåg att registrera ditt evenemang för att öka dess synlighet och integrera det i kampanjen.

Här är några idéer för kampanjevenemang:

Paneldiskussion

En paneldiskussion som bygger på temat för Veckan för psykisk hälsa bland studerande 2024 syftar till att bjuda in studenter, utbildningsinstitutioner, lokala aktörer och beslutsfattare för att diskutera utmaningar relaterade till ungas mentala hälsa. Panelister kan inkludera studenter, fakultetsmedlemmar samt yrkesverksamma inom mental hälsa eller jämlikhet. Beroende på resurser kan flera paneler organiseras under veckan. Till exempel kan studenter organisera sin egen panel och bjuda in fakultetsmedlemmar och lokala beslutsfattare som publik.

Veckan för psykisk hälsa bland studerande -mässa

Under Veckan för psykisk hälsa bland studerande hålls små mässor på campus där studenterna introduceras för lokala och nationella organisationer som främjar mental hälsa och deras tjänster. Målet är att ge studenterna information om var och vilken typ av hjälp de kan få, samt att erbjuda inspiration, till exempel för att hitta nya hobbies. När du letar efter utställare till mässan, överväg enheter vars aktiviteter kanske inte direkt relaterar till mental hälsa men kan ha en positiv inverkan på den, såsom arrangörer av idrottsaktiviteter, kulturella organisationer eller till och med studenternas egna klubbar.

Tankens vägg

Tankens vägg ger studenterna möjlighet att dela sina egna tankar om temat för Veckan för psykisk hälsa bland studerande. Tankens vägg fungerar både som en aktivitet och en installation under veckan. Den kan vara en stor skylt, en plywoodskiva eller helt enkelt en vägg. Studenter kan skriva sina tankar på till exempel post-it-lappar, som sedan fästs på väggen. Tankens vägg ska placeras på en plats som är tillgänglig för så många studenter som möjligt. Alternativt kan väggen finnas i flera byggnader eller på flera campus. Om så önskas kan utbildningsinstitutioner, studentorganisationer och studenter själva även dela foton av Tankens vägg på sociala medier.

Glädjens ögonblick

Ett Glädjens ögonblick är ett lågtröskel-evenemang riktat till studenterna, som ger variation och möjligen råd för deras vardagsliv. Ett Glädjens ögonblick kan organiseras av en studentorganisation, utbildningsinstitution eller en annan enhet, såsom lokala frivilligorganisationer. Flera Glädjens ögonblick kan organiseras under kampanjveckan. Ett Glädjens ögonblick kan genomföras till exempel som en fikastund där tips för hantering av vardagen delas, eller som en filmkväll eller konstverkstad. Genomförandet är fritt och inspiration kan hämtas från olika studieområden vid utbildningsinstitutionen eller från tjänster som erbjuds av din stad. Vid planering av innehåll, se till att alla studenter har möjlighet att delta i evenemanget.