Haluatko edistää opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin ja opiskeluyhteisöön? Kiinnostaako opiskelijoiden opiskelukyvyn tukeminen vertaismentoroinnin keinoin? Kaipaatko asiantuntevaa kumppania tukemaan em. toiminnan käynnistämistä korkeakoulussasi?

Hae mukaan vertaismentoroinnin kumppanuusprojektiin!

Kumppanuustoiminnan tarkoituksena on yksilömuotoisen, opiskelukykyä tukevan vertaismentoroinnin pilotointi, soveltaminen ja juurruttaminen opiskeluyhteisöön tiiviissä yhteistyössä Nyytin ja korkeakoulun kesken. Toiminta pohjautuu Nyytissä kehitettyyn Takaisin opintoihin -mentoroinnin toimintamalliin, johon voit tutustua lähemmin verkkosivuiltamme.

Kumppanuustoiminnassa korkeakoulu vastaa toiminnan pääasiallisesta koordinoinnista ja toteuttamisesta. Nyytin roolina on toimia vankkana tukena ja rinnalla kulkijana pilotointiprosessissa aina sen suunnittelusta ja valmistelusta toiminnan varsinaiseen toteuttamiseen ja arviointiin saakka.

Tarjoamme kumppanuustoimintaan mm.

  • Monipuolista tukimateriaalia (mm. oppaat, koulutusmateriaalit)
  • Henkilöstön perehdytystä ja konsultointia
  • Osallistumista mentorien perehdytykseen ja ohjaukseen
  • Tukea vertaismentoroinnin opinnollistamiseen ja juurruttamiseen
  • Apua toiminnan tulosten ja vaikutusten arviointiin
  • Verkostoyhteistyötä muiden toimintaa toteuttavien korkeakoulujen kanssa

Yhteistyön ja kumppanuusprojektin tarkemmista muodoista sovitaan aina tarve- ja tapauskohtaisesti yhdessä kumppanuuskorkeakoulun kanssa.

Aikataulullisesti kumppanuusprojektiin sitoudutaan 1 – 3 lukukauden ajaksi, riippuen pilotoinnin aikataulusta kumppanuuskorkeakoulussa. Yhteistyö aloitetaan toiminnan valmistelulla, sisältäen mm. toiminnan suunnittelun, opinnollistamisen, markkinoinnin, mentorien ja aktorien haun sekä mentorien perehdyttämisen. Tämän jälkeen käynnistyy varsinainen mentorointiprosessi sekä mentorien tukeminen tehtävässään. Kumppanuusprojekti päättyy pilotoinnin arviointiin sekä toiminnan mahdolliseen jatkokehittelyyn ja juurruttamiseen korkeakoulun rakenteisiin. Pilotoinnin päätyttyäkin yhteistyö kumppanuuskorkeakoulun ja Nyytin kesken voi jatkua mm. verkostoyhteistyön muodossa.

Kumppanuushaku on suunnattu kaikille korkeakouluille kautta Suomen. Mukaan voi hakea kuka tahansa korkeakouluyhteisön toimija, niin opetus- ja ohjaushenkilöstö, opiskelijoiden hyvinvoinnin parissa toimivat kuin opiskelijajärjestöissäkin työskentelevät.

Haku on käynnissä 31.12. saakka, jonka jälkeen olemme yhteydessä kaikkiin hakeneisiin. Kumppanuustoiminta ajoittuu pääasiallisesti vuodelle 2024.

Hae mukaan oheisella lomakkeella

Lisätietoja: asiantuntija Leena Tuuttila, leena.tuuttila@nyyti.fi, 050 431 8624