Hyppää sisältöön

Kumppanuusprojektit

Tuemme opiskeluyhteisöjä Nyytissä kehitettyjen vertaismentoroinnin toimintamallien käyttöönotossa toteuttamalla kohdennettuja kumppanuusprojekteja korkeakoulujen kanssa. Kumppanuusprojektien tarkoituksena on vertaismentoroinnin pilotoiminen ja juurruttaminen opiskeluyhteisöön tiiviissä yhteistyössä Nyytin ja korkeakoulun kesken

Vertaismentorointia – yhdessä!

Kumppanuusprojektin ydinajatuksena on aktiivinen yhdessä tekeminen vertaismentoroinnin jalkauttamiseksi korkeakoulun toimintakulttuuriin. Nyyti toimii vankkana tukena ja rinnalla kulkijana läpi pilotoinnin kaaren, aina suunnittelusta vertaismentoroinnin varsinaisen toteuttamisen kautta arviointiin saakka. Korkeakoulu vastaa toiminnan pääasiallisesta koordinoinnista ja toteuttamisesta.  

Tarjoamme kumppanuusprojektiin muun muassa monipuolista tukimateriaalia, henkilöstön konsultointia ja sparrausta toiminnan järjestämisessä sekä apua vertaismentorien perehdyttämiseen ja ohjaukseen tehtävässään. Yhteistyön tarkemmista muodoista sovitaan aina tarve ja tapauskohtaisesti kumppanuuskorkeakoulun kanssa.  

Kumppanuushakuja järjestetään puolivuosittain

Järjestämme kumppanuusprojektihakuja puolivuosittain, vuorotellen kummastakin vertaismentorointimallistamme. Haku myötätuntomentoroinin kumppanuusprojekteihin on parhaillaan käynnissä, josta lisätietoa löytyy täältä. Syksyllä 2023 on vuorostaan luvassa haku takaisin opintoihin -mentoroinnin kumppanuusprojekteihin. Haku on suunnattu kaikille korkeakouluille kautta Suomen. Eduksi valinnassa katsotaan se, että hakija on osallistunut Nyytin järjestämään vertaismentoroinnin starttikoulutukseen.

Aikataulullisesti kumppanuusprojekteihin sitoudutaan noin vuodeksi siten, että projektin ensimmäinen lukukausi käytetään toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun (mm. mentoroinnin opinnollistaminen, toiminnan markkinoiminen, mentorien ja aktorien haku, mentorien perehdyttäminen). Jälkimmäisenä lukukautena keskitytään varsinaisen vertaismentoroinnin toteuttamiseen sekä toiminnan arviointiin ja juurruttamiseen kumppanuuskorkeakoulussa. 

Lisätietoja: asiantuntija Leena Tuuttila,  leena.tuuttila@nyyti.fi, 050 431 8624