Hyppää sisältöön

Osallistu kampanjaan

Opiskelijoiden mielenterveysviikon ydin on kampuksilla järjestettävät tapahtumat. Tapahtumat voivat olla luonteeltaan ja kooltaan millaisia tahansa. Kaikki tapahtumat ovat arvokkaita.

Kampanjateeman mukaisesti toivomme, että tapahtumien järjestämisessä otetaan mahdollisimman hyvin huomioon sosiaalinen saavutettavuus eli se, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua niihin.

Muista ilmoittaa tapahtumasi, niin saat tapahtumalle näkyvyyttä ja saat sen liitettyä osaksi kampanjaa.

Tässä ideoita kampanjatapahtumiksi:

Paneeli

Opiskelijoiden mielenterveysviikon 2024 teeman ympärille rakennetun paneelin tarkoituksena on kutsua opiskelijoita, oppilaitoksia sekä paikallisia toimijoita ja päättäjiä keskustelemaan nuorten mielenterveyteen liittyvistä haasteita. Panelistit voivat koostua niin opiskelijoista ja oppilaitoksen henkilökunnasta kuin mielenterveyden tai yhdenvertaisuuden ammattilaisista. Paneeleja voidaan myös järjestää viikon aikana useampia resurssien mukaan. Esimerkiksi opiskelijat voivat järjestää kokonaan oman paneelin, jonka yleisöksi kutsutaan oppilaitoksen henkilökuntaa ja paikallisia päättäjiä.

Opiskelijoiden mielenterveysviikon messut

Opiskelijoiden mielenterveysviikolla oppilaitoksen tiloissa järjestettävillä pienmessuilla tuodaan opiskelijoille tutuksi paikallisia ja valtakunnallisia mielenterveyttä edistäviä toimijoita ja heidän palveluitaan. Tavoitteena on antaa opiskelijoille tietoa siitä, mistä ja millaista apua he voivat saada, sekä tarjota inspiraatiota esimerkiksi uusien harrastuksien etsimiseen. Messujen esittelijöitä etsiessä on hyvä muistaa tahot, joiden toiminta ei suoraan liity mielenterveyteen, mutta joilla voi olla siihen positiivinen vaikutus. Tällaisia esittelijöitä voivat olla esimerkiksi liikuntapalveluiden järjestäjät, kulttuuritoimijat tai vaikkapa opiskelijoiden omat kerhot.

Ajatusseinä

Ajatusseinä tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden jakaa heidän omia ajatuksiaan Opiskelijoiden mielenterveysviikon 2024 teemasta. Ajatusseinä toimii viikon ajan sekä aktiviteettina että installaationa. Ajatusseinänä voi toimia esimerkiksi iso taulu, vanerilevy tai ihan vain seinä. Opiskelijat voivat kirjoittaa ajatuksensa esimerkiksi muistilapuille, jotka kiinnitetään seinälle. Ajatusseinä tulee sijoittaa sellaiseen paikkaan, jossa se on mahdollisimman monen opiskelijan saavutettavissa. Vaihtoehtoisesti seinä voi olla myös useassa eri rakennuksessa tai usealla eri kampuksella. Halutessaan oppilaitokset, opiskelijajärjestöt ja opiskelijat itse voivat myös jakaa ajatusseinästä kuvia sosiaaliseen mediaan.

Hyvän mielen hetki

Hyvän mielen hetki on opiskelijoille suunnattu matalan kynnyksen hengailutapahtuma, joka tarjoaa vaihtelua ja mahdollisesti myös neuvoja opiskelijoiden arkeen. Hyvän mielen hetken järjestäjänä voi toimia opiskelijajärjestö, oppilaitos tai jokin muu taho, esimerkiksi paikalliset vapaaehtoisjärjestöt. Hyvän mielen hetkiä voi järjestää Opiskelijoiden mielenterveysviikolla useampia. Hyvän mielen hetken voi toteuttaa esimerkiksi kahvitteluhetkenä, jossa jaetaan vinkkejä arjen hallintaan leffaillan tai taidetyöpajan muodossa. Toteutuksen tyyli on vapaa ja inspiraatiota voit ottaa esimerkiksi oppilaitoksen eri opiskelualoista tai kaupunkisi tarjoamista palveluista. Huomioi sisältöjen suunnittelussa kuitenkin se, että mahdollisimman monella opiskelijalla olisi halutessaan mahdollisuus osallistua tapahtumaan.

Jokainen mukana opiskelijoiden mielenterveysviikolla

#OpiskeluKuuluuKaikille

#OMTV2024