Hyppää sisältöön

Koulutuspaketit


Koulutuspaketit tarjoavat tietoa, vinkkejä ja välineitä siihen, kuinka pitää huolta niin omasta kuin toisten hyvinvoinnista opiskeluarjessa. Koulutuspaketteja voi hyödyntää mm. luentojen ja työpajojen materiaalina. Ne on suunnattu erityisesti opiskelijoille, mutta myös kaikille muille aihepiiristä kiinnostuneille.

Koulutuspaketit koostuvat diasarjoista. Kunkin diasarjan muistiinpanoista löytyy myös lisätietoa diojen sisällöistä sekä tehtäviä ja kysymyksiä yhteisesti pohdittaviksi. Materiaaleja voi vapaasti räätälöidä ja yhdistellä kulloiseenkin tarkoitukseen parhaiten sopivaksi.

Hyödynnä myös muuta materiaaliamme koulutuspakettien yhteydessä, mm. oppaamme sisältävät hyödyllisiä tehtäviä ja harjoitteita työpajoissa käytettäviksi.

Koulutuspaketit:

Ajanhallinta on taito

Koulutuspaketin keskiössä on ajanhallinta, kuten ajankäytön suunnittelu ja priorisointi opiskeluarjessa. Materiaalissa käsitellään mm. seuraaviin kysymyksiä: Mitä ajanhallinta tarkoittaa ja millaisia haasteita siihen liittyy? Miten omaa ajankäyttöä voi hallita paremmin? Voiko vitkuttelua helpottaa? Kuinka huolehtia omasta palautumisesta kaiken kiireen keskellä?  Lataa diasarja.

Jaksa jaksaa opiskeluarjessa

Koulutuspaketti keskittyy jaksamiseen ja palautumiseen opiskeluarjessa. Aihepiiriä lähestytään mm. seuraavien kysymysten kautta: Millaisista elementeistä hyvä arki koostuu? Miten ylläpitää ja tukea omaa jaksamista sekä mielen hyvinvointia? Onko ok, jos aina ei jaksa? Mistä tunnistaa ylikuormittumisen ja kuinka rentoutua arjessa?  Lataa diasarja.

Jännittäminen ja kuinka sitä helpottaa

Koulutuspaketin ytimessä on jännittäminen sekä keinot sen helpottamiseksi. Materiaalissa keskitytään mm. seuraaviin kysymyksiin: Mistä jännittäminen johtuu? Millaiset asiat siihen vaikuttavat? Miltä jännittäminen tuntuu? Mitä tehdä, kun esiintyminen tai sosiaaliset tilanteen pelottavat? Kuinka helpottaa jännittämistä opiskeluarjessa ja oppia elämään sen kanssa?  Lataa diasarja.

Myötätunnosta hyvinvointia

Koulutuspaketti tarkastelee myötätuntoa, niin itseä kuin toisia kohtaan. Aihepiiriä lähestytään mm. seuraavien kysymysten kautta: Mitä myötätunto tarkoittaa? Miksi se on tärkeää ja mihin sitä tarvitaan? Kuinka harjoittaa myötätuntoa opiskeluarjessa? Miten olla lempeämpi itseä ja toisia kohtaan? Voiko myötätuntotaitoja harjoitella? Miten se onnistuu?  Lataa diasarja.

Sopivasti stressiä ja keinoja rentoutumiseen

Koulutuspaketin keskiössä on stressi ja rentoutuminen. Materiaalissa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä stressi on? Onko stressi aina pahasta? Mistä stressin tunnistaa? Miten stressiä voi helpottaa? Kuinka opetella rentoutumaan opiskeluarjessa?  Lataa diasarja.

Treeniä sosiaalisiin taitoihin

Koulutuspaketti keskittyy sosiaalisiin taitoihin, niiden ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Aihepiiriä tarkastellaan mm. seuraavien kysymysten kautta: Mitä sosiaaliset taidot ovat? Miten sosiaalisuus eroaa sosiaalisista taidoista? Mihin sosiaalisia taitoja tarvitaan? Mitä jämäkkyys tarkoittaa ja miksi siitä on hyötyä? Kuinka sosiaalisia taitoja voi harjoitella?  Lataa diasarja.

Uni huoltaa

Koulutuspaketti käsittelee unen ja levon merkitystä opiskeluarjessa. Materiaalissa tarkastellaan mm. seuraavia kysymyksiä: Mitä tehtäviä unella on? Miksi lepo on tärkeää? Millaisia haasteita uneen liittyy opiskeluarjessa? Mistä unettomuudessa on kyse ja miten sitä voi ehkäistä? Kuinka unen laatua ja palautumista voi parantaa?  Lataa diasarja.

Yksinäisyys ja sen vähentäminen

Koulutuspaketin ytimessä on yksinäisyys sekä keinot sen vähentämiseksi opiskeluyhteisöissä. Aihepiiriä lähestytään mm. seuraavien kysymysten kautta: Mitä yksinäisyys on? Miltä se tuntuu? Mistä yksinäisyys johtuu ja miten se vaikuttaa? Millaisin keinoin yksinäisyyttä voidaan ehkäistä? Kuinka myötätunnon lisääminen vähentää yksinäisyyttä?  Lataa diasarja.