Hyppää sisältöön

Takaisin opintoihin -mentorointi

Hankeessa toteutettiin yksilömentorointia neljänä lukukautena (kevät 2020, syksy 2020, kevät 2021 ja kevät 2022). Mentorointi tapahtui hankkeen yhteistyökorkeakouluissa Helsingin yliopistossa ja Humanistisessa ammattikorkeakoulussa.

Mentorina ovat toimineet yhteisöpedagogi-, teologisen ja valtiotieteellisen opiskelijoita osana opiskeluaan. Mentorointiin ovat voineet hakea opiskelijat  pääkaupunkiseudun ammattikorkekouluista ja Helsingin yliopistoista.

Mentorointi kohdennettiin hakuilmoituksessa seuraavin kysymyksin:

  • Ovatko opintosi viivästyneet tai keskeytyneet mielenterveyden tai jaksamisen haasteiden vuoksi?
  • Pohditko, miten saisit uudelleen otteen opinnoista?
  • Kaipaatko keinoja ja tukea opinnoissa jaksamiseen?

Mentorointiin haettiin sähköisellä hakulomakkeella. Jokainen hakemuksen lähettänyt opiskelija sai kutsun haastatteluun, jossa hankkeen työntekijät kertoivat tarkemmin mentoroinnista sekä kartoittivat mentoroinnin oikea-aikaisuutta opiskelijalle. Jos opiskelija aloitti mentoroinnin, hänen yhteystietonsa annettiin mentorille. Tämän jälkeen mentori otti yhteyttä ensimmäistä tapaamista varten. Tapaamisessa mentori ja aktori tutustuivat toisiinsa, sopivat tavoitteen mentoroinnille sekä laativat alustavan aikataulun mentoroinnille (5-10 tapaamista lukukauden aikana).

Mentorointia toteuttiin alkuvuodesta 2020 ainostaan kasvokkaisina tapaamisina, mutta koronaepidemian tuomista rajoituksista johtuen pääosa kaikista tapaamisista toteutettiin etätapaamisina. Osa mentoripareista eivät tavanneet ollenkaan kasvokkain, ja osa asui eri paikkakunnilla mentoroinnin aikana.

Suunnitteletko tai järjestätkö vastaavanlaista toimintaa korkeakoulussa?

Nyyti ry toteuttaa Takaisin opintoihin -mentorointia hankkeen päätyttyä kumppanuudessa korkeakoulujen kanssa. Lue lisää mentoroinnin yhteistyöstä täältä.

Kuvassa turkoosi ympyrä, jossa tekstinä omassa tahdissa.