Hoppa till innehåll

Kyrkans arbete i skolor och övriga läroanstalter

Kyrkans läroanstaltspersonal

Lutheranska kyrkan i Finland samarbetar med grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, universitet och vuxenutbildningscentraler. Läroanstaltsprästerna arbetar bl.a. för att främja elevernas, studerandenas, lärarnas och den övriga personalens andliga, psykiska och sociala välmående. Du kan vända dig till en studentpräst i alla frågor om livet eller i vilka som helst bekymmer du vill dela med någon. Närmare information om studentpräster nära dig får du från din egen läroanstalt.

Kyrkans walk-in terapi är en öppen mottagningsform för 16–29-åringar. Du är välkommen utan tidsbeställning och det är möjligt att förbli anonym under besöket. Väl där får du prata med en lösningsfokuserad terapeut. Du kan använda tjänsten även om du också har annan vårdkontakt alt. står i kö för terapi, och du får även återkomma om du skulle vilja prata mer än en gång. Mottagningen har öppet på måndagar mellan 12- 17 och ligger i Matteuskyrkans Varustamo-Livsrum, Åbohusvägen 3 (Helsingfors). Matteuskyrkans mottagning erbjuder samtal på svenska.