Hyppää sisältöön

Kumppanuusprojektit

Tuemme opiskeluyhteisöjä Nyytissä kehitettyjen vertaismentoroinnin toimintamallien käyttöönotossa toteuttamalla kohdennettuja kumppanuusprojekteja korkeakoulujen kanssa. Kumppanuustoiminnan tarkoituksena on vertaismentoroinnin pilotoiminen ja juurruttaminen opiskeluyhteisöön tiiviissä yhteistyössä Nyytin ja korkeakoulun kesken

Vertaismentorointia – yhdessä!

Kumppanuusprojektin ydinajatuksena on aktiivinen yhdessä tekeminen vertaismentoroinnin jalkauttamiseksi korkeakoulun toimintakulttuuriin. Nyyti toimii vankkana tukena ja rinnalla kulkijana läpi pilotoinnin kaaren, aina suunnittelusta vertaismentoroinnin varsinaisen toteuttamisen kautta arviointiin saakka. Korkeakoulu vastaa toiminnan pääasiallisesta koordinoinnista ja toteuttamisesta. Pilotoinnin jälkeen voidaan yhteistyötä myös jatkaa Nyytin ja korkeakoulun kesken pysyvän kumppanuustoiminnan muodossa.

Tarjoamme kumppanuustoimintaan mm.

  • Monipuolista tukimateriaalia, kuten vertaismentoroinnin oppaat, mentorien koulutusmateriaalit, markkinointimateriaalit
  • Henkilöstön perehdytystä ja konsultointia
  • Osallistumista mentorien koulutukseen ja ohjaukseen
  • Tukea toiminnan opinnollistamiseen ja juurruttamiseen
  • Apua toiminnan tulosten ja vaikutusten arviointiin
  • Verkostoyhteistyötä muiden toimintaa toteuttavien korkeakoulujen kanssa
  • Yhteinen Discord-yhteisön materiaalien, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamiseen henkilöstön sekä mentorien kesken, yli korkeakoulurajojen.

Yhteistyön tarkemmista muodoista, sovellutuksista ja kohdennuksista sovitaan aina tarve- ja tapauskohtaisesti kumppanuuskorkeakoulun kanssa. 

Hae mukaan kumppanuustoimintaan

Vertaismentoroinnin kumppanuustoimintaan voit hakea mukaan milloin vain, eli kumppanuushakumme on jatkuva. Haku on suunnattu kaikille yliopistoille ja ammattikorkeakouluille kautta Suomen. Voit hakea mukaan täyttämällä hakulomakkeen alla olevien linkkien kautta. Mikäli sinulle herää mitään kysyttävää tai tarkennettavaa, voit myös ottaa yhteyttä asiantuntijaamme Leena Tuuttilaan kumppanuustoimintamme tiimoilta (ks. yhteystiedot alempana).

Lue lisää ja hae mukaan myötätuntomentoroinnin kumppanuusprojektiin!

Lue lisää ja hae mukaan Takaisin opintoihin -mentoroinnin kumppanuusprojektiin!

Aikataulullisesti kumppanuusprojektiin sitoudutaan 1 – 2 lukukauden ajaksi, riippuen pilotoinnin aikataulusta kumppanuuskorkeakoulussa. Yhteistyö aloitetaan toiminnan valmistelulla, sisältäen mm. toiminnan suunnittelun, opinnollistamisen, markkinoinnin, osallistujahaun sekä mentorien perehdyttämisen. Tämän jälkeen käynnistyy varsinainen vertaismentorointiprosessi sekä mentorien tukeminen ja ohjaus tehtävässään. Kumppanuusprojekti päättyy pilotoinnin arviointiin sekä toiminnan mahdolliseen jatkokehittelyyn ja juurruttamiseen korkeakoulun rakenteisiin. Pilotoinnin päätyttyä voidaan kumppanuustoimintaa myös jatkaa Nyytin ja korkeakoulun kesken, ja varmistaa näin vertaismentoroinnin pitkäjänteinen toteutuminen ja juurtuminen korkeakoulun toimintakulttuuriin sekä rakenteisiin.

Kokemuksiin myötätuntomentoroinnin kumppanuusprojektista Jamkissa voit tutustua blogistamme.

Lisätietoja: asiantuntija Leena Tuuttila, leena.tuuttila@nyyti.fi, 050 431 8624