Hyppää sisältöön

Valmiit koulutusmateriaalit

Koulutusmateriaalit tarjoavat tietoa, vinkkejä ja välineitä siihen, kuinka pitää huolta niin omasta kuin toisten hyvinvoinnista opiskeluarjessa.  Voit hyödyntää niitä mm. luentojen ja työpajojen materiaalina. Ne on suunnattu erityisesti opiskelijoille, mutta myös kaikille muille aihepiiristä kiinnostuneille.

Koulutusmateriaalit koostuvat diasarjoista. Kunkin diasarjan muistiinpanoista löytyy myös lisätietoa diojen sisällöistä sekä tehtäviä ja kysymyksiä yhteisesti pohdittaviksi. Materiaaleja voi vapaasti räätälöidä ja yhdistellä kulloiseenkin tarkoitukseen parhaiten sopivaksi.

Hyödynnä myös muuta materiaaliamme koulutuspakettien yhteydessä, mm. oppaamme sisältävät hyödyllisiä tehtäviä ja harjoitteita työpajoissa käytettäviksi.

Valmiit koulutuspaketit:

Ajanhallinta on taito

Koulutuspaketin keskiössä on ajanhallinta, kuten ajankäytön suunnittelu ja priorisointi opiskeluarjessa. Materiaalissa käsitellään mm. seuraaviin kysymyksiä: Mitä ajanhallinta tarkoittaa ja millaisia haasteita siihen liittyy? Miten omaa ajankäyttöä voi hallita paremmin? Voiko vitkuttelua helpottaa? Kuinka huolehtia omasta palautumisesta kaiken kiireen keskellä? Täältä löydät diasetin.

Jaksa jaksaa opiskeluarjessa

Koulutuspaketti keskittyy jaksamiseen ja palautumiseen opiskeluarjessa. Aihepiiriä lähestytään mm. seuraavien kysymysten kautta: Millaisista elementeistä hyvä arki koostuu? Miten ylläpitää ja tukea omaa jaksamista sekä mielen hyvinvointia? Onko ok, jos aina ei jaksa? Mistä tunnistaa ylikuormittumisen ja kuinka rentoutua arjessa? Pääset lataamaan diasetin omaan käyttöösi tai esittämään sen Google Slides -palvelusta. Lataa  valitsemalla Tiedosto ja Lataa laitteelle. Täältä löydät diasetin.

Myötätunnosta hyvinvointia

Koulutuspaketti tarkastelee myötätuntoa, niin itseä kuin toisia kohtaan. Aihepiiriä lähestytään mm. seuraavien kysymysten kautta: Mitä myötätunto tarkoittaa? Miksi se on tärkeää ja mihin sitä tarvitaan? Kuinka harjoittaa myötätuntoa opiskeluarjessa? Miten olla lempeämpi itseä ja toisia kohtaan? Voiko myötätuntotaitoja harjoitella? Miten se onnistuu? Täältä löydät diasetin.

Yhteisöllisyydestä opiskelukykyä

Onko sinulla koolla joukko opiskelijoita, joiden kanssa haluaisit yhteisöllisyyttä käsitellä, mutta et ole varma, millä lailla aihetta lähestyä? Tai tarve saada joukko opiskelijoita paremmin tutustumaan toisiinsa ja pohtimaan aihetta omakohtaisesti? Työpaja koostuu dioista (saavutettavat ppt-diat muistiinpanoilla) ja ohjaajalle tarkoitetusta erillisestä Lisätietoa -ohjeistuksesta (saavutettava pdf). Työpajakokonaisuus löytyy kolmikielisenä (suomi, ruotsi ja englanti). Täältä löydät diasetin.