Hoppa till innehåll

Våld i nära relationer

Om du är i akut behov av hjälp, ring det allmänna nödnumret 112.

Förbundet för mödra- och skyddshem

 • Mödrahemmen hjälper barn och familjer som lever i svåra och otrygga förhållanden. Utöver detta arbetar de för att förebygga familjevåld.
 • Skyddshemmen hjälper i situationer där det förekommer våld i nära relationer, främst när det p.g.a. våld, hot eller rädsla är omöjligt eller farligt att stanna hemma.

Kommunernas socaljourer hjälper när behovet av socialservice är brådskande. Kontaktuppgifterna finns på nätsidan för kommunens socialtjänst. Stöd fås även från hälsocentraler och familjerådgivningar.

Besöksförbud (Lähestymiskielto), POLISEN

Brottsofferjourens (RIKU) uppgift är att förbättra brottsoffrets, hans eller hennes närmastes och vittnens ställning genom att påverka och producera stödtjänster.

Kvinnolinjen 

 • Kvinnolinjen erbjuder samtalstjänster för flickor och kvinnor som upplevt våld eller är oroliga över våld. Kvinnolinjen finns för att stöda dig, med respekt för din självbestämmanderätt.
 • Det är gratis att kontakta Kvinnolinjen och du kan göra det konfidentiellt per telefon, chatt eller onlinebrev.

Landsomfattande kristelefon

 • Mieli – Psykisk Hälsa Finland rf:s svenskspråkiga kristelefon erbjuder samtalsstöd för personer i svåra livssituationer eller till deras närstående. Samtalen tas emot av professionella krismedarbetare och utbildade frivilliga stödpersoner. Kristelefonen är öppen för alla oberoende av kön, ålder eller boendeort. Målsättningen är att kunna hjälpa vid svåra situationer samt att förhindra självmord. De jourhavande hjälper den som ringer att hitta alternativ och metoder för att underlätta situationen, stärka de egna resurserna och lösa problemen.
 • Telefonjouren finns på numret 09 2525 0112 och är öppen må, ons kl. 16-20. Ti, to och fre kl. 9-13.

Maria-Akatemian päivystävä puhelin  erbjuder en riksomfattande telefonjour på finska och svenska (Avoin linja) för kvinnor som använder våld eller som är rädda för att använda våld.

Monika-naiset är en nättjänst för kvinnor med invandrarbakgrund som upplevt våld eller hot om våld

Nettiturvakoti hjälper alla parter i närrelationsvåldet. På nätsidan finns bl.a. information om hur man kan identifiera våld samt hur man ska söka hjälp.

Nollinjen mot våld i nära relationer och våld mot kvinnor. Ring 080 005 005 eller chatta.

 • Nollinjen är en gratis hjälplinje som du kan ringa när som helst på dygnet, alla dagar på året. Hjälplinjen är tillgänglig 24/7 på finska, svenska och engelska på 080 005 005 (Nollinjen använder en 24/7 tolktjänst på arabiska, dari, farsi, somaliska, sorani och ryska). Språknamnet innehåller en länk till sidan för det språket.
 • Chatten är öppen vardagar från 9.00 till 15.00. Du kan chatta med personalen på finska, svenska eller engelska.
 • Samtal och chattar besvaras av social- och hälsovårdspersonal med expertis inom våld. Respondenterna ser inte uppringarens telefonnummer eller IP-adress.

Nollinjen hjälper:

 • kvinnor som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld
 • alla som blivit utsatta för psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld i en nära relation
 • närstående till personer som blivit utsatta för våld
 • yrkespersoner och myndigheter som behöver stöd för klientarbetet

Röda Korsets skyddshus för unga välkomnar alla 12–19-åriga ungdomar med små eller lite större bekymmer i sitt liv – t.ex. i familjen eller i skolan.Till skyddshuset kan man komma för att tala och vid behov får man en tillfällig övernattningsplats i huset.

Våldtäktskriscentralen Tukinainen

 • erbjuder stöd och handledning till personer som utsatts för sexuellt våld och/eller utnyttjande samt till deras närstående
 • Till serivicen hör bl.a. gratis krisjour och juristjour