Haluatko edistää opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin ja opiskeluyhteisöön? Kiinnostaako opiskelijoiden opiskelukyvyn tukeminen vertaismentoroinnin keinoin? Kaipaatko asiantuntevaa kumppania tukemaan em. toiminnan käynnistämistä korkeakoulussasi?

Hae mukaan vertaismentoroinnin kumppanuusprojektiin!

Kumppanuustoiminnan tarkoituksena on yksilömuotoisen, opiskelukykyä tukevan vertaismentoroinnin pilotointi, soveltaminen ja juurruttaminen opiskeluyhteisöön tiiviissä yhteistyössä Nyytin ja korkeakoulun kesken. Toiminta pohjautuu Nyytissä kehitettyyn Takaisin opintoihin -mentoroinnin toimintamalliin, johon voit tutustua lähemmin verkkosivuiltamme.

Kumppanuustoiminnassa korkeakoulu vastaa toiminnan pääasiallisesta koordinoinnista ja toteuttamisesta. Nyytin roolina on toimia vankkana tukena ja rinnalla kulkijana pilotointiprosessissa aina sen suunnittelusta ja valmistelusta toiminnan varsinaiseen toteuttamiseen ja arviointiin saakka. Pilotoinnin päätyttyäkin voidaan yhteistyötä jatkaa Nyytin ja korkeakoulun kesken pysyvän kumppanuustoiminnan muodossa.

Tarjoamme kumppanuustoimintaan mm.

  • Monipuolista tukimateriaalia, kuten myötätuntomentoroinnin oppaat, mentorien koulutusmateriaalit, markkinointimateriaalit
  • Henkilöstön perehdytystä ja konsultointia
  • Osallistumista mentorien koulutukseen ja ohjaukseen
  • Tukea toiminnan opinnollistamiseen ja juurruttamiseen
  • Apua toiminnan tulosten ja vaikutusten arviointiin
  • Verkostoyhteistyötä muiden toimintaa toteuttavien korkeakoulujen kanssa
  • Yhteinen Discord-yhteisön materiaalien, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamiseen henkilöstön sekä mentorien kesken, yli korkeakoulurajojen.

Yhteistyön ja kumppanuusprojektin tarkemmista muodoista, sovellutuksista ja kohdennuksesta sovitaan aina tarve- ja tapauskohtaisesti yhdessä kumppanuuskorkeakoulun kanssa.

Aikataulullisesti kumppanuusprojektiin sitoudutaan 1 – 2 lukukauden ajaksi, riippuen pilotoinnin aikataulusta kumppanuuskorkeakoulussa. Yhteistyö aloitetaan toiminnan valmistelulla, sisältäen mm. toiminnan suunnittelun, opinnollistamisen, markkinoinnin, osallistujahaun sekä mentorien perehdyttämisen. Tämän jälkeen käynnistyy varsinainen vertaismentorointiprosessi sekä mentorien tukeminen ja ohjaus tehtävässään. Kumppanuusprojekti päättyy pilotoinnin arviointiin sekä toiminnan mahdolliseen jatkokehittelyyn ja juurruttamiseen korkeakoulun rakenteisiin. Pilotoinnin päätyttyä voidaan kumppanuustoimintaa myös jatkaa Nyytin ja korkeakoulun kesken, ja varmistaa näin vertaismentoroinnin pitkäjänteinen toteutuminen ja juurtuminen korkeakoulun toimintakulttuuriin sekä rakenteisiin.

Myötätuntomentoroinnin kumppanuustoimintaan voit hakea mukaan milloin vain, eli kumppanuushakumme on jatkuva. Haku on suunnattu kaikille yliopistoille ja ammattikorkeakouluille kautta Suomen. Voit hakea mukaan täyttämällä hakulomakkeen alla olevien linkkien kautta. Mikäli sinulle herää mitään kysyttävää tai tarkennettavaa, voit myös ottaa yhteyttä asiantuntijaamme Leena Tuuttilaan kumppanuustoimintamme tiimoilta (ks. yhteystiedot alempana).

Hae mukaan oheisella lomakkeella

Lisätietoa: asiantuntija Leena Tuuttila, leena.tuuttila@nyyti.fi, 050 431 8624